Τμήμα ταμείου

Τμήμα Ταμείου

ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ

Για οφειλές Τέλους Ακίνητης Περιουσίας Τηλ. 213 2020076, 213 2020077

Για παραβάσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Τηλ. 213 2020042

Για διακανονισμό οφειλών Πληροφορίες στο Τηλ.: 213 2020091

 

Ώρες εξυπηρέτησης κοινού: 8.00-14.00

 

Στο Δήμο μας υπάρχουν 2 ταμεία για την εξόφληση των οφειλών σας. Το ταμείο στο Δημαρχείο της Βούλας και το ταμείο στο Δημαρχείο της Βουλιαγμένης.

Και τα 2 ταμεία δέχονται Μετρητά, Επιταγές και P.O.S

Στο ταμείο του Δημαρχείου της Βούλας μπορείται να εξοφλήσεται όλες τις οφειλές σας εκτός από

τις οφειλές σας για τα προγράμματα του Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής, (Ο.Α.Π.Π.Α.)

και τις οφειλές σας για το Γραφείο Κοιμητηρίου.

 

Στο ταμείο στο Δημαρχείο της Βουλιαγμένης μπορείται να εξοφλήσεται μόνο τις οφειλές σας

για τα προγράμματα του Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής, (Ο.Α.Π.Π.Α.)

και τις οφειλές σας σχετικά με το Γραφείου Κοιμητηρίου.

ΜΕΤΡΗΤΑ:
ΠΡΟΣΟΧΗ:Τα ταμεία των Δημαρχείων μπορούν να πληρωθούν με μετρητά ποσά έως 100 ευρώ, (Ν. 3463/2006, του άρθρου 167, παρ. 1, ΠΟΛ 1062/16).
Για μεγαλύτερα ποσά γίνονται αποδεκτές επιταγές.

ΕΠΙΤΑΓΗ: Σε διαταγή: ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΜΕΣΩ P.O.S.: Πληρωμή με Χρεωστική ή Πιστωτική Κάρτα:

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν γίνονται δεκτές οι κάρτες: Diners και American Express

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ:

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην κατάθεση πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρεται:

- ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ - Α.Φ.Μ. ΟΦΕΙΛΕΤΗ

ΤΡΑΠΕΖΑ: EUROBANK: ΙΒΑΝ: GR 8902603050000090200464745