Γραφείο Κ.Α.Π.Η.


Γραμματέας:

Διεύθυνση:
Β Κτήριο Πάρκου Εθνικής Αντίστασης.Ζεφύρου 2, 16673 Βούλα
Τηλ. κέντρο: 213-2019920
Fax: 210-8950421
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.