Γενικά

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ
ΕΝΔΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ

Προϊστάμενος :

Τηλ.: 2132019904

Fax: 210-8950421

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Κοινωνική Λειτουργός :

Τηλ.: 2132019906

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.