Συμβαίνουν στην πόλη μας

No events found

 

Ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Ο.Α.Π.Π.Α.
και η Συντονιστική Επιτροπή της Εθελοντικής Καμπάνιας Lets Do it Greece 2013
προσκαλούν τους φορείς του Δήμου σε ενημερωτική συνάντηση
σχετικά με τη δράση:

 

Let’s Do it Greece 2013
Καθαρίζουμε την Ελλάδα σε μία μέρα!

 

Τετάρτη 27 Μαρτίου - 7.00μμ αίθουσα “Ιωνία”
Καραμανλή 18, παραπλεύρως Δημαρχείου Βούλας

 

 

Πληροφορίες για την καμπάνια

 

Στο πλαίσιο των προσπαθειών της Δημοτικής Αρχής, για τη διαρκή αναβάθμιση των συνθηκών εκπαίδευσης στην πόλη μας, ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, κ. Σπύρος Πανάς προγραμματίζει συνάντηση με τους Διευθυντές των Σχολείων του Δήμου, τους Προέδρους Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων, τους Προέδρους των Σχολικών Επιτροπών, τους Προέδρους των 15μελών Συμβουλίων και υπηρεσιακούς παράγοντες. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20 Μαρτίου και ώρα 18:00, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου (Λ. Καραμανλή 18, Βούλα). 

 
Στόχος της συνάντησης είναι να συμβάλει στην αποτελεσματική διαχείριση των σχολικών υποδομών, ώστε να διασφαλίζεται το καλύτερο δυνατό επίπεδο υπηρεσιών για τα παιδιά και τις οικογένειες των Δημοτών μας. 

 

Στο ΦΕΚ 2718 Β΄/8.10.12 δημοσιεύθηκε η με αριθ.: Υ1γ/ΓΠ/οικ.96967 Απόφαση Υπουργού Υγείας, « Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες διατάξεις».

Η παραπάνω απόφαση αποτελεί τη νέα Υγειονομική Διάταξη που αφορά όλες τις επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος και η οποία καταργεί την παλαιότερη Α1β/8577 που ίσχυε από το 1983.

Εκτός των άλλων, στο άρθρο 5 της Υ1γ/ΓΠ/οικ.96967 Υγειονομικής Διάταξης, ορίζονται τα εξής:

« ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ - ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΙ ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ.

Σας ενημερώνουμε ότι το Γραφείο του Αντιδημάρχου Καθαριότητας κ. Ελευθέριου Αργυρουδάκη μεταφέρθηκε στο Δημαρχείο της Βουλιαγμένης (επί της οδού Αφροδίτης αρ.2 ) και τα νέο τηλέφωνο είναι : 213 2020701.

Είμαστε στην διάθεσή σας προκειμένου να συζητήσουμε οποιοδήποτε  πρόβλημα έχει προκύψει σχετικά με την καθαριότητα στο Δήμο μας.   

Σε μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία, όσον αφορά τόσο τα οικονομικά της Αυτοδιοίκησης, όσο και την οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών αλλά και των επιχειρήσεων, η Δημοτική Αρχή του Δήμου Βάρης – Βούλας - Βουλιαγμένης αποφάσισε να μην αυξήσει το 2013 τα ανταποδοτικά τέλη που πληρώνουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις, αλλά να τα διατηρήσει στο ύψος που ίσχυε και το 2012.

Ο Δήμαρχος Βάρης – Βούλας - Βουλιαγμένης, κ. Σπύρος Πανάς, επισήμανε: