ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Αριθ. Απόφασης: 435/2019
Θέμα 1o προ Ημερησίας Διάταξης
Λήψη απόφασης για τη μείωση ή απαλλαγή του Δημοτικού Τέλους (Δ.Τ.) και Δημοτικού Φόρου (Δ.Φ.) για απόρους, άτομα με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.), πολύτεκνους, τρίτεκνους, μονογονεϊκές οικογένειες και μακροχρόνια ανέργους για το 2020

Αριθ. Απόφασης: 436/2019
Θέμα 1o Ημερησίας Διάταξης
Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου, έτους 2019.

Αριθ. Απόφασης: 437/2019
Θέμα 2o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2019.

Αριθ. Απόφασης: 438/2019
Θέμα 3o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Στοχοθεσία) οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Αριθ. Απόφασης: 439/2019
Θέμα 4o Ημερησίας Διάταξης
Κατανομή (Δ΄ 2019) ποσού 74.408,22€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

Αριθ. Απόφασης: 440/2019
Θέμα 5o Ημερησίας Διάταξης
Ίδρυση 2/θέσιου 7ου Νηπιαγωγείου Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 441/2019
Θέμα 6o Ημερησίας Διάταξης
Καθιέρωση εξαίρεσης από την εφαρμογή πενθήμερης εργασίας και καθορισμός 12ωρής ή 24ωρης λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου έτους 2020.

Αριθ. Απόφασης: 442/2019
Θέμα 7o Ημερησίας Διάταξης
Επικαιροποίηση πενταμελούς Επιτροπής για την επιλογή των υπό φιλοξενία ατόμων στην “Στέγη Υπερηλίκων” του κληροδοτήματος Ευτυχίας Καλογηράτου.

Αριθ. Απόφασης: 443/2019
Θέμα 8o Ημερησίας Διάταξης
Αποδοχή ποσού ανταποδοτικών τελών λαϊκών αγορών οικ. έτους 2018-2019.

Αριθ. Απόφασης: 444/2019
Θέμα 9o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση συνεργασίας του Δήμου με την ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Έργου με τίτλο: “WaysTUP! - Value Chains for Disruptive Transformation of Urban Biowaste into biobased products in the city context”, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του Προγράμματος Horizon 2020.

Αριθ. Απόφασης: 445/2019
Θέμα 10o Ημερησίας Διάταξης
Υποβολή αιτήματος του Δήμου για την πράξη “Εκπόνηση μελετών και προμήθεια μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στο Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” του Υπουργείου Εσωτερικών”.

Αριθ. Απόφασης: 446/2019
Θέμα 11o Ημερησίας Διάταξης
Yποβολή αιτήματος του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης για την πράξη «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ στις σχολικές μονάδες του Δήμου ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών.

Αριθ. Απόφασης: 447/2019
Θέμα 12o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση προσφυγής στην διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για τον διαγωνισμό με τίτλο: Προμήθεια τροφίμων,φρέσκου γάλακτος και άρτου για τις ανάγκες του Δήμου και των νομικών προσώπων του.

Αριθ. Απόφασης: 448/2019
Θέμα 13o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση υλοποίησης του έργου για την κατασκευή πεζογέφυρας στη Λ. Καραμανλή της Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 449/2019
Θέμα 14o Ημερησίας Διάταξης
Τροποποίηση ονομασίας διαφόρων οδών στη Δ.Ε. Βάρης.

Αριθ. Απόφασης: 450/2019
Θέμα 15o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση της μελέτης με τίτλο «Τεχνική έκθεση για τη λήψη μέτρων μείωσης ταχύτητας σε τμήμα της οδού Θησέως».

Αριθ. Απόφασης: 451/2019
Θέμα 16o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Βουλιαγμένη για την υλοποίηση του έργου “Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης”.

Αριθ. Απόφασης: 452/2019
Θέμα 17o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου “Διαμόρφωση Υφιστάμενων Δημοτικών Κοιμητηρίων”.

Αριθ. Απόφασης: 453/2019
Θέμα 18o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: “Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων 2017”.

Αριθ. Απόφασης: 454/2019
Θέμα 19o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: “Διαμόρφωση αύλειων χώρων σχολικών μονάδων Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης”.

Αριθ. Απόφασης: 455/2019
Θέμα 20o Ημερησίας Διάταξης
Τροποποίηση της υπ. αρ.471/19-11-2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με την υπ. αρ. 3676/7-3-2019 απόφαση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Αριθ. Απόφασης: 456/2019
Θέμα 21o Ημερησίας Διάταξης
Παραχώρηση θέσης στάθμευσης σχολικού λεωφορείου επί της οδού Καλύμνου 1 στη Δ.Ε. Βούλας για τον παιδικό σταθμό.”Ο κήπος των αστεριών”.

Αριθ. Απόφασης: 457/2019
Θέμα 22o Ημερησίας Διάταξης
Περί επικυρώσεως και εγκρίσεως καταβολής δυο (2) ισόποσων δόσεων 9.000 € έκαστη για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0701 τομέα ΤΤ7 (κατηγορία πολυτελείας) οικογενειακού τάφου Δημ. Κοιμητηρίου Βούλας που εξοφλήθηκε εντός διαστήματος οκτώ (8) μηνών.

Αριθ. Απόφασης: 458/2019
Θέμα 23o Ημερησίας Διάταξης
Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0408 τομέα ΤΤ4 (κατηγορία Α) οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 459/2019
Θέμα 24o Ημερησίας Διάταξης
Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0631 τομέα ΤΤ6 (κατηγορία Α) οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 460/2019
Θέμα 25o Ημερησίας Διάταξης
Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0635 τομέα ΤΤ6 (κατηγορία Α) οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 461/2019
Θέμα 26o Ημερησίας Διάταξης
Εξέταση αιτήματος με αριθμ. πρωτ. 39736/21.10.2019 της εταιρείας “Ευάγγελος Χουλιάρας & Σια Ο.Ε.”.

