Συμβαίνουν στην πόλη μας

No events found

      EE Flag  download

     Με αφορμή την 4ετή επιτυχημένη  πορεία του έργου INNOWEE - INNOVATIVE PRE-FABRICATED COMPONENTS INCLUDING DIFFERENT WASTE CONSTRUCTION MATERIALS REDUCING BUILDING ENERGY AND MINIMISING ENVIRONMENTAL IMPACTS, που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Ορίζοντας 2020» με τη συμμετοχή 12 εταίρων από 6 χώρες της Ε.Ε., διοργανώνεται την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2020 από τις 10.30 έως 14.00 (ώρα Ελλάδος) η τελική απολογιστική συνάντηση.

      Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν τις εργασίες της συνάντησης, προκειμένου να ενημερωθούν για τα συνολικά αποτελέσματα του έργου καθώς και για τους τρόπους που τα καινοτόμα δομικά υλικά και γεωπολυμερή πάνελ οδηγούν στην εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος των κτιρίων, μπορούν να κάνουν εγγραφή έως τις 20 Σεπτεμβρίου στον παρακάτω σύνδεσμο https://www.facebook.com/InnoWEE/posts/290714929024829, λαμβάνοντας σχετικό email επιβεβαίωσης.

     Υπενθυμίζεται ότι στο κτίριο του πρώην Δημαρχείου Βουλιαγμένης του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης τοποθετηθήκαν πιλοτικά τα πρωτοπόρα ενεργειακά πάνελ (τύπου ETICS, αεριζόμενα πάνελ πρόσοψης και εσωτερικά ξύλινα πάνελ για πυροπροστασία), τα οποία, όπως αποδείχθηκε μέσω ενός πρότυπου συστήματος καταγραφής-παρακολούθησης, βελτίωσαν σημαντικά την ενεργειακή του αποδοτικότητα, μειώνοντας παράλληλα το ανθρακικό του αποτύπωμα.

     Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο επισκεφτείτε τον επίσημο ιστότοπο του έργου: http://innowee.eu/ και το https://youtu.be/I5C_CQhKaNY.

“This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 723916”

   Τη θητεία των Αντιδημάρχων και των Εντεταλμένων Συμβούλων της Δημοτικής Αρχής ανανέωσε ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης μέχρι τις 31 Αυγούστου 2021, αφού η πρώτη θητεία έληξε στις 31 Αυγούστου 2020, με τη συμπλήρωση ενός χρόνου από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

   Ο Δήμαρχος ανανέωσε την εμπιστοσύνη του στο διοικητικό σχήμα και επιπλέον, δημιούργησε θέση ευθύνης για την τήρηση Μέτρων Πρόληψης & Αποφυγής Μετάδοσης COVID-19 & Συντονισμού – Εποπτείας Καθημερινότητας, στην οποία θα επικουρήσει τον Δήμαρχο ο έμπειρος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Διονύσης Γεωργουλόπουλος.

   Ο Δήμαρχος με την ανακοίνωση ευχήθηκε σε όλους να έχουν μία ακόμα πιο παραγωγική θητεία και να ανταπεξέλθουν με επιτυχία στα καθήκοντα τους και την εκτέλεση του έργου που έχουν αναλάβει, έργο που οφείλει η Δημοτική Αρχή να παραδώσει στους συμπολίτες μας.

   Υπενθυμίζουμε τις θέσεις ευθύνης και τις αρμοδιότητες που έχουν μεταβιβαστεί στους παρακάτω Δημοτικούς Συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, όπως ορίζονται στην σχετική Απόφαση Δημάρχου 320/2019, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:

 

1. O Δημοτικός Σύμβουλος, Βασίλειος Παπαμιχαήλ του Μιχαήλ ορίζεται Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Τοπικής Οικονομίας, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Δημοτικής Αστυνομίας και του μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες των Διευθύνσεων που περιλαμβάνουν ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

α) Τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου

β) Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας

γ) Τμήμα Προμηθειών

δ) Τμήμα Ταμείου

Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας

α) Τμήμα Κυκλοφορίας και Στάθμευσης

β) Τμήμα Καταστημάτων, Επιχειρήσεων και Περιβάλλοντος


2. Η Δημοτική Σύμβουλος, Ωσαννά (Νανά) Καραγιάν του Κεβόρκ ορίζεται Αντιδήμαρχος Διοίκησης και Οργάνωσης και Λειτουργίας Λεσχών Φιλίας και της μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες των κάτωθι τμημάτων που περιλαμβάνουν ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

   Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών

α) Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου

β) Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου

            γ) Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

δ) Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας

Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Βοήθειας

Έκδοση κάρτας δημότη

   Λέσχες Φιλίας

α) ΒΑΡΗΣ

β) ΒΟΥΛΑΣ

              γ) ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

 

3. Ο Δημοτικός Σύμβουλος, Παναγιώτης Σωτηρόπουλος του Πλάτωνα ορίζεται Αντιδήμαρχος Διαχείρισης Απορριμμάτων, Ανακύκλωσης και του μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες που περιλαμβάνουν ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

         α) Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων υλικών

            β) Τμήμα Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων και Ειδικών Συνεργείων

 

4. Ο Δημοτικός Σύμβουλος, Νικόλαος Βάσης του Κωνσταντίνου ορίζεται Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Δόμησης και του μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες των Διευθύνσεων που περιλαμβάνουν ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

   Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης

α) Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών

β) Τμήμα Έκδοσης Εγκρίσεων και Αδειών Δόμησης

           γ) Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών

   Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

α) Τμήμα Μελετών και Έργων

β) Τμήμα Κυκλοφορίας, Συγκοινωνιών και Εγκαταστάσεων

              γ) Τμήμα Τεχνικών Συνεργείων

 

5. Η Δημοτική Σύμβουλος Μαρία (Μαίρη) Φουρναράκη του Διονυσίου ορίζεται Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και της μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες που περιλαμβάνουν ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού

                α) Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων (εκτός από την οργάνωση και λειτουργία των ΚΑΠΗ του Δήμου)

                β) Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας

 

6. Ο Δημοτικός Σύμβουλος, Βαμβασάκης Δημοσθένης (Δήμος) του Μιχαήλ ορίζεται Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πρασίνου και του μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες που περιλαμβάνουν ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου

α) Τμήμα Περιβάλλοντος

β) Τμήμα Ανάπτυξης και Συντήρησης Πρασίνου

γ)Τμήμα Οργάνωσης και Λειτουργίας Κοιμητηρίων

             Λειτουργία και οργάνωση των λουτρικών εγκαταστάσεων του Δήμου. Λειτουργία λαϊκών αγορών

 

7. Ο Δημοτικός Σύμβουλος, Αργυρουδάκης Ελευθέριος του Σταύρου ορίζεται Αντιδήμαρχος Λειτουργίας Υποστήριξης Οχημάτων και Αλιευτικού καταφυγίου Βάρκιζας και του μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες που περιλαμβάνουν ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων (εκτός λεωφορείων του Δήμου)

Διαχείριση προσωπικού οδηγών οχημάτων και μηχανημάτων έργου

 

- Οι παραπάνω Αντιδήμαρχοι είναι αρμόδιοι για την υπογραφή όλων των εγγράφων που σχετίζονται με την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.

- Οι Αντιδήμαρχοι Βασίλειος Παπαμιχαήλ, Ωσαννά Καραγιάν, Νικόλαος Βάσης και Μαρία Φουρναράκη ορίζονται αρμόδιοι για την τέλεση των Πολιτικών Γάμων.

- Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου.

- Η ανάκληση του Αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.

- Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Βασίλειος Παπαμιχαήλ. Εν τη απουσία του ορισθέντος Αντιδημάρχου και αναπληρωτή Δημάρχου, τα καθήκοντά του αναπληρωτή Δημάρχου ασκεί η Αντιδήμαρχος κα Ωσαννά (Νανά) Καραγιάν.

 

Ως Εντεταλμένοι Σύμβουλοι με δικαίωμα υπογραφής, για τον συντονισμό και την εποπτεία συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου του, ορίζονται οι κάτωθι Δημοτικοί Σύμβουλοι:

 

Διονύσιος Γεωργουλόπουλος του Δημητρίου

Εντεταλμένος Σύμβουλος Τήρησης Μέτρων Πρόληψης & Αποφυγής Μετάδοσης COVID-19 & Συντονισμού – Εποπτείας Καθημερινότητας

                 Συνεπικουρεί το Δήμαρχο στα ανωτέρω

 

                  Παντελής Κασιδόκωστας του Νικολάου

       Εντεταλμένος Σύμβουλος Συντονισμού του έργου των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων.

                   Συνεπικουρεί το Δήμαρχο στα ανωτέρω.

