Συμβαίνουν στην πόλη μαςΓια την Συνεδρίαση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου


  Ενόψει της επερχόμενης θερινής περιόδου και για τον καλύτερο συντονισμό των ενεργειών μας καλείστε σε 1η Δημόσια Ανοικτή Συνεδρίαση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, την 2α Μαϊου  2011,   ημέρα  Δευτέρα και ώρα  11.30 π.μ. , στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου μας, στην Βούλα.Τα βασικά θέματα της ημερήσιας διάταξης, που θα μας απασχολήσουν είναι :


  • ·Προγραμματισμός  Δράσης  για την αντιπυρική Περίοδο  από 1.5.2011 έως  31.10.2011 .

  • · Επιχειρησιακό  Σχέδιο  Πολιτικής  Προστασίας.

  • · Λοιπά θέματα  (διεργασίες για τον καλύτερο συντονισμό των ενεργειών μας,  λήψη των απαραίτητων μέτρων προς αντιμετώπιση κάθε απρόβλεπτου και επικίνδυνου φυσικού φαινομένου, κ.λ.π).

Είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι οι σημερινές κοινωνίες χαρακτηρίζονται από υλικό ευδαιμονισμό και ατομικισμό. Στη νέα χιλιετία το σύνθημα «αντισταθείτε» παίρνει και την έννοια της προσπάθειας στο επίπεδο της αλληλεγγύης, στο επίπεδο «ο ένας για τον άλλο και όλοι μαζί για την κοινωνία των πολιτών».

Ο ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ είναι ένα καθημερινό γύμνασμα ψυχής που μας εξυψώνει και οδηγεί στην έξοδο από την παθητικότητα. Οι εθελοντικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις διασφαλίζουν στον πολίτη τη δυνατότητα να συμμετέχει καθημερινά όπου υπάρχουν προβλήματα και ανάγκες και ακόμα να εκφράζει με τον τρόπο του την αλληλεγγύη του για μεγάλα προβλήματα της ανθρωπότητας όπως είναι η καταστροφή του περιβάλλοντος.

 

Προτείνεται το ωράριο λειτουργίας των οργανωμένων πλαζ της Δημοτικής Κοινότητας Βουλιαγμένης από τις 8:00 - 21:00 και από τις 8:00 - 24:00 για τις ημέρες που η μετεωρολογική υπηρεσία δίνει έκτακτα καιρικά φαινόμενα με καύσωνα.

Το ωράριο αυτό θα ισχύει για τη θερινή περίοδο κάθε έτους από 1/5 μέχρι και 31/8.


Ο Δήμαρχος

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις της παρ.1, άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.

  2. Τις διατάξεις της παρ. 8, άρθρου 83 του Ν. 3852/2010.

  3. Την ανάγκη της εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών της Δημοτικής Κοινότητας Βουλιαγμένης.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Ορίζουμε τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Βουλιαγμένης κ. Μαυρωτά Γεώργιο ως υπεύθυνο συντονισμού για την παρακολούθηση της σωστής λειτουργίας των Τεχνικών Συνεργείων, των Υπηρεσιών Καθαριότητας, Πρασίνου, Γραφείου Κίνησης που είναι εγκατεστημένα στη Δημοτική Ενότητα Βουλιαγμένης, με αναπληρωτή τον Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Βουλιαγμένης κ. Κακογιαννάκο Δημήτριο.

Οι παραπάνω θα συνεργάζονται με τους καθ' ύλην αρμόδιους Αντιδημάρχους, τους Δ/ντές και τους Προϊσταμένους τμημάτων των αντίστοιχων υπηρεσιακών μονάδων, προκειμένου αφενός να επιλύονται τα προβλήματα και οι δυσλειτουργίες που εντοπίζονται στις προαναφερόμενες υπηρεσίες και αφετέρου να υποστηριχθεί το έργο συντονισμού του υπηρετούντος προσωπικού που παραμένει στη Δημοτική Κοινότητα Βουλιαγμένης για την παροχή υπηρεσιών προς τους κατοίκους της Βουλιαγμένης.

Η παρούσα να δημοσιευθεί μία φορά σε ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο Δήμαρχος

Γρηγόρης Κασιδόκωστας

Σας ενημερώνουμε ότι το Γραφείο της Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Ενότητας Βούλας στεγάζεται πλέον σε γραφείο στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Βούλας (Λεωφ. Κων/νου Καραμανλή 18) στον πρώτο όροφο.

Στο συγκεκριμένο χώρο θα δέχεται τόσο τους πολίτες όσο και τους φορείς με στόχο την από κοινού δράση σε θέματα τοπικού ενδιαφέροντος. Το Συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας Βούλας, πάντα σε συνεργασία με την τοπική κοινωνία, καταγράφει, προτείνει και προωθεί δράσεις ανάπτυξης για την περιοχή.

Η συμμετοχή σας στην προσπάθειά μας αυτή είναι απαραίτητη προκειμένου να πετύχουμε όλοι μαζί το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑΣ