Γενικά

Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Πρόεδρος: Δώρα Τριάντη

Αντιπρόεδρος: Μαρία Σταματέλου

Στοιχεία επικοινωνίας:

Ταχ. Δ/νση: Ζεφύρου 2 Βούλα ( (Κοινωνική Υπηρεσία )

Τηλ. 213 2019 918