Συμβαίνουν στην πόλη μας

Σας ενημερώνουμε ότι το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) του Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης την Πέμπτη 14 Ιουνίου 2012 και ώρα 20.00 θα πραγματοποιήσει την προβολή της κινηματογραφικής ταινίας «ΤΟ ΚΑΝΑΡΙΝΙ ΠΟΔΗΛΑΤΟ» (1999) του Δημήτρη Σταύρακα στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του 2ου Γυμνασίου Βούλας (Προόδου & Βουλιαγμένης).

Μετά την προβολή της ταινίας θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό.

Η προβολή γίνεται με την υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου.

Η υπεύθυνη Κοινωνικής Πολιτικής

Νανά Καραγιάν
Δημοτική Σύμβουλος

Το ΚΑΠΗ Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς, θα πραγματοποιήσει δωρεάν έλεγχο της αναπνευστικής λειτουργίας την Παρασκευή 25 Μαΐου 2012, ώρες 9:00 – 13:30 στο ΚΑΠΗ Βάρης και το Σάββατο 26 Μαΐου 2012, ώρες 9:00 – 13:30 στο ΚΑΠΗ Βούλας όπου θα βρίσκεται η κινητή μονάδα Σπιρομετρήσεων της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρίας.

Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η
Ο Δήμαρχος Βάρης – Βούλας - Βουλιαγμένης

Γνωστοποιεί ότι:

Προκειμένου να προβούμε, στην πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007, με αντικείμενο απασχόλησης οικονομικά θέματα του Δήμου.

Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε

Τους ενδιαφερόμενους, όπως εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας, να υποβάλουν τις αιτήσεις τους, στο Γραφείο Δημάρχου στη Βούλα (Κ. Καραμανλή 18 - Βούλα), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Για να ενημερωθείτε για το πρόγραμμα των εκλογών, τα εκλογικά κέντρα και τους πολιτικούς σχηματισμούς, δείτε το συνημμένο αρχείο.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το συνημμένο αρχείο.