ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ     Αριθ. Απόφασης: 422/2019Θέμα 1o Ημερησίας Διάταξης Ψήφισμα καταδίκης της τουρκικής εισβολής στην Βόρεια Συρία. Αριθ. Απόφασης: 423/2019Θέμα 2o Ημερησίας Διάταξης Ψήφισμα στήριξης προς τον Σύλλογο υπαλλήλων του Δήμου. Αριθ. Απόφασης: 424/2019Θέμα 3o Ημερησίας Διάταξης Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου, έτους 2020. Αριθ. Απόφασης: 425/2019Θέμα 4o Ημερησίας Διάταξης Εκλογή εκπροσώπων του Δημοτικού Συμβουλίου στη Γενική Συνέλευση των…
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ Αριθ. Απόφασης: 388/2019Θέμα 1o προ Ημερησίας Διάταξης Ψήφισμα αλληλεγγύης και στήριξης στον Δήμαρχο Κερατσινίου Δραπετσώνας. Αριθ. Απόφασης: 389/2019Θέμα 1o Ημερησίας Διάταξης Μεταφορά ή μη των πλεοναζόντων ταμειακών διαθεσίμων στον υπό άνοιγμα λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης του Δήμου στην Τράπεζα της Ελλάδος. Αριθ. Απόφασης: 390/2019Θέμα 2o Ημερησίας Διάταξης Έγκριση ή μη ανοίγματος λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης του Δήμου στην Τράπεζα της…
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 19η/2019 Δημόσια - Ανοικτή - Tακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, την 30η Οκτωβρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. Ψήφισμα καταδίκης της τουρκικής εισβολής στην Βόρεια…
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 20η/2019 Δημόσια - Ανοικτή - Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3463/2006, την 30η Οκτωβρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο κάτωθι θέμα της…
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 18η/2019 Δημόσια - Ανοικτή - Tακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, την 14η Οκτωβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της της Ημερήσιας Διάταξης. Μεταφορά ή μη των πλεοναζόντων ταμειακών…