Αριθ. Απόφασης: 462/2019
Θέμα 27o Ημερησίας Διάταξης
Εξέταση αιτήματος με αριθμ. πρωτ. 40786/2019 της εταιρείας “Βλ. Σταθοκωστόπουλος & Σία Ο.Ε.

Αριθ. Απόφασης: 463/2019
Θέμα 28o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής ενός δένδρου σε πεζοδρόμιο επί της οδού Αθηναϊδος 48 στη Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 464/2019
Θέμα 29o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής πεύκου επί του πεζοδρομίου της οδού Αργούς 2, στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

Αριθ. Απόφασης: 465/2019
Θέμα 30o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής δένδρων σε πεζοδρόμιο επί της οδού Πανδώρας στη συμβολή της με την Υακίνθου, στη Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

Αριθ. Απόφασης: 466/2019
Θέμα 31o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής δένδρου σε πεζοδρόμιο επί της οδού Πανδώρας 18, στη Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

Αριθ. Απόφασης: 467/2019
Θέμα 32o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής δένδρου σε πεζοδρόμιο επί της οδού Πανδώρας 7, στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

Αριθ. Απόφασης: 468/2019
Θέμα 33o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής πεύκου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Αρτέμιδος 55-57, στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 469/2019
Θέμα 34o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής δύο δένδρων σε πεζοδρόμιο επί της οδού Ηλία Βενέζη 5, στη Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 470/2019
Θέμα 35o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής δένδρου σε πεζοδρόμιο επί της οδού Νιόβης και Εσπερίδων, στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

Αριθ. Απόφασης: 471/2019
Θέμα 36o Ημερησίας Διάταξης
Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση με την επωνυμία ‘’STARSPORTSCLUB’’ GPG ATHLETIC Ε.Π.Ε. για την αυθαίρετη τοποθέτηση ενός (1)
διαφημιστικού πλαισίου/ επιγραφής μονής όψης, που έχει τοποθετηθεί κάθετα σε ιδιωτικό κτίριο επί της οδού Αλκυονίδων 4 στη Βούλα το έτος 2017.

Αριθ. Απόφασης: 472/2019
Θέμα 37o Ημερησίας Διάταξης
Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση με την επωνυμία ‘’ΗΠΕΙΡΩΤΙΣΣΑ’’ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ – ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ Α. ΓΙΑΛΕΡΝΙΟΥ – ΗΠΕΙΡΩΤΙΣΣΑ Ε.Π.Ε για την αυθαίρετη τοποθέτηση ενός (1) διαφημιστικού πλαισίου/ επιγραφής διπλής όψης, που έχει τοποθετηθεί κάθετα προς την όψη του κτιρίου σε ιδιωτικό χώρο επί της οδού Λεωφ. Βάρης 32 στη Βούλα, το έτος 2017.

Αριθ. Απόφασης: 473/2019
Θέμα 38o Ημερησίας Διάταξης
Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση με την επωνυμία ‘’ΚΡΕΜΑ & ΦΥΛΛΟ’’ ΜΑΖΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ -ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ VLADU MIRELA – DANIELA για την αυθαίρετη τοποθέτηση δύο (2) διαφημιστικών πλαισίων/ επιγραφών μονής όψης που έχουν τοποθετηθεί κάθετα σε ιδιωτικό χώρο (πρασιά) επί της οδού Ασκληπιού 1 και Λ. Κων/νου Καραμανλή στη Βούλα, το έτος 2017.

Αριθ. Απόφασης: 474/2019
Θέμα 39o Ημερησίας Διάταξης
Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση με την επωνυμία ‘’ΚΡΕΜΑ & ΦΥΛΛΟ’’ ΜΑΖΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ -ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ VLADU MIRELA – DANIELA για την αυθαίρετη τοποθέτηση τριών (3) διαφημιστικών πλαισίων/ επιγραφών διπλής όψης που έχουν τοποθετηθεί κάθετα σε ιδιωτικό χώρο (πρασιά) επί της οδού Ασκληπιού 1 και Λ.Κων/νου Καραμανλή στη Βούλα, το έτος 2018.

Αριθ. Απόφασης: 475/2019
Θέμα 40o Ημερησίας Διάταξης
Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση Β. ΣΤΑΘΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. με τον διακριτικό τίτλο ''VIVE MAR'' , για ένα (1) παράνομο διαφημιστικό πλαίσιο/επιγραφή, που έχει τοποθετηθεί σε ιδιωτικό χώρο, κάθετα προς τον άξονα της οδού Λεωφόρου Κωνσταντίνου Καραμανλή 18 στη Βούλα, το έτος 2017.

Αριθ. Απόφασης: 476/2019
Θέμα 41o Ημερησίας Διάταξης
Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. με τον διακριτικό τίτλο ''ΕΝ ΠΛΩ'' για δύο (2) διαφημιστικά πλαίσια / επιγραφές , που έχουν τοποθετηθεί κάθετα προς τον άξονα της οδού , σε κοινόχρηστο χώρο επί της οδού Ποσειδώνος 4 στη Βουλιαγμένη , το έτος 2017.

Αριθ. Απόφασης: 477/2019
Θέμα 42o Ημερησίας Διάταξης
Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση με την επωνυμία “ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” για την αυθαίρετη τοποθέτηση μιας (1) πινακίδας/επιγραφής διπλής όψης που έχει τοποθετηθεί κάθετα στην πρόσοψη του κτιρίου σε ιδιωτικό χώρο επί της οδού Λεωφ. Ευελπίδων 6 στη Βάρη το έτος 2018.

 

 

Σχετικά αρχεία

Αριθ. Απόφασης: 342/2019
Θέμα 1o Ημερησίας Διάταξης
Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2019.

Αριθ. Απόφασης: 343/2019
Θέμα 2o Ημερησίας Διάταξης
5η αναμόρφωση προϋπολογισμού, έτους 2019.

