Γενικά

Το Γραφείο Απασχόλησης αποτελεί μια νέα υπηρεσία του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης που δημιουργήθηκε με στόχο την ενίσχυση των μηχανισμών πληροφόρησης για την προώθηση της απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο. Στις αρμοδιότητες του γραφείου είναι η ενημέρωση των ανέργων για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας καθώς και η διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων, ημερίδων και εκδηλώσεων.