Συμβαίνουν στην πόλη μας

No events found

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ανακοινώνει τον πίνακα μοριοδότησης των αιτήσεων εγγραφής παιδιών στους δημοτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς, έπειτα από την εξέταση των ενστάσεων. Οι πίνακες περιλαμβάνουν την μοριοδότηση κάθε αίτησης, σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν στον Ο.Α.Π.Π.Α, ωστόσο δεν περιλαμβάνουν τους ωφελούμενους μέσω ΕΣΠΑ.

Οι τελικοί πίνακες μοριοδότησης θα προκύψουν τον Σεπτέμβριο, έπειτα από την ολοκλήρωση των καταθέσεων VOUCΗER των ωφελούμενων μητέρων μέσω ΕΣΠΑ. Θα εισαχθούν πρώτα, όλα τα παιδιά μέσω ΕΣΠΑ και κατόπιν με τη σειρά μοριοδότησης θα εισάγονται τα παιδιά στους παιδικούς σταθμούς σταδιακά και σε συνάρτηση με τις δυνατότητες που υπάρχουν σε κάθε παιδικό σταθμό.

   Αναφορικά με τη διαδικασία εγγραφής των ωφελουμένων ‘’εναρμόνιση οικογενειακής ζωής σχολικό έτος 2020-2021’’, για την εγγραφή οι ωφελούμενες μητέρες οφείλουν να αποστείλουν ηλεκτρονικά μέχρι την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2020, την αξία τοποθέτησης (VOUCHER) στο email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. όπου θα πρέπει να αναγράφονται τα εξής στοιχεία:

1. Ονοματεπώνυμο μητέρας

2. Ονοματεπώνυμο παιδιού

3. Ημερομηνία γέννησης παιδιού και ΑΜΚΑ (τέκνου)

4. Επιλογή Δομής δημοτικών βρεφονηπιακών σταθμών

5. Τηλέφωνο επικοινωνίας για ορισμό ραντεβού υπογραφής της σύμβασης

   Παρατίθεται ο πίνακας με την αναλυτική μοριοδότηση. Η αναζήτηση της σειράς κατάταξης, θα γίνεται σύμφωνα με τον αριθμό πρωτοκόλλου που έχει δοθεί σε κάθε αιτούντα, όπως ορίζει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2020 - 2021

ΛΙΣΤΑ ΝΗΠΙΩΝ

(γεννημένα 2017 εώς 28/2/2018)