Αριθ. Απόφασης: 344/2019
Θέμα 3o Ημερησίας Διάταξης
Αγορά ρυμοτομούμενου τμήματος στην Δ.Ε. Βάρης μέσα στο χαρακτηρισμένο χώρο σχολείου απέναντι από τα Ο.Τ Γ111,
Γ156 οδός Νίκης και συγκεκριμένα δύο όμορων οικοπέδων που εφάπτονται με το χώρο του σχολείου (Γυμνάσιο-Λύκειο 1ου ΤΕΕ Βάρης).

Αριθ. Απόφασης: 345/2019
Θέμα 4o Ημερησίας Διάταξης
Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με τίτλο “Οργανισμός Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής” (Ο.Α.Π.Π.Α.).

Αριθ. Απόφασης: 346/2019
Θέμα 5o Ημερησίας Διάταξης
Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με τίτλο “Ίδρυμα Κοινωνικού Ξενώνα Ενηλίκων Δωρεά Γεωργίας & Αχιλλ. Καρατζά προς την Κοινότητα Βουλιαγμένης”.

Αριθ. Απόφασης: 347/2019
Θέμα 8o Ημερησίας Διάταξης
Ορισμός δημοτικών συμβούλων ως μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής.

Αριθ. Απόφασης: 348/2019
Θέμα 7o Ημερησίας Διάταξης
Αντικατάσταση αιρετών μελών Επιτροπών Παρακολούθησης Προγραμματικών Συμβάσεων.

Αριθ. Απόφασης: 349/2019
Θέμα 8o Ημερησίας Διάταξης
Ορισμός Προέδρου και εκπροσώπου των Παραγωγικών Τάξεων της Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Αριθ. Απόφασης: 350/2019
Θέμα 9o Ημερησίας Διάταξης
Ορισμός εκπροσώπων στις συναλλαγές με τις τράπεζες κατά την ταμειακή διαχείριση του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων.

Αριθ. Απόφασης: 351/2019
Θέμα 10o Ημερησίας Διάταξης
Συμμετοχή του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία “Σύμφωνο των Δημάρχων για το κλίμα και την ενέργεια”.

Αριθ. Απόφασης: 352/2019
Θέμα 11o Ημερησίας Διάταξης
Πρόσληψη δικηγόρου στον Δήμο με σχέση έμμισθης εντολής.

Αριθ. Απόφασης: 353/2019
Θέμα 12o Ημερησίας Διάταξης
Σύνταξη έκθεσης και την κατάρτιση του ισολογισμού και των οικονομικών αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2013 του ΟΑΠΠΑ.

Αριθ. Απόφασης: 354/2019
Θέμα 13o Ημερησίας Διάταξης
Σύνταξη έκθεσης και την κατάρτιση του ισολογισμού και των οικονομικών αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2014 του ΟΑΠΠΑ.

Αριθ. Απόφασης: 355/2019
Θέμα 14o Ημερησίας Διάταξης
Σύνταξη έκθεσης και την κατάρτιση του ισολογισμού και των οικονομικών αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2015 του ΟΑΠΠΑ.

Αριθ. Απόφασης: 356/2019
Θέμα 15o Ημερησίας Διάταξης
Σύνταξη έκθεσης και την κατάρτιση του ισολογισμού και των οικονομικών αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2016 του ΟΑΠΠΑ.

Αριθ. Απόφασης: 357/2019
Θέμα 16o Ημερησίας Διάταξης
Σύνταξη έκθεσης και την κατάρτιση του ισολογισμού και των οικονομικών αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2017 του ΟΑΠΠΑ.

Αριθ. Απόφασης: 358/2019
Θέμα 17o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση Τριμηνιαίας Έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Β΄ τριμήνου έτους 2019.

Αριθ. Απόφασης: 359/2019
Θέμα 18o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση του Πρακτικού κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: “Επισκευές Σχολείων”έτους 2017
συμβατικού ποσού #160.897,56 €# (με ΦΠΑ) αλλά και για την επιλογή μετά από κλήρωση επί του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, ενός Δημοτικού Συμβούλου ως τακτικό μέλος και ενός Δημοτικού Συμβούλου ως αναπληρωματικό μέλος τς επιτροπής παραλαβής έργου.

Αριθ. Απόφασης: 360/2019
Θέμα 19o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση του Πρακτικού κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: “Ανακατασκευές Δημοτικών Κτηρίων”
συμβατικού ποσού #37.300,81 € # (με ΦΠΑ) αλλά και για την επιλογή μετά από κλήρωση επί του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, ενός Δημοτικού Συμβούλου ως τακτικό μέλος και ενός Δημοτικού Συμβούλου ως αναπληρωματικό μέλος τς επιτροπής παραλαβής έργου.

Αριθ. Απόφασης: 361/2019
Θέμα 20o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση θέσης για την τοποθέτηση οικίσκου φύλαξης επί του πεζοδρομίου της οδού Φλέμινγκ 1Α, στη περιοχή “Πηγαδάκια” στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 362/2019
Θέμα 21o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση χορήγησης αιγίδας του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης για την διοργάνωση του αγώνα Ladies Run 2019.

Αριθ. Απόφασης: 363/2019
Θέμα 22o Ημερησίας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Κ.Ο.Κ. από βεβαιωτικούς καταλόγους (33276/9.9.2019).

Αριθ. Απόφασης: 364/2019
Θέμα 23o Ημερησίας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Κ.Ο.Κ. από βεβαιωτικούς καταλόγους (33279/9.9.2019).

Αριθ. Απόφασης: 365/2019
Θέμα 24o Ημερησίας Διάταξης
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Τ.Α.Π./Δ.Τ. (33977/12.9.2019).

Αριθ. Απόφασης: 366/2019
Θέμα 25o Ημερησίας Διάταξης
Διαγραφή τέλους κατάληψης κοινόχρηστου χώρου με ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων (Tylihto wrap project Vouliagmenis ΙΚΕ).

