Ημερομηνία 17/05/2011 Αρ. Πρωτ. 24855 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  Για την  τακτική - ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου   Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 11/2011 Δημόσια Ανοικτή Τακτική - Ειδική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, την 23η Mαΐου 2011ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00,   με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης: "Ψήφιση Προϋπολογισμού του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, για το…
Αρ. Πρωτ. 22517 Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 10/2011 Δημόσια Ανοικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, την 16η Mαΐου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα: 1.- Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στο «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΙΩΝ  ΠΟΛΕΩΝ – Ε.Δ.Υ.Π.». 2.- Ορισμός μελών  στην  Επιτροπή Ελέγχου Ακτών  ΕΠ.ΕΛ.ΑΚ. 3. – Ομαδική διαγραφή χρηματικών καταλόγων …
Για την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 9/2011 Δημόσια Ανοικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, την 11η Mαϊου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα: Για πληροφορίες δείτε το συνημμένο αρχείο .
Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 8/2011 Δημόσια Ανοικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, την 18η Απριλίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα: 1. Τροποποίηση της 81/2007 προγραμματικής σύμβασης του έργου: «Ανέγερση Γυμνασίου Βουλιαγμένης» για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας της Προγραμματικής Σύμβασης κατά  478 ημέρες ήτοι μέχρι 25/05/2012». 2. Ένταξη του έργου:…
  Ημερομηνία 24-3-2011  Αρ. Πρωτ. 12761     Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 7/2011 Δημόσια Ανοικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου  Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, την 28η Μαρτίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα: 1. Ορθή επανάληψη της υπ΄ αριθμ. 6/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά «Εξουσιοδότηση υπαλλήλων για την κίνηση του τραπεζικού λογαριασμού του…
Page 107 of 107