Ξεκινούν οι εγγραφές για τα καλοκαιρινά προγράμματα

του Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής

στο Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Μετά τη μεγάλη επιτυχία που σημείωσαν οι καλοκαιρινές αθλητικές δραστηριότητες για παιδιά που πραγματοποίησε ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης το 2018, μέσω του Οργανισμού Αθλητισμού, Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής (ΟΑΠΠΑ), αποφασίστηκε η διοργάνωση νέων δραστηριοτήτων και για το καλοκαίρι του 2019. Οι «Καλοκαιρινές Αθλητικές και Δημιουργικές Δραστηριότητες 2019», απευθύνονται σε παιδιά που έχουν γεννηθεί από 2007 έως 2013 και θα πραγματοποιηθούν στις εγκαταστάσεις του «Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Βουλιαγμένης» (Αγίου Γεωργίου 2, Βουλιαγμένη ) σε τρεις περιόδους:

1η Περίοδος: Από 18 Ιουνίου έως 28 Ιουνίου 2019

2η Περίοδος: Από 1 Ιουλίου έως 12 Ιουλίου 2019

3η Περίοδος: Από 15 Ιουλίου έως 26 Ιουλίου 2019

Οι εγγραφές για όσους ενδιαφέρονται να δηλώσουν συμμετοχή, ξεκινούν από τις 3 Ιουνίου έως και τις 10 Ιουνίου 2019, στα γραφεία του Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού & Παιδικής Αγωγής Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης (Αφροδίτης 2, Βουλιαγμένη), κατά τις ώρες 8.00π.μ. έως 12.30μ.μ.

Για την εγγραφή του κάθε παιδιού θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας με βάση το χρόνο υποβολής της αίτησης ανά κατηγορία.

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΜΟΝΟ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ Ο.Α.Π.Π.Α.(ΔΕΝ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ: FAX, EMAIL,ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ)

Τηλέφωνα Πληροφοριών : 2132020714, 2132020771, 2132020710

Επίσης, σας επισημαίνουμε ότι οι ώρες λειτουργίας για την καταβολή της συνδρομής για την συμμετοχή στο camp είναι 9.00π.μ. έως 13.00μ.μ.

ΟΡΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ/ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι κατηγορίες είναι οι εξής:

1. Τέκνα δημοτών του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και εργαζομένων του Δήμου και στον Ο.Α.Π.Π.Α. (ανεξάρτητα εάν είναι δημότες ή κάτοικοι)

2. Τέκνα κατοίκων του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

3. Τέκνα μη δημοτών και μη κατοίκων του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

Θα προηγηθούν ανά κατηγορία:

1. Τέκνα πολυτέκνων-τριτέκνων εργαζόμενων γονέων, (με προσκόμιση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης)

2. Τέκνα μονογονεϊκής οικογένειας (Γονέας μονογονεϊκής οικογένειας νοείται ο γονέας ο οποίος κατά την υποβολή της αίτησης ασκεί εν τοις πράγμασι και κατά αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση, τη γονική μέριμνα ενός ή περισσοτέρων ανηλίκων τέκνων)

3. Τέκνα οικογενειών όπου εργάζονται και οι δύο γονείς.

Οι παραπάνω κατηγορίες θα προηγηθούν μόνο για μία περίοδο με τη σειρά προτίμησης που θα δηλώσουν. Εάν επιθυμούν να συμμετάσχουν και σε άλλη περίοδο, η σειρά προτεραιότητας θα είναι σύμφωνα με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης ανά κατηγορία και εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις στην συγκεκριμένη περίοδο.

Στην περίπτωση που δεν συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός συμμετεχόντων από τέκνα δημοτών και εργαζομένων των υπηρεσιών του Δήμου και του Ο.Α.Π.Π.Α., τότε δύνανται να γίνουν αποδεκτές αιτήσεις τέκνων κατοίκων του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, με σειρά προτεραιότητας και στη συνέχεια εφόσον δεν συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός θα γίνονται δεκτοί και μη δημότες-μη κάτοικοι, με σειρά προτεραιότητας, και πάντα τηρουμένου του προβαδίσματος των κατηγοριών.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης είναι η κατάθεση όλων των δικαιολογητικών και η καταβολή του κόστους συμμετοχής η οποία θα ακολουθήσει μετά την έγκριση της αίτησης συμμετοχής και σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη της κάθε περιόδου.

