Γενικά

ΟΑΠΠΑ
Οργανισμός Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής

Δημαρχείο Βουλιαγμένης
Αφροδίτης 2, 16671, Βουλιαγμένη

Τηλ Γραμματείας.: 213 2020777-5-2-6

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Κανονισμός Λειτουργίας