Γενικά

Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Πρόεδρος: Νικηφοράκη Δήμητρα

Αντιπρόεδρος: _____________

Στοιχεία επικοινωνίας:

Ταχ.Δ/νση: Κ. Καραμανλή 18 Τ.Κ.16673ΒΟΥΛΑ

Τηλ. 213 – 2019924

Φαξ. 210 – 8950421