Γενικά

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Προϊσταμένη :

Τηλ.: 213-2019904

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Κοινωνική Λειτουργός :

Τηλ.: 213-2019906

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.