Συμβαίνουν στην πόλη μας

No events found

 

 Συστηματικά συνεχίζεται η προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής, για την εξεύρεση λύσης στο πρόβλημα στέγασης του 3ου Γυμνασίου – Λυκείου Βούλας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης, κατά τη συνεδρίαση της 13ης Μαρτίου και μετά από εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, ενέκρινε ομόφωνα την επανεπιβολή απαλλοτρίωσης σε ιδιοκτησίες που βρίσκονται στο Ο.Τ. 251 της Δημοτικής Ενότητας Βούλας, προκειμένου η έκταση να διατηρηθεί ως χώρος Σχολείου, για την ανέγερση των διδακτηρίων.

Επίσης, με τη ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου είχε ήδη ενταχθεί κονδύλι ύψους 200.000 ευρώ για τμήμα της αποζημίωσης της απαλλοτριούμενης έκτασης, ενώ το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την υποβολή αιτημάτων χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο και άλλες εναλλακτικές πηγές.

Τον προϋπολογισμό του 2013 ενέκρινε κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης, μετά από εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, στη συνεδρίαση της 11ης Μαρτίου.

 

Τα έσοδα του Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης για το έτος 2013 προϋπολογίζονται σε 65.439.657 ευρώ, οι δαπάνες σε 65.018.787 ευρώ και το αποθεματικό του Δήμου σε 420.870 ευρώ. 

Ο Δήμαρχος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, κ. Σπύρος Πανάς, τόνισε κατά την εισήγησή του: «Στη διάρκεια της τελευταίας τριετίας, η κρατική χρηματοδότηση προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει μειωθεί σε ποσοστό που αγγίζει το 70%. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, ο προϋπολογισμός του 2013 αποτυπώνει την προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής να ανταποκριθεί ταυτόχρονα σε δύο αντικρουόμενους στόχους: στην προσαρμογή του Δήμου στα νέα δημοσιονομικά δεδομένα, αλλά και στην παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στους δημότες, κατοίκους και επιχειρηματίες της περιοχής.» 

 

 

Ένα πλήρες πρόγραμμα δραστηριοτήτων και υπηρεσιών για τους πολίτες Τρίτης Ηλικίας έχει σχεδιάσει ο Δήμος Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης, στο πλαίσιο της κοινωνικής του πολιτικής.

Το πρόγραμμα, το οποίο καταρτίστηκε με επιμέλεια της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου, παρέχει στα μέλη των δημοτικών ΚΑΠΗ την ευκαιρία να συμμετέχουν σε ποικίλες πολιτιστικές και επιμορφωτικές εκδηλώσεις, εκδρομές, επισκέψεις, καθώς και σε προγράμματα δωρεάν προληπτικών ιατρικών εξετάσεων.

Για το διάστημα Μαρτίου – Μαΐου 2013 έχουν προγραμματιστεί οι εξής δραστηριότητες:

 

{vsig}2013/mar11{/vsig}

Φωτ. 1: από αριστερά : ο κ. Νιτερόπουλος, Πρόεδρος του ΟΑΠΠΑ, ο κ. Ντίνης, Εργοδηγός, ο κ. Πανάς, Δήμαρχος, ο κ. Νάτσης, Εκπρόσωπος της Κοινοπραξίας «ΝΑΤΣΗΣ-ΜΠΛΙΘΙΚΙΩΤΗΣ», ο κ. Ζαχαράτος, Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Υπεύθυνος για τους Παιδικούς Σταθμούς, η κα. Καραστεφάνου, Υπεύθυνη έργου από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και η κα. Ρούσσου, Προϊσταμένη Πρασίνου.
 

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ανέγερσης του Βρεφονηπιακού Σταθμού Μηλαδέζας, ο οποίος θα λειτουργήσει από τη νέα σχολική χρονιά και θα καλύψει τις ανάγκες προσχολικής αγωγής και φροντίδας των παιδιών της περιοχής.

Πρόκειται για ένα έργο ύψους 609.625 ευρώ, που υλοποιήθηκε με πόρους του ΕΣΠΑ. Ο νέος Βρεφονηπιακός Σταθμός είναι δυναμικότητας 30 θέσεων και έχει σχεδιαστεί με βάση τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας.

 

 

Το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2013 ανταποκρίνεται στις ανάγκες του νέου Δήμου, προσαρμόζεται στα νέα οικονομικά δεδομένα της Αυτοδιοίκησης, λαμβάνει υπόψη τις δεσμεύσεις που επιβάλλει η εφαρμογή του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος

 

 

Κατά πλειοψηφία ψηφίστηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα του έτους 2013, που αφορά το Δήμο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης.

Το Τεχνικό Πρόγραμμα είναι προσαρμοσμένο στα νέα οικονομικά δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί για την Αυτοδιοίκηση και επηρεάζουν τα οικονομικά μεγέθη του Δήμου μας, ιδίως μετά τη μεγάλη μείωση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων.

Επίσης το Πρόγραμμα έχει προσαρμοστεί ως προς το ύψος του με βάση το νέο Προϋπολογισμό του Δήμου, ο οποίος έχει μειωθεί για να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις που επιβάλλει η εφαρμογή του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος και στους Ο.Τ.Α.

Οι αλλαγές που έγιναν σε σχέση με την απόφαση 300/2012 του Δημοτικού Συμβουλίου, αφορούσαν κυρίως στη μείωση των προβλεπομένων δαπανών για το σύνολο των νέων έργων και των νέων μελετών, έτσι ώστε ο Δήμος να καλύψει τις απαιτήσεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης η οποία μας επέβαλλε έναν ιδιαίτερα «σφιχτό» προϋπολογισμό. Ο προϋπολογισμός αυτός καταρτίστηκε με τέτοιο τρόπο, ώστε να ανταποκριθεί στις ανελαστικές δαπάνες του Δήμου και τις πλέον βασικές ανάγκες της πόλης μας.