Αριθ. Απόφασης: 367/2019
Θέμα 26o Ημερησίας Διάταξης
Διαγραφή τέλους κατάληψης κοινόχρηστου χώρου με τοποθέτηση διαχωριστικών (Χωριάτικο).

Αριθ. Απόφασης: 368/2019
Θέμα 27o Ημερησίας Διάταξης
Διαγραφή τέλους κατάληψης κοινόχρηστου χώρου με τοποθέτηση διαχωριστικών (Il Vero).

Αριθ. Απόφασης: 369/2019
Θέμα 28o Ημερησίας Διάταξης
Διαγραφή τέλους ελλιμενισμού οικ. έτους 2019 για το σκάφος με το όνομα “ΕΛΛΑΣ”.

Αριθ. Απόφασης: 370/2019
Θέμα 29o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση κοπής ή μη δένδρου (κουκουναριά) επί της οδού Τσίλλερ 7-9, στην Δ.Ε. Βάρης.

Αριθ. Απόφασης: 371/2019
Θέμα 30o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής δένδρου (κουκουναριά) σε πεζοδρόμιο επί της οδού Καστελορίζου 69, στη Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 372/2019
Θέμα 31o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής ενός δένδρου (πεύκο) σε πεζοδρόμιο επί της οδού Δραγατσανίου 33, στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 373/2019
Θέμα 32o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής δένδρων (λέυλαντ) σε πεζοδρόμιο στη συμβολή των οδών Σκύρου 11 και Μυκόνου, στην Δ.Ε. Βάρης.

Αριθ. Απόφασης: 374/2019
Θέμα 33o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπή δένδρου (πεύκου) στο πεζοδρόμιο επί της οδού Σουλίου 11, στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 375/2019
Θέμα 34o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής δένδρων (λευλαντ) στο πεζοδρόμιο επί της οδού Διγενή 32, στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 376/2019
Θέμα 35o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής δένδρου (πεύκο) σε πεζοδρόμιο επί της οδού Τομπάζη & Παπαρηγοπούλου, στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 377/2019
Θέμα 36o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής δένδρου (πεύκο) σε πεζοδρόμιο επί της οδού Ματρόζου 3, στη Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 378/2019
Θέμα 37o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής ενός δένδρου (πεύκου) επί του πεζοδρομίου της οδού Θάλειας 5, στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

Αριθ. Απόφασης: 379/2019
Θέμα 38o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής ενός δένδρου (πεύκο) σε πεζοδρόμιο επί της οδού Αθηνάς 2, στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 380/2019
Θέμα 39o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής δένδρου (πεύκο) σε πεζοδρόμιο επί της οδού Διομήδους 9, στην Δ.Ε. Βάρης.

Αριθ. Απόφασης: 381/2019
Θέμα 40o Ημερησίας Διάταξης
Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση με την επωνυμία “YAVA-ΕΥΕΞΙΑ ΛΑΙΦ & ΦΙΤΝΕΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ Ε.Π.Ε” για την αυθαίρετη τοποθέτηση ενός (1) διαφημιστικού
πλαισίου/επιγραφής μονής όψης που έχει τοποθετηθεί κάθετα στην οροφή του αθλητικού κέντρου επί της οδού Λ. Ευελπίδων & Καλαμάτας
1 στη Βάρη,το έτος 2018.

Αριθ. Απόφασης: 382/2019
Θέμα 41o Ημερησίας Διάταξης
Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση με την επωνυμία “ΙΝΤΕRSPORT ATHLETICS AEE” για την τοποθέτηση ενός (1) διαφημιστικού
πλαισίου/επιγραφής μονής όψης που έχει τοποθετηθεί στην πρόσοψη του καταστήματος επί της οδού Λεωφ. Βάρης 60 στη Βάρη,το έτος 2018.

Αριθ. Απόφασης: 383/2019
Θέμα 42o Ημερησίας Διάταξης
Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση ΤΣΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ για την αυθαίρετη τοποθέτηση ενός (1) διαφημιστικού πλαισίου/επιγραφής
μονής όψης που έχει τοποθετηθεί κάθετα προς την όψη του κτιρίου σε ιδιωτικό χώρο (πρασιά) επί της οδού Λ. Αθηνάς & Άρεως 2Α στη
Βουλιαγμένη, το έτος 2018.

Αριθ. Απόφασης: 384/2019
Θέμα 43o Ημερησίας Διάταξης
Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση ΤΣΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ για την αυθαίρετη τοποθέτηση ενός (1) διαφημιστικού πλαισίου/επιγραφής
μονής όψης που έχει τοποθετηθεί κάθετα προς την όψη του κτιρίου σε ιδιωτικό χώρο (πρασιά) επί της οδού Λ. Αθηνάς & Άρεως 2Α,
στη Βουλ/νη, το έτος 2019.

Αριθ. Απόφασης: 385/2019
Θέμα 44o Ημερησίας Διάταξης
Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση ΚΕΠΕΣΟΓΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ με τον διακριτικό τίτλο “DAMIANO” για την αυθαίρετη τοποθέτηση ενός (1)
διαφημιστικού πλαισίου/επιγραφής διπλής όψης που έχει τοποθετηθεί κάθετα σε ιδιωτικό χώρο (πρασιά) επί της οδού Δήμητρας 14
στη Βάρη, το έτος 2018.

Αριθ. Απόφασης: 386/2019
Θέμα 45o Ημερησίας Διάταξης
Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση με την επωνυμία “ΒΙΛΛΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ” Σ. ΚΡΙΠΑΡΑΚΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
για την αυθαίρετη τοποθέτηση ενός (1) φωτεινού διαφημιστικού πλαισίου/επιγραφής μονής όψης σε ιδιωτικό χώρο στη 2η όψη του κτιρίου
πέραν αυτής στη 1η όψη που επιτρέπεται επί της οδού Θάσου 1 στη Βάρκιζα, το έτος 2019.