 

                   Κωνσταντίνος Σφέτσας του Ιωσήφ

                   Εντεταλμένος Σύμβουλος Καθημερινότητας του Πολίτη, που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω δράσεις:

1. Διεύθυνση ΚΕΠ

α) Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών

β) Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης

γ) Τμήμα ΚΕΠ Βάρης

   δ) Τμήμα ΚΕΠ Βουλιαγμένης

       2. Λειτουργία Δημοτικής Συγκοινωνίας.

  3. Λειτουργία της ηλεκτρονικής πύλης καταγραφής προβλημάτων και αιτημάτων των πολιτών

  4. Λειτουργία των εμποροπανηγύρεων.

       5. Λειτουργία της Γραμμής του Δημότη.

       6. Επιμέλεια του εορταστικού διακόσμου.

                    Συνεπικουρεί το Δήμαρχο στα ανωτέρω.

 

                     Νικόλαος Ζαχαράτος του Γεωργίου

                     Εντεταλμένος Σύμβουλος Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης και Γραφείου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

    Συνεπικουρεί το Δήμαρχο στα ανωτέρω.

   

    Δήμητρα Σουτόγλου του Γεωργίου

    Εντεταλμένη Σύμβουλος Πολιτικής Προστασίας και Πυρασφάλειας του Δήμου.

    Συμμετέχει στην οργάνωση της πυροπροστασίας των δασών και στη διατύπωση προτάσεων και υλοποίηση δράσεων αποκατάστασης των δασικών περιοχών.

                     Συνεπικουρεί το Δήμαρχο στα ανωτέρω.

 

                    Teemu Jussi Eerikki Lehtinen του Erkki

   Εντεταλμένος Σύμβουλος Πράσινων Εφαρμογών και Ψηφιακών Εφαρμογών.

                    Συνεπικουρεί το Δήμαρχο και τους Αντιδημάρχους Βασίλειο Παπαμιχαήλ και Νικόλαο Βάση στα ανωτέρω.

 

                    Αντώνιος Κουσαθανάς του Γεωργίου

         Εντεταλμένος Σύμβουλος Τουρισμού και Επιχειρηματικότητας.

                    Συνεπικουρεί το Δήμαρχο στα ανωτέρω.

 

                   Βασιλική (Βίκυ) Σφήκα του Δημητρίου

     Εντεταλμένη Σύμβουλος Παιδικής Αγωγής και Καταπολέμησης Παιδικού Εκφοβισμού.

                   Συνεπικουρεί το Δήμαρχο στα ανωτέρω.

 

                  Δημήτριος Γεωργιάκος του Μιχαήλ

   Εντεταλμένος Σύμβουλος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης και Εφαρμογών Εξοικονόμησης Ενέργειας.

                 Συνεπικουρεί τον Αντιδήμαρχο Νικόλαο Βάση στα ανωτέρω.

 

                  Μιχαήλ Ανδριόπουλος του Κωνσταντίνου

 Εντεταλμένος Σύμβουλος Διαφάνειας και Διαβουλεύσεων.

                  Συνεπικουρεί το Δήμαρχο και τον Αντιδήμαρχο Βασίλειο Παπαμιχαήλ στα ανωτέρω.

 

                 Όλγα Αρτεμις Πολίτη του Νικολάου

     Εντεταλμένη Σύμβουλος Νεολαίας, Απασχόλησης και Εθελοντισμού.

                 Συνεπικουρεί το Δήμαρχο στα ανωτέρω.

 

                Αικατερίνη Σταμπέλου του Κωνσταντίνου

     Εντεταλμένη Σύμβουλος Πολιτισμού.

                Συνεπικουρεί το Δήμαρχο στα ανωτέρω.

 

                Μαρία (Μαίρη) Κανέλλου του Χρήστου

             Εντεταλμένη Σύμβουλος Παιδείας.

                Συνεπικουρεί το Δήμαρχο στα ανωτέρω.

 

Κυριάκος Κικίλιας του Παναγιώτη

Εντεταλμένος Σύμβουλος για την εναρμόνιση δράσεων και έργων για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες.

                 Συνεπικουρεί τους Αντιδημάρχους Μαρία Φουρναράκη και Νικόλαο Βάση στα ανωτέρω.

 

                 Σωτήριος Ελευθερίου του Ιωάννη

Εντεταλμένος Σύμβουλος Συντήρησης Δημοτικών Κτηριακών Υποδομών, Αθλητικών Εγκαταστάσεων και Παιδικών Χαρών.