Α/Α

Αριθμός Αίτησης

Μόρια

1

2257

1065

2

1889

1055

3

2291

1050

4

1936

1050

5

2167

1050

6

2145

1050

7

2342

1050

8

2185

1050

9

2091

1050

10

1971

1050

11

2093

1050

12

2124

1050

13

1956

1045

14

2054

1045

15

2073

1045

16

2011

1045

17

2169

1045

18

2279

1045

19

2044

1045

20

1989

1025

21

2020

1025

22

2285

1020

23

2138

1020

24

2003

1020

25

2172

1015

26

1958

1010

27

1876

1010

28

2253

1010

29

2178

1010

30

2128

1010

31

2176

1005

32

2270

1005

33

2043

1005

34

1919

1005

35

2243

1000

36

1973

995

37

2339

995

38

2340

995

39

2317

995

40

2183

975

41

2143

975

42

2120

855

43

2174

855

44

1939

850

45

2069

850

46

1966

850

47

2042

850

48

1902

850

49

2048

850

50

1900

850

51

2323

850

52

2101

845

53

2171

845

54

1933

845

55

2330

845

56

2075

845

57

2361

820

58

2154

820

59

1921

820

60

1901

820

61

2264

820

62

2347

820

63

2337

815

64

2055

815

65

2280

815

66

2180

815

67

2021

815

68

2045

810

69

2095

810

70

2355

810

71

2175

810

72

2088

805

73

2074

805

74

2139

805

75

2166

805

76

1912

805

77

1875

805

78

2209

805

79

2097

805

80

2212

805

81

1990

800

82

2189

795

83

2130

785

84

2259

770

85

2150

770

86

1928

720

87

2133

720

88

2288

715

89

2358

715

90

2359

715

91

2039

715

92

2040

715

93

2056

710

94

2125

710

95

1945

710

96

1946

710

97

1962

710

98

2022

710

99

2004

710

100

1884

705

101

2329

705

102

1959

670

103

2184

660

104

1995

645

105

2113

535

106

1931

530

107

2119

525

108

2024

520

109

1898

520

110

1891

520

111

2038

520

112

2146

520

113

1914

520

114

2255

515

115

2151

510

116

2123

510

117

2181

510

118

2050

510

119

1940

510

120

2121

510

121

1872

510

122

2314

510

123

2102

505

124

2019

505

125

1998

505

126

1960

505

127

2218

505

128

1913

480

129

2316

480

130

1955

480

131

2186

480

132

2298

475

133

1894

465

134

1896

465

135

1965

460

136

1937

450

137

2132

450

138

2142

445

139

2177

440

140

2152

420

141

2008

405

142

2262

320

143

1941

115

144

2140

110

145

2170

110

146

2079

110

147

2080

110

148

2078

105

149

2334

105

ΛΙΣΤΑ ΒΡΕΦΩΝ

(Bρεφικό Α, γεννημένα 1/3/2018 εώς 1/3/19 και Bρεφικό Β, γεννημένα 2/3/2019 εώς 1/1/2020)

Α/Α

Αριθμός Αίτησης

Μόρια

1

2153

1055

2

1925

1050

3

2321

1050

4

2030

1040

5

1926

1035

6

1927

1035

7

2187

1030

8

2037

1020

9

2051

1020

10

2015

1015

11

2289

1010

12

2076

1010

13

2052

1010

14

2242

1010

15

2110

1005

16

2258

1005

17

1944

1005

18

2096

1005

19

2287

850

20

1930

850

21

2041

850

22

2049

850

23

2000

850

24

2001

850

25

2046

850

26

1967

850

27

1963

850

28

1974

850

29

1972

850

30

2281

850

31

2282

850

32

2283

850

33

1935

850

34

2239

850

35

2092

850

36

2122

845

37

2182

845

38

1983

845

39

1970

845

40

1895

845

41

2284

845

42

2362

845

43

1905

845

44

2277

845

45

2207

845

46

2356

845

47

2336

845

48

2286

825

49

2215

825

50

2216

825

51

2081

820

52

2353

820

53

2155

820

54

2217

820

55

2322

820

56

2211

815

57

1929

815

58

1999

815

59

2319

815

60

1957

810

61

2131

810

62

2077

810

63

2256

810

64

1969

810

65

1943

810

66

1996

810

67

1997

810

68

2241

805

69

2188

805

70

2018

805

71

2017

805

72

2168

805

73

2002

795

74

2326

795

75

2341

795

76

2318

790

77

2007

790

78

2053

775

79

2269

775

80

2047

765

81

2005

725

82

2006

710

83

2144

680

84

2332

670

85

2331

670

86

2112

535

87

1932

530

88

1883

520

89

2210

515

90

2179

515

91

1870

510

92

2173

510

93

2214

510

94

2213

510

95

1880

505

96

1869

505

97

1980

505

98

2141

505

99

2240

505

100

1968

505

101

1890

505

102

2114

505

103

2294

505

104

2115

470

105

2009

470

106

2320

460

107

1938

450

108

2082

445

109

1982

425

110

2360

420

111

2357

415

112

2335

410

113

2109

405

114

2300

400

115

2301

400

116

1942

115

Στις 100 πόλεις που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα Intelligent Cities Challenge επιλέχθηκε ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. 

