ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

 1. Προγραμματισμός – Έγκριση  Προσλήψεων Εποχικού Προσωπικού για την κάλυψη Κατεπειγουσών Αναγκών για τις πολυσύχναστες παραλίες με Τρίμηνη Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, έτους 2019.
 2. Αναστολή υλοποίησης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο “Παροχή υπηρεσίας για την οργάνωση και υλοποίηση της δράσης διαδικτυακής συμμετοχικής χρηματοδότησης (crowdfunding) στο πλαίσιο του έργου PRODESA”.
 3. Αποδοχή των όρων της συμφωνίας επιχορήγησης στο πλαίσιο του μηχανισμού “Συνδέοντας την Ευρώπη” (CEF)-WIFI4EU.
 4. Παράταση της σύμβασης με αριθμ. 27207/27.7.2018 με τίτλο “Σχεδιασμός Ενημερωτικών Δράσεων για τον Κανονισμό Καθαριότητας”.
 5. Kαθορισμός αμοιβής δικηγόρου.
 6. Έγκριση ή μη κοπής πέντε ευκαλύπτων στον προαύλιο χώρο του 1ου Δημοτικού Σχολείου Βούλας.

 

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

 1. Λήψη απόφασης σχετικά με το πρακτικό συνεδρίασης των εκπροσώπων των πολιτικών κομμάτων και συνασπισμών συνεργαζόμενων κομμάτων που θα συμμετέχουν στις Γενικές Βουλευτικές Εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019 για την διάθεση των δημοτικών χώρων για την προεκλογική προβολή τους.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

Αριθ. Απόφασης: 228/2019
Θέμα 1o Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης - έγκρισης του πρακτικού Συνεδρίασης των εκπροσώπων των Δημοτικών, Περιφερειακών Παρατάξεων που θα συμμετάσχουν στις Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

Αριθ. Απόφασης: 262/2019
Θέμα 1o Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης - έγκρισης του πρακτικού Συνεδρίασης των εκπροσώπων των Πολιτικών Κομμάτων που θα συμμετάσχουν στις Ευρωεκλογές της 26ης Μαΐου 2019.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Αριθ. Απόφασης: 230/2019
Θέμα 1o Ημερήσιας Διάταξης
Επικύρωση πρακτικών Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για τα έτη 2017 και 2018.

Αριθ. Απόφασης: 231/2019
Θέμα 2o Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση για αγορά ρυμοτομούμενου τμήματος στην Δ.Ε. Βάρης μέσα στον χαρακτηρισμένο χώρο σχολείου απέναντι από τα ΟΤ Γ111, Γ156 στην οδό Νίκης και συγκεκριμένα δύο όμορων οικοπέδων που εφάπτονται με το χώρο του σχολείου (Γυμνάσιο – Λύκειο 1ου ΤΕΕ Βάρης).

Αριθ. Απόφασης: 232/2019
Θέμα 3o Ημερήσιας Διάταξης
Υποβολή παραίτησης από την θέση του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης.

Αριθ. Απόφασης: 233/2019
Θέμα 4o Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης για την επίσπευση έναρξης της αντιπυρικής περιόδου, έτους 2019.

Αριθ. Απόφασης: 234/2019
Θέμα 5o Ημερήσιας Διάταξης
Εξειδίκευση πίστωσης του κωδικού αριθμού με τίτλο “Διοργάνωση συνεδρίων και εκδηλώσεων” για την εκδήλωση με τίτλο “Διοργάνωση της 30ης Ανθοκομικής Έκθεσης του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης”.

Αριθ. Απόφασης: 235/2019
Θέμα 6o Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης με τίτλο “Εναλλακτική Διαχείριση Οργανικών και Στερεών Αποβλήτων του Δήμου για την καινοτομική παραγωγή Vita Green – Vita Green Plus, εφαρμογή, αξιολόγηση και αξιοποίηση”.

Αριθ. Απόφασης: 236/2019
Θέμα 7o Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Ιδρύματος Κοινωνικού Ξενώνα Ενηλίκων Βουλιαγμένης.

Αριθ. Απόφασης: 237/2019
Θέμα 8o Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικ. έτους 2019 του Ιδρύματος Κοινωνικού Ξενώνα Ενηλίκων Βουλιαγμένης.

