Συμβαίνουν στην πόλη μας

No events found

Ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, στα πλαίσια της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 20124/08.06.2012 (ΦΕΚ 1828/08.06.2012 τεύχος Β’) των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παρ.6 του άρθρου 9 του Ν.4071/12, ανακοινώνει τη ρύθμιση οφειλών που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ), έως τις 29-2-2012.

Στην ανωτέρω Κ.Υ.Α. ορίζεται ως προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την υπαγωγή στη ρύθμιση, οι τέσσερις (4) μήνες από τη δημοσίευση της Κ.Υ.Α. ήτοι 07.10.2012.

Συγκεκριμένα:

Α. Στη ρύθμιση υπάγονται υποχρεωτικά όλες οι οφειλές ή δόσεις οφειλών που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ), έως τις 29-2-2012, εφόσον το σύνολο των βασικών οφειλών δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, όταν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα, και τις εβδομήντα πέντε χιλιάδες (75.000) ευρώ, όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα.

 

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΤΙ

 

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την 17η Ιουνίου 2012 , Ημέρα ΚΥΡΙΑΚΗ και από ώρα 07.00 μέχρι 19.00, στα κατωτέρα εκλογικά τμήματα που έχουν καθοριστεί με την 80138/1.6.2012 απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής :

 

για περισσότερες πληροφορίες δείτε το συνημμένο αρχείο.

Σας ενημερώνουμε ότι το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) του Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης την Πέμπτη 14 Ιουνίου 2012 και ώρα 20.00 θα πραγματοποιήσει την προβολή της κινηματογραφικής ταινίας «ΤΟ ΚΑΝΑΡΙΝΙ ΠΟΔΗΛΑΤΟ» (1999) του Δημήτρη Σταύρακα στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του 2ου Γυμνασίου Βούλας (Προόδου & Βουλιαγμένης).

Μετά την προβολή της ταινίας θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό.

Η προβολή γίνεται με την υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου.

Η υπεύθυνη Κοινωνικής Πολιτικής

Νανά Καραγιάν
Δημοτική Σύμβουλος

Το ΚΑΠΗ Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς, θα πραγματοποιήσει δωρεάν έλεγχο της αναπνευστικής λειτουργίας την Παρασκευή 25 Μαΐου 2012, ώρες 9:00 – 13:30 στο ΚΑΠΗ Βάρης και το Σάββατο 26 Μαΐου 2012, ώρες 9:00 – 13:30 στο ΚΑΠΗ Βούλας όπου θα βρίσκεται η κινητή μονάδα Σπιρομετρήσεων της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρίας.