Ενιαίος Δήμος

Διατελέσαντες Δήμαρχοι του Καλλικρατικού Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

ΑΑ Από Εως Ονοματεπώνυμο Link
3ος 01/09/2014   Γρηγόρης Κωνσταντέλλος http://konstantellos.gr/
2ος  24/03/2012 31/08/2014 Σπυράγγελος Πανάς http://www.spirospanas.gr/
1ος  01/01/2011  24/03/2012 Γρηγόρης Κασιδόκωστας