Η διάκριση αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική καθώς μετά από πολύ σκληρή διαδικασία επιλογής ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης επιλέχθηκε να είναι μία από τις 90 πόλεις που έχουν λάβει έγκριση μέχρι σήμερα, από 20 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ηνωμένου Βασιλείου αλλά και της Σιγκαπούρης. Από τις 90 εγκεκριμένες αιτήσεις, οι 26 συμμετείχαν στο προηγούμενο πρόγραμμα, το Digital Cities Challenge, το οποίο βοήθησε 41 πόλεις της Ε.Ε. να αναπτύξουν ένα στρατηγικό όραμα και να οδηγηθούν σε  ψηφιακό μετασχηματισμό, οι 9 αποτελούν πόλεις συμβούλους (mentors) και αναμένεται η επιλογή των υπολοίπων πόλεων για να συμπληρωθούν οι 100. Μεταξύ των πόλεων που συμμετέχουν ενδεικτικά αναφέρουμε το Άμστερνταμ, τη Βαρκελώνη, το Αμβούργο, τη Νίκαια, τη Σιγκαπούρη, τη Βουδαπέστη, τη Ρώμη, και τη Βενετία ενώ από την Ελλάδα συμμετέχουν εκτός από το Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και οι δήμοι Χαλκίδας, Κέρκυρας, Ηρακλείου, Ιωαννίνων, Καβάλας, Παλαιού Φαλήρου – Αλίμου (σε κοινό σχήμα), Πατρέων, Θεσσαλονίκης, Τρικάλων και Τρίπολης – Κορίνθου (κοινό σχήμα).

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενταχθούν σε μια κοινότητα που αξιοποιεί προηγμένες τεχνολογίες, για την αντιμετώπιση της πανδημικής κρίσης  με βασική προτεραιότητα την ανάκαμψη των οικονομιών τους και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, όπως και τη δημιουργία νέων προοπτικών των επιχειρήσεών τους. Ξεκινώντας από την τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου και για τους επόμενους 33 μήνες, οι Δήμοι θα παρακολουθούν υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικές δράσεις, θα ανταλλάσουν τεχνογνωσία, θα συμμετέχουν σε δραστηριότητες υψηλών προδιαγραφών και θα χαράξουν κοινή στρατηγική και θα συμμετάσχει σε ομάδες  αξιοποιώντας προηγμένες τεχνολογίες  για την επίτευξη της ευφυής, πράσινης, και βιώσιμης ανάπτυξης.

Μπορείτε να δείτε τη ολοκληρωμένη λίστα των συμμετεχόντων και τις αναλυτικές πληροφορίες του προγράμματος εδώ (https://www.intelligentcitieschallenge.eu).

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την αύξηση του χώρου για την εξυπηρέτηση των πεζών και των μετακινούμενων με ήπιες μορφές μετακίνησης, που περιλαμβάνουν την απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων επί της οδού Αγ. Παντελεήμονος στη δημοτική ενότητα Βουλιαγμένης, τίθεται σε ισχύ από το Σάββατο 25 Ιουλίου, στο τμήμα μεταξύ της εισόδου του Parking και της οδού Ορφέως, από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 20:00 μμ έως 01:00 πμ, από Σάββατο στις 13:00 μμ έως 1:00 πμ και από Κυριακή στις 13:00 μμ έως 1:00 πμ.

Το μέτρο θα έχει ισχύ μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2020.

Αναλυτικά:

Η οδός Αγ. Παντελεήμονος θα κλείνει προσωρινά στο τμήμα μεταξύ της εισόδου του Parking και της οδού Ορφέως από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 20:00 μμ έως 01:00 πμ του Σαββάτου, από Σάββατο στις 13:00 μμ έως 1:00 πμ της Κυριακής και από Κυριακή στις 13:00 μμ έως 1:00 πμ της Δευτέρας.

  • Επί της οδού Αγ. Παντελεήμονος μεταξύ της εισόδου του Parking και της οδού Ορφέως, και στο καθορισμένο ωράριο, δεν θα επιτρέπεται η κυκλοφορία κάθε είδους μηχανοκίνητου οχήματος με εξαίρεση τις παρακάτω κατηγορίες οχημάτων.
  • Οχήματα Έκτακτης Ανάγκης.
  • Άτομα με Ειδικές Ανάγκες

Εξακολουθούν να ισχύουν οι υφιστάμενες κατευθύνσεις των οδών.

Τροποποιείται η λειτουργία του υφιστάμενου υπαίθριου Parking με την είσοδο να γίνεται από την οδό Αγ. Παντελεήμονος και την έξοδο από την οδό Ερμού. Για την εξασφάλιση της τήρησης της υποχρεωτικής πορείας δεξιά, στην έξοδο του Parking, θα τοποθετηθούν ελαστικοί κύλινδροι (bollars) στη μέση της οδού Ερμού, στο τμήμα μεταξύ της Λ. Ποσειδώνος και της Αγ. Παντελεήμονος σε έκταση 10 μέτρων.

  • Οι υφιστάμενες θέσεις στάθμευσης ειδικών κατηγοριών εξακολουθούν να ισχύουν.
  • Σε όλες τις οδούς και περιοχές ελεύθερες από ΙΧ, για τα ποδήλατα, τα οχήματα έκτατης ανάγκης και τα οχήματα ΑμεΑ το όριο ταχύτητας ορίζεται στα 20 χιλιόμετρα/ώρα.

Η νέα κυκλοφοριακή λειτουργία της οδού Αγ. Παντελεήμονος, στο τμήμα μεταξύ της εισόδου του Parking και της οδού Ορφέως είναι προσωρινή και αφορά σε συγκεκριμένες ημέρες και ώρες της εβδομάδας. Για την αποτελεσματική εφαρμογή των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εντός των επόμενων ημερών προβλέπεται η τοποθέτηση προσωρινής κατάλληλης σήμανσης στην περιοχή και διαγράμμιση στο χώρο του πάρκινγκ.

Η καρδιά της ταχύτητας και του αθλητισμού, χτύπησε την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2020, στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Βάρης «Κωνσταντίνος Μπαγλατζής» στη διεθνή αθλητική συνάντηση στίβου, Δρόμεια 2020, που διοργάνωσε ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και ο Αθλητικός Όμιλος Βάρης, Δρομέας. Παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι αθλητικοί αγώνες ματαιώθηκαν φέτος λόγω της πανδημίας, τα Δρόμεια πραγματοποιήθηκαν εφαρμόζοντας απόλυτα όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας και σημείωσαν μεγάλη επιτυχία καθώς μπορεί οι θεατές μέσα στο στάδιο να ήταν ελάχιστοι αλλά χιλιάδες λάτρεις του κλασσικού αθλητισμού παρακολούθησαν τον αγώνα ζωντανά μέσω διαδικτύου.

Dromia 2020 01  Dromia 2020 11  Dromia 2020 02  Dromia 2020 10

Στον πρώτο μεγάλο αθλητικό αγώνα της χρονιάς συμμετείχαν κορυφαίοι αθλητές του χώρου και καταγράφηκαν αξιόλογες επιδόσεις: Η Αναΐς Καραγιάννη στα 100μ. με εμπόδια εμπόδια, ο Κώστας Δουβαλίδης στα 110μ. με εμπόδια, ο Γιάννης Νυφαντόπουλος στα 100μ., ο Κώστας Ζήκος επίσης στην κούρσα της μιας ανάσας με την Ραφαέλα Σπανουδάκη και την Μαρία Γάτου, ο συντοπίτης Πάνος Τριβιζάς στα 200μ., ενώ οι ξένοι αθλητές που συμμετείχαν ανέδειξαν την ευγενή άμιλλα και το ευ αγωνίζεσθαι.

Dromia 2020 04  Dromia 2020 07  Dromia 2020 09  Dromia 2020 03

Η διεθνής αθλητική διοργάνωση πραγματοποιήθηκε με την στήριξη των: κ. Πάρη Κασιδόκωστα, της οικογένειας κ. Αθανασίου Μαρτίνου, την Εθνική Ασφαλιστική επιθεώρηση κ. Γ. Φουφοπουλου, τα εκπαιδεύτρια Saint Laurence, κ. Δημήτρη Καρακώστα την Ηπειρώτισσας, τον κ. Δημητριάδη Γεώργιο και τον Λευκό Σταύρο για την πλήρη υγειονομική κάλυψη του αγώνα και την οικονομική ενίσχυση, τον Γεώργιο Ιακωβίδη επιχειρηματία του εξωτερικού και όσους στήριξαν έμπρακτα την διοργάνωση. Τον Δήμο Σχηματαρίου και τον Α.Ο. Αμεινία για την παραχώρηση εξοπλισμού, τον κ. Αλέξη Αλεξόπουλο, Πρόεδρο του Πανελληνίου, τον κ. Δημήτρη Παππά, τον κ. Δημήτρη Δαμασκηνό και την κ. Βενετία Χατζηιωάννου για τον συντονισμό και την εθελοντική τους προσφορά.

