ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Πλατφόρμα ψηφιακών υπηρεσιών του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 ΔΗΜΟΤΙΚΟ TAXIS

Ηλεκτρονικές Πληρωμές

ΕΝΑΡΞΗ

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΕΝΑΡΞΗ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ/ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Κατάθεση Δήλωσης Ιδιοκτησίας σε περιοχές υπό Κτηματογράφηση της ΔΕ Βάρης και λοιπές Αιτήσεις.

ΕΝΑΡΞΗ