Πολεοδομικοί Χάρτες.

 
 

Εντυπα

Αιτήσεις - Βεβαιώσεις

ΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

 
 

Πληροφορίες όρων Δόμησης για Βάρη

Γενικά

Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών
Διεύθυνση.Πρώην Δημαρχείο Βάρης
Βασιλέως Κωνσταντίνου 25, 16672, Βάρη
Γραμματεία: 213 2030423
E-mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Πληροφορίες όρων Δόμησης για Βούλα

Γενικά

Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών
Διεύθυνση.Πρώην Δημαρχείο Βάρης
Βασιλέως Κωνσταντίνου 25, 16672, Βάρη
Γραμματεία: 213 2030423
E-mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Πληροφορίες όρων Δόμησης για Βουλιαγμένη

Γενικά

Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών
Διεύθυνση.Πρώην Δημαρχείο Βάρης
Βασιλέως Κωνσταντίνου 25, 16672, Βάρη
Γραμματεία: 213 2030423
E-mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.