Γενικά


Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)

Προϊστάμενος :

Τηλ.: 2132019911

Fax: 210-8950421

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Γραφείο Κ.Δ.Α.Π.:

Τηλ: 213 2019917 (Ζεφύρου 2 Βούλα, 11:00-14:00)

Τηλ:210 8955228 (2ο Γυμνάσιο Βούλας, 14:30-18:00)