Η αυλαία της μεγάλης αθλητικής γιορτής της πόλης μας έπεσε σε κλίμα χαράς, με την ευχή το μεγάλο αυτό γεγονός να ενώνει κάθε χρόνο ολοένα και πιο πολλούς ανθρώπους.

Dromia 2020 06  Dromia 2020 10

Την Τρίτη 21 Ιουλίου 2020 στις 11.00 πμ. η δημοτική παραλία στο ΔημαρχείοΒάρης Βούλας Βουλιαγμένης (Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18, Βούλα) κάνει τη μετάβασηστο ψηφιακό και πράσινο κοινό ευρωπαϊκό μας μέλλον.

Οι επισκέπτες καιοι λουόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να φορτίζουν τις ηλεκτρονικές τους συσκευές μέσω της ηλιακής ενέργειας, δωρεάν, καθώς όλες οι ομπρέλες στην παραλία θα είναι εξοπλισμένες με φωτοβολταϊκά πάνελ και ξεχωριστό σύστημα φόρτισης με δυο θύρες USB ανά ομπρέλα.Το ολοκληρωμένο φωτοβολταϊκό σύστημα φόρτισης ατομικών συσκευών θα είναι διασυνδεδεμένοσε δίκτυο του Διαδικτύου των Αντικειμένων (Internet of Things – ΙοΤ) με δυνατότητα μετάδοσηςτων μετρήσεων σχετικά με την καταναλισκόμενη ενέργεια ανά ηλιακό φορτιστή. Τα παραπάνω δεδομένα θα παρουσιάζονται στον ακόλουθο ιστότοπο https://ec.europa.eu/greece/events/grEEnbeach_el, όπου οι πολίτες θα μπορούν να δουν το ενεργειακό όφελος από τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας εν προκειμένω της ηλιακής, για τη φόρτιση των συσκευών τους.

Η πιλοτική αυτή δράση αποτελεί πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Ελλάδα η οποία, σε συνεργασία μετο ΔήμοΒάρης Βούλας Βουλιαγμένηςκαι τοΕρευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών & ΥπολογιστώντουΕΜΠ (ΕΠΙΣΕΥ), εγκαθιστά το σύστημα των ηλιοσυλλεκτών στην παραλία της Βούλας με στόχο την ενημέρωση των πολιτών περί της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας(#EUGrEEnDeal). Κοινός στόχος πλέον είναι να καταστήσουμε την Ευρώπη την πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρο έως το 2050 με σκοπό την ταχεία και ισχυρή ανάκαμψη της οικονομίας, τη βελτίωση τηςυγείας και της ποιότητας ζωής των Ευρωπαίων πολιτών και την προστασία του φυσικού πλούτου των χωρών της Ευρώπης.

 Η στρατηγικήσύμπραξη των τριών φορέων της πιλοτικής αυτής δράσης θα επικυρωθεί την ίδια μέρα και ώρα με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας από τον Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ε.Ε. στην Ελλάδα, Γ. Μαρκοπουλιώτη, τον Δήμαρχο του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Γ. Κωνσταντέλλο, τον Πρόεδρο του ΕΠΙΣΕΥ, Oμότιμο Kαθηγητή του ΕΜΠ Ι. Βασιλείου και τον Διευθυντή Έρευνας στο ΕΠΙΣΕΥ στο ΕΜΠ, Δρ. Α. Αμδίτη.  

#GrEEnBeach: Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία πάει παραλία και «φορτίζει μπαταρίες».  Έλα και εσύ...

Καταγραφή