Σχετικά αρχεία Αριθ. Απόφασης: 342/2019Θέμα 1o Ημερησίας Διάταξης Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2019. Αριθ. Απόφασης: 343/2019Θέμα 2o Ημερησίας Διάταξης 5η αναμόρφωση προϋπολογισμού, έτους 2019. Αριθ. Απόφασης: 344/2019Θέμα 3o Ημερησίας Διάταξης Αγορά ρυμοτομούμενου τμήματος στην Δ.Ε. Βάρης μέσα στο χαρακτηρισμένο χώρο σχολείου απέναντι από τα Ο.Τ Γ111,Γ156 οδός Νίκης και συγκεκριμένα δύο όμορων οικοπέδων που εφάπτονται με το χώρο του…
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 22η/2019 Δημόσια - Ανοικτή - Tακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης την 25η Νοεμβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου, έτους 2019.…
Σχετικό Αρχείο Αριθ. Απόφασης: 434/2019Θέμα 1o Ημερησίας Διάταξης Έγκριση ή μη ανοίγματος λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης του Δήμου στην Τράπεζα της Ελλάδος ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων και ορισμός των εξουσιοδοτημένων οργάνων του Δήμου για την κίνηση του εν λόγω λογαριασμού.
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 21η/2019 Δημόσια - Ανοικτή - Tακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, την 11η Νοεμβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο κάτωθι θέμα της Ημερήσιας Διάταξης: Έγκριση ή μη ανοίγματος λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης…
ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ Αριθ. Απόφασης: 433/2019Θέμα 1o Ημερησίας Διάταξης Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, του Δήμου.