Γενικά δικαίωμα συμμετοχής το κάθε παιδί έχει για μία περίοδο και σε περίπτωση που επιθυμεί και άλλη/άλλες περιόδους, θα μπει στη διαδικασίας επιλογής εφόσον για τις συγκεκριμένες περιόδους υπάρχουν κενές θέσεις.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

1. Το ένα (1) άτομο, 60 ευρώ ανά περίοδο

2. Τα δύο (2) αδέλφια, 100 ευρώ ανά περίοδο

3. Τα τρία (3) αδέλφια 150 ευρώ ανά περίοδο

Σε περίπτωση που οι υπηρεσίες εμπίπτουν σε καθεστώς του αναλογούντος Φ.Π.Α., θα συμπεριλαμβάνεται στις τιμές του κόστους συμμετοχής. Το χρηματικό ποσόν συμμετοχής θα προκαταβάλλεται με την εγγραφή του συμμετέχοντα για την 1η περίοδο. Σε περίπτωση που ο συμμετέχοντας επιθυμεί να συμμετάσχει στη 2η ή και στην 3η περίοδο, θα προκαταβάλει το ποσό τους, έως και 3 ημέρες πριν την έναρξη της κάθε περιόδου.

Η καταβολή του αναλογούντος ποσού θα γίνεται στο ταμείο του Ο.Α.Π.Π.Α. (Αφροδίτης 2 Βουλιαγμένη), από 09:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ. τις εργάσιμες ημέρες,

Επιστροφές χρημάτων επιτρέπονται μόνο στην περίπτωση που ο συμμετέχοντας ασθενήσει και κατόπιν κατάθεσης ιατρικής βεβαίωσης ασθενείας από Δημόσιο Νοσοκομείο που να καθιστά αδύνατη την περαιτέρω συμμετοχή του στο πρόγραμμα.

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ

Για 15 παιδιά/περίοδο με σειρά προτεραιότητας αίτησης:

  • Τέκνα δημοτών με τους δύο γονείς άνεργους και με χαμηλό εισόδημα (προσκόμιση βεβαίωσης ανεργίας από ΟΑΕΔ και αντίγραφο φορολογικής δήλωσης ή εκκαθαριστικού ή όποιο άλλο στοιχείο αποδεικνύει το εισόδημα).

  • Μονογονεϊκή οικογένεια, προηγείται ο/η δημότης με ανεργία (πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, βεβαίωσης ανεργίας από ΟΑΕΔ).

  • Τέκνα πολυτέκνων & τριτέκνων οικογενειών, με χαμηλά εισοδήματα (βιβλιάριο απορίας) ή άνεργο γονέα και χαμηλό οικογενειακό εισόδημα (προσκόμιση βεβαίωσης ανεργίας από ΟΑΕΔ και με απόδειξη του χαμηλού εισοδήματος).

  • Τέκνα γονέων με αναπηρία 67% (προσκόμιση πιστοποιητικού Κ.Ε.Π.Α.).

* Όπου αναφέρεται χαμηλό οικογενειακό εισόδημα, αυτό δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 12.000,00 Ευρώ.

Οι απαλλαγές ισχύουν μόνο για μία περίοδο. Σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης για συμμετοχή και σε άλλη/άλλες περιόδους, θα καταβληθεί ολόκληρο το ποσόν συμμετοχής για την επί πλέον περίοδο ή περιόδους.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

- Αίτηση συμμετοχής (θα συμπεριλαμβάνει και υπεύθυνη δήλωση του γονέα/ κηδεμόνα ότι επιτρέπει τη συμμετοχή του παιδιού στο camp)

  1. - Ιατρική βεβαίωση από παιδίατρο ή καρδιολόγο, η οποία θα βεβαιώνει ότι το παιδί είναι υγιές και μπορεί να αθλείται

  2. - Αποδεικτικό διαμονής για κατοίκους (φωτοτυπία λογαριασμού Δ.Ε.Κ.Ο ή μισθωτηρίου)

  3. - Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης δημότη

  4. - 1 μικρή φωτογραφία για την κάρτα εγγραφής

  5. -Βεβαίωση εργασίας των γονέων

  6. -Σε περίπτωση δικαιώματος απαλλαγής απαιτούνται επιπλέον δικαιολογητικά κατά περίπτωση

Το πρόγραμμα των καλοκαιρινών δραστηριοτήτων έχει σχεδιαστεί, προκειμένου να προσφέρει στα παιδιά πλούσια επαφή με πολλές αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες μέσα σε ένα ασφαλές περιβάλλον.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

 
 

ΜΑΡΙΑ ΜΠΡΑΪΜΝΙΩΤΗ

Ανακοίνωση      Έντυπο αίτησης