Αριθ. Απόφασης: 387/2019
Θέμα 46o Ημερησίας Διάταξης
Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση με την επωνυμία “HOMU THOTH SINGLE MEMBER PRIVATE COMPANY” - Υπηρεσίες εστίασης,
για την αυθαίρετη τοποθέτηση ενός (1) διαφημιστικού πλαισίου/επιγραφής διπλής όψης που έχει τοποθετηθεί κάθετα προς την όψη του
κτιρίου σε ιδιωτικό χώρο (πρασιά) επί της οδού Λ. Ευελπίδων 12 στη Βάρη, το έτος 2018.

 

 

 1. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 2. Σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 22η/2019 Δημόσια - Ανοικτή - Tακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης την 25η Νοεμβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου, έτους 2019.

 2. Έγκριση 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2019.

 3. Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Στοχοθεσία) οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

 4. Κατανομή (Δ΄ 2019) ποσού 74.408,22€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

 5. Ίδρυση 2/θέσιου 7ου Νηπιαγωγείου Βούλας.

 6. Καθιέρωση εξαίρεσης από την εφαρμογή πενθήμερης εργασίας και καθορισμός 12ωρής ή 24ωρης λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου έτους 2020.

 7. "Επικαιροποίηση πενταμελούς Επιτροπής για την επιλογή των υπό φιλοξενία ατόμων στην “Στέγη Υπερηλίκων” του κληροδοτήματος Ευτυχίας Καλογηράτου"

 8. Αποδοχή ποσού ανταποδοτικών τελών λαϊκών αγορών οικ. έτους 2018-2019.

 9. Έγκριση συνεργασίας του Δήμου με την ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Έργου με τίτλο: “WAYS TUP!-Value Chains for Disruptive Transformation of Urban Biowaste into biobased products in the city context”, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του Προγράμματος Horizon 2020.

 10. Υποβολή αιτήματος του Δήμου για την πράξη “Εκπόνηση μελετών και προμήθεια μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στο Πρόγραμμα

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” του Υπουργείου Εσωτερικών”.

 1. Yποβολή αιτήματος του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης για την πράξη «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ στις σχολικές μονάδες του Δήμου ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών.

 2. Έγκριση προσφυγής στην διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για τον διαγωνισμό με τίτλο: Προμήθεια τροφίμων,φρέσκου γάλακτος και άρτου για τις ανάγκες του Δήμου και των νομικών προσώπων του.

 3. Έγκριση υλοποίησης του έργου για την κατασκευή πεζογέφυρας στη Λ. Καραμανλή της Δ.Ε. Βούλας.

 4. Τροποποίηση ονομασίας διαφόρων οδών στη Δ.Ε. Βάρης.

 5. Έγκριση της μελέτης με τίτλο «Τεχνική έκθεση για τη λήψη μέτρων μείωσης ταχύτητας σε τμήμα της οδού Θησέως».

 6. Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Βουλιαγμένη για την υλοποίηση του έργου “Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης”.

 7. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του έργου: “Διαμόρφωση Υφιστάμενων Δημοτικών Κοιμητηρίων”.

 8. 'Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: “Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων 2017”.

 9. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: “Διαμόρφωση αύλειων χώρων σχολικών μονάδων Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης”.

 10. Τροποποίηση της υπ. αρ.471/19-11-2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με την υπ. αρ. 3676/7-3-2019 απόφαση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

 11. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης σχολικού λεωφορείου επί της οδού Καλύμνου 1 στη Δ.Ε. Βούλας για τον παιδικό σταθμό.”Ο κήπος των αστεριών”.

 12. Περί επικυρώσεως και εγκρίσεως καταβολής δυο (2) ισόποσων δόσεων 9.000 € έκαστη για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0701 τομέα ΤΤ7 (κατηγορία πολυτελείας) οικογενειακού τάφου Δημ. Κοιμητηρίου Βούλας που εξοφλήθηκε εντός διαστήματος οκτώ (8) μηνών.

 13. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0408 τομέα ΤΤ4 (κατηγορία Α) οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

 14. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0631 τομέα ΤΤ6 (κατηγορία Α) οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

 15. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0635 τομέα ΤΤ6 (κατηγορία Α) οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

 16. Εξέταση αιτήματος με αριθμ. πρωτ. 39736/21.10.2019 της εταιρείας “Ευάγγελος Χουλιάρας & Σια Ο.Ε.”.

 17. Εξέταση αιτήματος με αριθμ. πρωτ. 40786/2019 της εταιρείας “Βλ. Σταθοκωστόπουλος & Σία Ο.Ε.

 18. Έγκριση ή μη κοπής ενός δένδρου σε πεζοδρόμιο επί της οδού Αθηναϊδος 48 στη Δ.Ε. Βούλας.

 19. Έγκριση ή μη κοπής δένδρου επί του πεζοδρομίου της οδού Αργούς 2, στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

 20. Έγκριση ή μη κοπής δένδρων σε πεζοδρόμιο επί της οδού Πανδώρας στη συμβολή της με την Υακίνθου, στη Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

 21. Έγκριση ή μη κοπής δένδρου σε πεζοδρόμιο επί της οδού Πανδώρας 18, στη Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

 22. Έγκριση ή μη κοπής δένδρου σε πεζοδρόμιο επί της οδού Πανδώρας 7, στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

 23. Έγκριση ή μη κοπής δένδρου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Αρτέμιδος 55-57, στην Δ.Ε. Βούλας.

 24. Έγκριση ή μη κοπής δύο δένδρων σε πεζοδρόμιο επί της οδού Ηλία Βενέζη 5, στη Δ.Ε. Βούλας.

