ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ Αριθ. Απόφασης: 1/2020 Θέμα 1o Ημερησίας Διάταξης Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους, 2020. Αριθ. Απόφασης: 2/2020 Θέμα 2o Ημερησίας Διάταξης 1η δομική αναμόρφωση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2020. Αριθ. Απόφασης: 3/2020 Θέμα 3o Ημερησίας Διάταξης Έγκριση επί της αρχής της μελέτης ανάπτυξης και προβολής του τοπικού δικτύου πεζοπορικού τουρισμού στην περιοχή Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Αριθ. Απόφασης: 4/2020 Θέμα…
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 2η/2020 Δημόσια - Ανοικτή - Tακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης την 24η Φεβρουαρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης: Επικύρωση πρακτικών των συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου,…
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 1η/2020 Δημόσια - Ανοικτή - Tακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης την 29ηΙανουαρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους, 2020. 1η…
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ Αριθ. Απόφασης: 435/2019Θέμα 1o προ Ημερησίας Διάταξης Λήψη απόφασης για τη μείωση ή απαλλαγή του Δημοτικού Τέλους (Δ.Τ.) και Δημοτικού Φόρου (Δ.Φ.) για απόρους, άτομα με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.), πολύτεκνους, τρίτεκνους, μονογονεϊκές οικογένειες και μακροχρόνια ανέργους για το 2020 Αριθ. Απόφασης: 436/2019Θέμα 1o Ημερησίας Διάταξης Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου, έτους 2019. Αριθ. Απόφασης: 437/2019Θέμα 2o Ημερησίας Διάταξης…