Συνεπικουρεί τον Αντιδήμαρχο Νικόλαο Βάση στα ανωτέρω.

    Θέτοντας σε απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια των πολιτών, ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή λειτουργία των βρεφονηπιακών σταθμών της πόλης που ξεκινούν την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου.

Συγκεκριμένα, ο Δήμος μας έχει φροντίσει σύμφωνα με τις εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων και τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, να είναι το σύνολο των χώρων υποδοχής και διδασκαλίας σχολαστικά καθαροί και απολυμασμένοι και το προσωπικό επαρκώς προετοιμασμένο για την ασφαλή φιλοξενία βρεφών και νηπίων. Με απόφαση του Δημάρχου και με έξοδα του Δήμου το σύνολο του προσωπικού των βρεφονηπιακών σταθμών (εκπαιδευτικοί, προσωπικό καθαριότητας και κουζίνας) έχει υποβληθεί σε έλεγχο για κορωνοϊό, έχουν διατεθεί μάσκες προστασίας προσώπου, γάντια και απολυμαντικά χεριών, ενώ έχει ληφθεί μέριμνα για την ομαλή επανένταξη βρεφών και νηπίων στη νέα σχολική χρονιά και στο νέο πλαίσιο λειτουργίας σε συνεργασία με ψυχολόγους του Δήμου. Μετά τις πρώτες μέρες λειτουργίας, ο Δήμος θα αξιολογήσει όλα τα μέτρα που εφαρμόζονται και θα προχωρήσει σε τυχόν βελτιώσεις. Παράλληλα, έχει ολοκληρωθεί ο τακτικός γενικός έλεγχος των κτιρίων και ο σχολαστικός καθαρισμός των αύλειων χώρων, ενώ η τακτική απολύμανση με ειδικό χλωριούχο διάλυμα θα συνεχιστεί ανελλιπώς καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς και θα υπάρχει τακτική επικοινωνία με τον ΕΟΔΥ για ενδεχόμενη επικαιροποίηση των μέτρων.

Αναφορικά με τη διαδικασία εγγραφής βρεφών και νηπίων, από τις αρχές Σεπτεμβρίου και έως την πρώτη εβδομάδα του μήνα θα καλούνται σταδιακά οι ενδιαφερόμενοι γονείς με σειρά προτεραιότητας. Αρχικά θα κληθούν οι ωφελούμενες μητέρες του προγράμματος ΕΣΠΑ «εναρμόνιση οικογενειακής ζωής σχολικό έτος 2020-2021» που κατέχουν την αξία τοποθέτησης (VOUCHER) και στη συνέχεια θα κληθούν οι υπόλοιποι ενδιαφερόμενοι, σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης στον σχετικό πίνακα.

Οι βρεφονηπιακοί σταθμοί του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης θα ανοίξουν φέτος με αναβαθμισμένη υλικοτεχνική υποδομή, καθώς έχουν προμηθευτεί καινούριες κούνιες, κρεβατάκια, λινοσκεπάσματα, μοκέτες, παιδικά θρανία, καρεκλάκια και βιβλιοθήκες, ενώ διαμορφώνεται νέο βρεφονηπιακό τμήμα στον Ασύρματο της Δ.Ε. Βάρης, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι αυξημένες ανάγκες της περιοχής.

     Επιπλέον παροχές των βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης είναι η ιατρική παρακολούθηση και το ειδικό διαιτολόγιο από παιδίατρο και ψυχολόγο, τα ειδικά μαθήματα αθλητικής αγωγής, οι καινούριες παιδαγωγικές διαθεματικές δράσεις για κάθε ηλικία και το πρωτοποριακό πρόγραμμα ασφαλιστικής κάλυψης για παλαιότερες και νέες αιτήσεις. Το Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης που υλοποιείται σε συνεργασία με την Εθνική Ασφαλιστική, καλύπτει δωρεάν βρέφη-νήπια και προσωπικό των σταθμών καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας των σταθμών και μία ώρα πριν (κατά την μετάβαση) και μία ώρα μετά (κατά την επιστροφή) για δαπάνες ευρείας νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής περίθαλψης από ενδεχόμενο ατύχημα και άλλες καλύψεις.