 25. Έγκριση ή μη κοπής δένδρου σε πεζοδρόμιο επί της οδού Νιόβης και Εσπερίδων, στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

 26. Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση με την επωνυμία ‘’STARSPORTSCLUB’’ GPG ATHLETIC Ε.Π.Ε. για την αυθαίρετη τοποθέτηση ενός (1) διαφημιστικού πλαισίου/ επιγραφής μονής όψης, που έχει τοποθετηθεί κάθετα σε ιδιωτικό κτίριο επί της οδού Αλκυονίδων 4 στη Βούλα το έτος 2017.

 27. Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση με την επωνυμία ‘’ΗΠΕΙΡΩΤΙΣΣΑ’’ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ – ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ Α. ΓΙΑΛΕΡΝΙΟΥ – ΗΠΕΙΡΩΤΙΣΣΑ Ε.Π.Ε για την αυθαίρετη τοποθέτηση ενός (1) διαφημιστικού πλαισίου/ επιγραφής διπλής όψης, που έχει τοποθετηθεί κάθετα προς την όψη του κτιρίου σε ιδιωτικό χώρο επί της οδού Λεωφ. Βάρης 32 στη Βούλα, το έτος 2017.

 28. Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση με την επωνυμία ‘’ΚΡΕΜΑ & ΦΥΛΛΟ’’ ΜΑΖΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ -ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ VLADU MIRELA – DANIELA για την αυθαίρετη τοποθέτηση δύο (2) διαφημιστικών πλαισίων/ επιγραφών μονής όψης που έχουν τοποθετηθεί κάθετα σε ιδιωτικό χώρο (πρασιά) επί της οδού Ασκληπιού 1 και Λ. Κων/νου Καραμανλή στη Βούλα, το έτος 2017.

 29. Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση με την επωνυμία ‘’ΚΡΕΜΑ & ΦΥΛΛΟ’’ ΜΑΖΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ -ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ VLADU MIRELA – DANIELA για την αυθαίρετη τοποθέτηση τριών (3) διαφημιστικών πλαισίων/ επιγραφών διπλής όψης που έχουν τοποθετηθεί κάθετα σε ιδιωτικό χώρο (πρασιά) επί της οδού Ασκληπιού 1 και Λ.Κων/νου Καραμανλή στη Βούλα, το έτος 2018.

 30. Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση Β. ΣΤΑΘΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. με τον διακριτικό τίτλο ''VIVE MAR'' , για ένα (1) παράνομο διαφημιστικό πλαίσιο/επιγραφή, που έχει τοποθετηθεί σε ιδιωτικό χώρο, κάθετα προς τον άξονα της οδού Λεωφόρου Κωνσταντίνου Καραμανλή 18 στη Βούλα, το έτος 2017.

 31. Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. με τον διακριτικό τίτλο ''ΕΝ ΠΛΩ'' για δύο (2) διαφημιστικά πλαίσια / επιγραφές , που έχουν τοποθετηθεί κάθετα προς τον άξονα της οδού , σε κοινόχρηστο χώρο επί της οδού Ποσειδώνος 4 στη Βουλιαγμένη , το έτος 2017.

 32. Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση με την επωνυμία “ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” για την αυθαίρετη τοποθέτηση μιας (1) πινακίδας/επιγραφής διπλής όψης που έχει τοποθετηθεί κάθετα στην πρόσοψη του κτιρίου σε ιδιωτικό χώρο επί της οδού Λεωφ. Ευελπίδων 6 στη Βάρη το έτος 2018.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

NIKOΛΑΟΣ ΨΑΛΛΙΔΑΣ

 

 

 

 

Σχετικό Αρχείο

Αριθ. Απόφασης: 434/2019
Θέμα 1o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση ή μη ανοίγματος λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης του Δήμου στην Τράπεζα της Ελλάδος ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων
και ορισμός των εξουσιοδοτημένων οργάνων του Δήμου για την κίνηση του εν λόγω λογαριασμού.

 1. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 2. Σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 21η/2019 Δημόσια - Ανοικτή - Tακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, την 11η Νοεμβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο κάτωθι θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Έγκριση ή μη ανοίγματος λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης του Δήμου στην Τράπεζα της Ελλάδος και ορισμός των εξουσιοδοτημένων οργάνων του Δήμου για την κίνηση του εν λόγω λογαριασμού.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

Αριθ. Απόφασης: 433/2019
Θέμα 1o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, του Δήμου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

 

 

Αριθ. Απόφασης: 422/2019
Θέμα 1o Ημερησίας Διάταξης
Ψήφισμα καταδίκης της τουρκικής εισβολής στην Βόρεια Συρία.

Αριθ. Απόφασης: 423/2019
Θέμα 2o Ημερησίας Διάταξης
Ψήφισμα στήριξης προς τον Σύλλογο υπαλλήλων του Δήμου.

Αριθ. Απόφασης: 424/2019
Θέμα 3o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου, έτους 2020.

Αριθ. Απόφασης: 425/2019
Θέμα 4o Ημερησίας Διάταξης
Εκλογή εκπροσώπων του Δημοτικού Συμβουλίου στη Γενική Συνέλευση των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων (Π.Ε.Δ.) Αττικής.

Αριθ. Απόφασης: 426/2019
Θέμα 5o Ημερησίας Διάταξης
Εκλογή αντιπροσώπων του Δήμου στον Σύλλογο Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού (Σ.Π.Α.Υ).

Αριθ. Απόφασης: 427/2019
Θέμα 6o Ημερησίας Διάταξης
Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.

Αριθ. Απόφασης: 428/2019
Θέμα 7o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση ή μη ανοίγματος λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης του Δήμου στην Τράπεζα της Ελλάδος και ορισμός των εξουσιοδοτημένων οργάνων του Δήμου για την κίνηση του εν λόγω λογαριασμού.

Αριθ. Απόφασης: 429/2019
Θέμα 8o Ημερησίας Διάταξης
Καθορισμός τελών καθαριότητας – φωτισμού και δημοτικού φόρου ηλεκτροδοτούμενων και μη χώρων για το έτος 2020.

