Ψηφιακές Βιβλιοθήκες

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες

Νέα εργαλεία και εφαρμογές με χρήση λογισμικών opensource για την αρχειοθέτηση και καταλογογράφηση του συνόλου των εγγράφων, με δυνατότητα λειτουργίας μηχανής αναζήτησης για τα έγγραφα: του Δημοτικού Συμβουλίου, της Νομικής Υπηρεσίας, του Γραφείου Δημάρχου