     Σημειώνουμε πως σύμφωνα με τις μέχρι τώρα οδηγίες του ΕΟΔΥ, η χρήση μάσκας για τα παιδιά των βρεφονηπιακών είναι προαιρετική, ενώ υποχρεωτική είναι η χρήση μη ιατρικής μάσκας (ή σε ειδικές περιπτώσεις ασπίδας προσώπου) από όλους τους εργαζόμενους στους σταθμούς.

     Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε με την Προϊσταμένη Σταθμών: κα Χριστοπούλου Χριστίνα

    Τηλέφωνο: 210-8953756 - 6946188827 και email: paidikoi3B@gmail.com

 

ΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Δ.Ε. ΒΟΥΛΑΣ

 

1 ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΒΟΥΛΑΣ

Οδυσσέως και Πανός Βούλα

Υπεύθυνη Σταθμού κ. Κότσιαλου Κυριακή ( τηλ.2108900023)

 

2 ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΒΟΥΛΑΣ

Ηρακλειδών 35 Βούλα

Υπεύθυνη Σταθμού κ. Μιχαλοπούλου Ιωάννα ( Τηλ. 2109689357)

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Δ.Ε. ΒΑΡΗΣ

 

1 ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ (ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ)

Νικ. Φωκά και Μουτούση Βάρη

Υπεύθυνη Σταθμού κα Ξοχάκη Γεωργία (Τηλ. 2108974745)

 

2 ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ (ΜΗΛΑΔΕΖΑ)

Οθωνών 5 Βάρη

Υπεύθυνη Σταθμού κα Νάζου Βασιλική ( τηλ. 2109653222)

       Κατά τις ημέρες που επικρατούν ιδιαίτερα αυξημένες θερμοκρασίες (καύσωνας) ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης διαθέτει για τους πολίτες και ιδιαίτερα όσους ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, τους κλιματιζόμενους χώρους του κεντρικού Δημαρχείου, φουαγιέ (χώρος υποδοχής στο ισόγειο) και αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (1ος όροφος) που βρίσκονται στη Δ.Ε. Βούλας, Λεωφόρος Κ. Καραμανλή 18. Οι ώρες λειτουργίας του Δημαρχείου είναι από Δευτέρα έως Παρασκευή 07.00 – 22.00 και Σάββατο 07.00 – 15.00. Ιδιαίτερα για την Κυριακή 30 Αυγούστου, το κεντρικό Δημαρχείο θα είναι ανοιχτό 08.00 – 20.00.

   Η επιλογή των χώρων του Δημαρχείου κρίθηκε επιβεβλημένη, διότι οι οι χώροι των Λεσχών Φιλίας (ΚΑΠΗ) που μέχρι πρότινος χρησιμοποιούνταν, έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους συνέπεια της πανδημίας του κορωνοϊού, των έκτακτων μέτρων και οδηγιών του ΕΟΔΥ (Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας και των σχετικών νομοθετικών μέτρων.

     Για τις υπόλοιπες ημέρες και ώρες αν ζητηθεί, η λειτουργία των συγκεκριμένων χώρων, οι πολίτες για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους μπορούν να καλούν στα τηλέφωνα (6944668803 - 6944251906) προκειμένου να ανοιχτούν οι χώροι και να διασφαλιστεί η παρουσία προσωπικού.

     Οι πολίτες που θα κάνουν χρήση των χώρων του Δημαρχείου, προς αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού, υποχρεούνται να τηρούν όλα τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας που ορίζει ο νόμος, καθ΄όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στον χώρο. Συγκεκριμένα:

  • Υποχρεωτική χρήση της μάσκας προσώπου
  • Τήρηση της ελάχιστης απόστασης του 1,5 μέτρου

      Κατά τη διάρκεια των ημερών που αναμένονται οι υψηλές θερμοκρασίες, παρακαλούνται οι ευπαθείς ομάδες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις ενώ σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης να επικοινωνούν κατα τις ώρες λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών στα τηλέφωνα:

  • 213 2020000 & 15888 (Δημαρχείο)
  • 210 8961444 (Πολιτική Προστασία)
  • 213 2019904 (Κοινωνική Υπηρεσία)

      Για οποιαδήποτε νεότερη εξέλιξη, θα υπάρξει άμεση ενημέρωση. 

     Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, έχοντας ως βασική προτεραιότητα την προστασία της δημόσιας υγείας και την ασφάλεια των κατοίκων και των επισκεπτών που απολαμβάνουν την μοναδική ακτογραμμή της περιοχής, συμμετέχει μαζί με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Εδαφικής Συνεργασίας (Ε.Ο.Ε.Σ.) ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ και το Πανεπιστήμιο Technical University of Delf (TUDelf) της Ολλανδίας, στο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Έργο DESIGNSCAPES (Building Capacity for Enabled Innovation in Urban Environment), το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Horizon 2020.