Αριθ. Απόφασης: 430/2019
Θέμα 9o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση κατάληψης δημοτικών χώρων (αδόμητων οικοπέδων και αδιαμόρφωτων Κ.Χ.) για προσωρινή εργοταξιακή χρήση στα πλαίσια του έργου
“Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης”.

Αριθ. Απόφασης: 431/2019
Θέμα 10o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση μελέτης λήψης μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας για την κατασκευή του έργου "Κατασκευές για υλοποίηση κυκλοφοριακών παρεμβάσεων".

Αριθ. Απόφασης: 432/2019
Θέμα 11o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση διενέργειας της διοργάνωσης συναυλιών εκδηλώσεων για τα σχολεία του Δήμου μας με την κρατική ορχήστρα Αθηνών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Αριθ. Απόφασης: 388/2019
Θέμα 1o προ Ημερησίας Διάταξης
Ψήφισμα αλληλεγγύης και στήριξης στον Δήμαρχο Κερατσινίου Δραπετσώνας.

Αριθ. Απόφασης: 389/2019
Θέμα 1o Ημερησίας Διάταξης
Μεταφορά ή μη των πλεοναζόντων ταμειακών διαθεσίμων στον υπό άνοιγμα λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης του Δήμου στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Αριθ. Απόφασης: 390/2019
Θέμα 2o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση ή μη ανοίγματος λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης του Δήμου στην Τράπεζα της Ελλάδος και ορισμός των εξουσιοδοτημένων οργάνων του Δήμου για την κίνηση του εν λόγω λογαριασμού.

Αριθ. Απόφασης: 391/2019
Θέμα 3o Ημερησίας Διάταξης
Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Αριθ. Απόφασης: 392/2019
Θέμα 4o Ημερησίας Διάταξης
Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Αριθ. Απόφασης: 393/2019
Θέμα 5o Ημερησίας Διάταξης
Τροποποίηση της σύστασης του Ν.Π.Δ.Δ. “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου”.

Αριθ. Απόφασης: 394/2019
Θέμα 6o Ημερησίας Διάταξης
Τροποποίηση της σύστασης του Ν.Π.Δ.Δ. “Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου”.

Αριθ. Απόφασης: 395/2019
Θέμα 7o Ημερησίας Διάταξης
Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών αρμοδιότητας Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης: 396/2019
Θέμα 8o Ημερησίας Διάταξης
Αντικατάσταση μέλους διοικητικού συμβουλίου του Ο.Α.Π.Π.Α.

Αριθ. Απόφασης: 397/2019
Θέμα 9o Ημερησίας Διάταξης
Κατανομή (Γ΄2019) ποσού 74.408,22 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

Αριθ. Απόφασης: 398/2019
Θέμα 10o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση αιτήματος τροποποίησης της υπ΄ αριθμ. 4137/9.12.2016 Απόφασης Ένταξης της Πράξης
“Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης” με κωδικό Ο.Π.Σ. (MIS) 5002708 στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2014-2020.

Αριθ. Απόφασης: 399/2019
Θέμα 11o Ημερησίας Διάταξης
Λήψη απόφασης για την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης καθορισμού χρήσεων γης των Πολεοδομικών Ενοτήτων της ΔΕ Βάρης για την εναρμόνιση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δ.Ε. Βάρης.

Αριθ. Απόφασης: 400/2019
Θέμα 12o Ημερησίας Διάταξης
Λήψη απόφασης για την έγκριση πολεοδομικής μελέτης ελέγχου εναρμόνισης Συντελεστή Δόμησης (Σ.Δ) των Πολεοδομικών Ενοτήτων ΠΕ4 & ΠΕ5 στο Μέσο Συντελεστή Δόμησης του ΓΠΣ της Δ.Ε. Βάρης.

Αριθ. Απόφασης: 401/2019
Θέμα 13o Ημερησίας Διάταξης
Λήψη απόφασης για τη σύμφωνη γνώμη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων λόγω διακοπής της κυκλοφορίας στην
Λ. Βασ. Κων/νου στην Δ.Κ Βάρης για την υλοποίηση του έργου: “Κατασκευή Αντιπλημμυρικών Έργων Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης”
από την Περιφέρεια Αττικής.

Αριθ. Απόφασης: 402/2019
Θέμα 14o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση εγκατάστασης στεγάστρων του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Αριθ. Απόφασης: 403/2019
Θέμα 15o Ημερησίας Διάταξης
Λήψη απόφασης αναφορικά με την αναγκαιότητα διενέργειας δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου στέγασης του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) στην περιοχή της Δ.Ε. Βάρης καθώς και έγκριση της καταβολής μισθώματος.

Αριθ. Απόφασης: 404/2019
Θέμα 16o Ημερησίας Διάταξης
Λήψη απόφασης για την παραχώρηση θέσης στάθμευσης υπηρεσιακού οχήματος επί της οδού Απόλλωνος 6 κατάστημα ΕΛΤΑ στη Βάρκιζα Δ.Ε. Βάρης.

Αριθ. Απόφασης: 405/2019
Θέμα 17o Ημερησίας Διάταξης
Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0513 τομέα ΤΤ5 (κατηγορία Α) οικογενειακού τάφου στο Δημ. Κοιμητήριο Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 406/2019
Θέμα 18o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής δένδρου σε πεζοδρόμιο, επί της οδού Καστελορίζου 82 στην Δ.Ε Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 407/2019
Θέμα 19o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής δένδρου σε πεζοδρόμιο επί της οδού Σπετσών 135 στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 408/2019
Θέμα 20o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής δέντρων που βρίσκονται επί του οδοστρώματος στο Κόρμπι στη Δ.Ε Βάρης στα πλαίσια του έργου “Δημοτική Οδοποιία 2017”.

Αριθ. Απόφασης: 409/2019
Θέμα 21o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής δένδρου σε πεζοδρόμιο επί της οδού Λάμπρου Κατσώνη 19 στη Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 410/2019
Θέμα 22o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής δένδρου (καρυδιάς) στο πεζοδρόμιο επί της οδού Λ. Ποσειδώνος 15, στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

Αριθ. Απόφασης: 411/2019
Θέμα 23o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής ελαιόδεντρων στο πεζοδρόμιο επί της οδού Xλόης 19 στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 412/2019
Θέμα 24o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής δένδρου σε πεζοδρόμιο της οδού Σοφοκλέους 50, στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 413/2019
Θέμα 25o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής πεύκων στο πεζοδρόμιο, επί της οδού ‘Αλυος 17 στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 414/2019
Θέμα 26o Ημερησίας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής ενός πεύκου σε πεζοδρόμιο επί της οδού Αιόλου 6 στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 415/2019
Θέμα 27o Ημερησίας Διάταξης
Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση ΚΕΠΕΣΟΓΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ με τον διακριτικό τίτλο “DAMIANO” για την αυθαίρετη τοποθέτηση
ενός (1) διαφημιστικού πλαισίου/επιγραφής διπλής όψης που έχει τοποθετηθεί κάθετα σε ιδιωτικό χώρο (πρασιά) επί της οδού Δήμητρας 14 στη Βάρη, το έτος 2017.

Αριθ. Απόφασης: 416/2019
Θέμα 28o Ημερησίας Διάταξης
Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στην επιχείρηση-φαρμακείο με την επωνυμία “ΑΝΤΩΝΙΑ ΕΥΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ” για αυθαίρετη τοποθέτηση
μίας (1) πινακίδας διπλής όψης που έχει τοποθετηθεί σε ιδιωτικό χώρο έμπροσθεν του καταστήματος στη Θέμιδος 1 στη Βάρκιζα,
το έτος 2018.

Αριθ. Απόφασης: 417/2019
Θέμα 29o Ημερησίας Διάταξης
Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση με την επωνυμία “RIVIERA”Β. ΣΤΑΘΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. για ένα (1) παράνομο διαφημιστικό πλαίσιο/επιγραφής μονής όψης που έχει τοποθετηθεί σε ιδιωτικό χώρο κάθετα προς τον άξονα της οδού Λ. Κωνσταντίνου Καραμανλή 18 στη Βούλα
το έτος 2018.

Αριθ. Απόφασης: 418/2019
Θέμα 30o Ημερησίας Διάταξης
Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. με τον διακριτικό τίτλο ''ΕΝ ΠΛΩ'' για δύο (2)
διαφημιστικά πλαίσια/ επιγραφές μονής όψης , που έχουν τοποθετηθεί κάθετα προς τον άξονα της οδού, σε κοινόχρηστο χώρο
επί της οδού Ποσειδώνος 4 στη Βουλιαγμένη, το έτος 2018.

Αριθ. Απόφασης: 419/2019
Θέμα 31o Ημερησίας Διάταξης
Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση με την επωνυμία “ΗΠΕΙΡΩΤΙΣΣΑ” ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ-ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ Α.ΓΙΑΛΕΡΝΙΟΥ-ΗΠΕΙΡΩΤΙΣΣΑ Ε.Π.Ε για την αυθαίρετη τοποθέτηση ενός (1) διαφημιστικού πλαισίου/επιγραφής διπλής όψης που έχει τοποθετηθεί κάθετα προς την όψη του κτιρίου σε ιδιωτικό χώρο επί της Λ. Βάρης 32 στη Βούλα το έτος 2018.

Αριθ. Απόφασης: 420/2019
Θέμα 32o Ημερησίας Διάταξης
Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση με την επωνυμία “STARSPROTSCLUB” GPG ATHLETIC E.Π.Ε. για την αυθαίρετη τοποθέτηση ενός (1) διαφημιστικού πλαισίου/επιγραφής μονής όψης που έχει τοποθετηθεί κάθετα σε ιδιωτικό κτίριο επί της οδού Αλκυονιδών 4 στη Βούλα το έτος 2018.

Αριθ. Απόφασης: 421/2019
Θέμα 33o Ημερησίας Διάταξης
Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση “ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ” ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Ι.ΧΡΗΣΤΟΣ για την αυθαίρετη τοποθέτηση ενός (1)

 1. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 2. Σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 19η/2019 Δημόσια - Ανοικτή - Tακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, την 30η Οκτωβρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

 1. Ψήφισμα καταδίκης της τουρκικής εισβολής στην Βόρεια Συρία.

 2. Ψήφισμα στήριξης προς τον σύλλογο υπαλλήλων του Δήμου.

 3. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου, έτους 2020.

 4. Εκλογή εκπροσώπων του Δημοτικού Συμβουλίου στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Αττικής.

 5. Εκλογή αντιπροσώπων του Δήμου στον Σύλλογο Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού (Σ.Π.Α.Υ).

 6. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.

 7. Έγκριση ή μη ανοίγματος λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης του Δήμου στην Τράπεζα της Ελλάδος και ορισμός των εξουσιοδοτημένων οργάνων του Δήμου για την κίνηση του εν λόγω λογαριασμού.

 8. Καθορισμός τελών καθαριότητας – φωτισμού και δημοτικού φόρου ηλεκτροδοτούμενων και μη χώρων για το έτος 2020.

 9. Έγκριση κατάληψης δημοτικών χώρων (αδόμητων οικοπέδων και αδιαμόρφωτων Κ.Χ.) για προσωρινή εργοταξιακή χρήση στα πλαίσια του έργου “Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης”.

 10. Έγκριση μελέτης λήψης μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας για την κατασκευή του έργου "Κατασκευές για υλοποίηση κυκλοφοριακών παρεμβάσεων"

 11. Έγκριση διενέργειας της διοργάνωσης συναυλιών εκδηλώσεων για τα σχολεία του Δήμου μας με την κρατική ορχήστρα Αθηνών.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

NIKOΛΑΟΣ ΨΑΛΛΙΔΑΣ