     Το έργο στοχεύει στην κατανόηση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοιού κατά την επίσκεψη στις παραλίες το καλοκαίρι του 2020 και την εξασφάλιση της καλύτερης δυνατής και ασφαλέστερης εμπειρίας για τους πολίτες που επισκέπτονται τις ελεύθερες ακτές του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, όπου δεν υπάρχει εκ των προτέρων καταμέτρηση του αριθμού των εισερχομένων σε αυτές.

     Στην ομάδα εργασίας συμμετέχουν εκτός από τον Δήμο μας, ο ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ, το Πανεπιστήμιο TUDelf της Ολλανδίας και η Ένωση Δήμων Τοσκάνης (Anci Toscana). Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, με 27 χιλιόμετρα ακτογραμμής, επελέγη ως «πιλότος», προκειμένου μέσω της χρήσης της εργαλειοθήκης (toolbox) της ομάδας του DESIGNSCAPES και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών, να βρεθούν καινοτόμα εργαλεία και λύσεις που θα ενισχύσουν την ασφάλεια των πολιτών που χρησιμοποιούν τις παραλίες του Δήμου. Η τεχνογνωσία που θα παραχθεί, θα αποτελέσει σημαντική παρακαταθήκη για τον σχεδιασμό καλύτερων υπηρεσιών προς τον πολίτη στους παράκτιους δήμους.

      Κατά τη πρώτη φάση του έργου, συστήθηκε ομάδα εργασίας για την παραγωγή ιδεών και προτάσεων και εκπονήθηκε ερωτηματολόγιο. Μέλη της ομάδας έργου επισκέφτηκαν ελεύθερες παραλίες του Δήμου μας και συνομίλησαν με λουόμενους για το κατά πόσο η πανδημία του κορωνοϊού έχει επηρεάσει την εμπειρία τους στη θάλασσα, καθώς και τα ατομικά μέτρα προστασίας που λαμβάνουν. Στη συνέχεια, κατέγραψαν και επεξεργάστηκαν τις απαντήσεις τους και το σχετικό ερωτηματολόγιο διακινήθηκε και ηλεκτρονικά, συγκεντρώνοντας 200 και πλέον απαντήσεις. Ως συμπέρασμα, προέκυψε η ανάγκη περαιτέρω ενημέρωσης των λουομένων και συχνή «υπενθύμιση» των μέτρων που πρέπει να τηρούν κατά την παραμονή τους στη παραλία. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος προχώρησε στις εξής ενέργειες:

-           Στην υλοποίηση καμπάνιας ενημέρωσης μέσω της τοποθέτησης ειδικού ενημερωτικού πλαστικοποιημένου εντύπου σε κάθε μία από τις 180 δωρεάν ομπρέλες όπως και σε όλα τα αποδυτήρια και τουαλέτες που έχει τοποθετήσει ο Δήμος στις δημοτικές παραλίες με ελεύθερη πρόσβαση.

-           Στην τοποθέτηση αντισηπτικών σε ειδικές θήκες έξω από τις καμπίνες των αποδυτηρίων.

    Τα αποτελέσματα της προσπάθειας θα παρουσιαστούν τον Οκτώβριο 2020 στην Ευρωπαϊκή Ομάδα Πόλεων στις Βρυξέλλες.

photo 01   photo 07

 

Λίγα λόγια για το DESIGNSCAPES:

Το εν λόγω ερευνητικό έργο έχει υποστηρίξει έως σήμερα, οικονομικά και τεχνικά μέσω webinars, coaching και άλλων μεθόδων, περισσότερες από 100 ιδέες σε 23 χώρες, οι οποίες προέρχονται από ομάδες πολιτών, εταιρείες και Μ.Κ.Ο. και οι οποίες προτείνουν λύσεις σε προβλήματα του σύγχρονου αστικού περιβάλλοντος (https://designscapes.eu/open-calls/). Απώτερος στόχος των εν λόγω δράσεων, είναι να διερευνηθεί κατά πόσο οι μέθοδοι σχεδιασμού μπορούν να βοηθήσουν ομάδες πολιτών και φορέων να αναπτύξουν καινοτομία προσανατολισμένη στο αστικό περιβάλλον.