Αριθ. Απόφασης: 238/2019
Θέμα 9o Ημερήσιας Διάταξης
Συμπληρωματική κατανομή ποσού 12.621,04€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

Αριθ. Απόφασης: 239/2019
Θέμα 10o Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης για την δημιουργία σχολικού εργαστηρίου φυσικών επιστημών (ΣΕΦΕ) στο 1ο Γυμνάσιο Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 240/2019
Θέμα 11o Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση (Β’ 2019) κατανομής ποσού 70.663,84€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

Αριθ. Απόφασης: 241/2019
Θέμα 12o Ημερήσιας Διάταξης
Oρισμός εκπροσώπου του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, ως Πρόεδρου του Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων και του αναπληρωτή του καθώς και τον ορισμό υπαλλήλου του Δήμου ως Γραμματέα του ως άνω Συμβουλίου και του αναπληρωτή του, για το έτος 2019.

Αριθ. Απόφασης: 242/2019
Θέμα 13o Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων έτους 2019 του Φιλανθρωπικού Σωματείου “Οι φίλοι του ΠΙΚΠΑ Βούλας”

Αριθ. Απόφασης: 243/2019
Θέμα 14o Ημερήσιας Διάταξης
Mερική ανάκληση της υπ΄αριθμ. 521/17.12.2018 απόφασης Δ.Σ. με θέμα “Οικονομική ενίσχυση”.

Αριθ. Απόφασης: 244/2019
Θέμα 15o Ημερήσιας Διάταξης
Οικονομική ενίχσυση σε άπορους δημότες.

Αριθ. Απόφασης: 245/2019
Θέμα 16o Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού έτους 2018 της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης (ΝΠΔΔ).

Αριθ. Απόφασης: 246/2019
Θέμα 17o Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης περί αναγκαστικών ή μη εκταφών.

Αριθ. Απόφασης: 247/2019
Θέμα 18o Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0208 τομέα ΤΤ2 (πολυτελείας) οικογενειακού τάφου στο Δημ. Κοιμητήριο Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 248/2019
Θέμα 19o Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης για τη χορήγηση μίας (1) θέσης στάθμευσης (parking) σε ΑΜΕΑ.

Αριθ. Απόφασης: 249/2019
Θέμα 20o Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση παραχώρησης θέσης στάσης τουριστικού λεωφορείου έμπροσθεν του ξενοδοχείου ¨Athenian Riviera¨ στη Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

Αριθ. Απόφασης: 250/2019
Θέμα 21o Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση παραχώρησης θέσης στάσης τουριστικού λεωφορείου έμπροσθεν του ξενοδοχείου ¨Vouliagmeni Suites¨ στη Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

Αριθ. Απόφασης: 251/2019
Θέμα 22o Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση 4ου τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο “Επισκευές Σχολείων”.

Αριθ. Απόφασης: 252/2019
Θέμα 23o Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση για τον 3ο ΑΠΕ και την 1η συμπληρωματική σύμβαση του έργου: ‘Ανακατασκευές Δημοτικών Κτιρίων”μετά και την σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίου Έργων - ΣΔΕΠΑ.

Αριθ. Απόφασης: 253/2019
Θέμα 24o Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση τροποποίησης 154/2018 μελέτης και υπ’ αριθμ. 11741/28-3-2019 σύμβασης σχετικά με την “Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων και εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης”.

Αριθ. Απόφασης: 254/2019
Θέμα 25o Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Δημοτική οδοποιία 2017».

Αριθ. Απόφασης: 255/2019
Θέμα 26o Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης με τίτλο “Μίσθωση βαρέως τύπου οχημάτων για μεταφορά οχημάτων της Δ/νσης Καθαριότητας”.

Αριθ. Απόφασης: 256/2019
Θέμα 27o Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας της σύμβασης ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο “Γεωλογικές & υδροτεχνικές μελέτες καταλληλότητας για τα κοιμητήρια Δ.Ε. Βούλας & Βουλιαγμένης”.

Αριθ. Απόφασης: 257/2019
Θέμα 28o Ημερήσιας Διάταξης
Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση με την επωνυμία Τσίλης Ιωάννης του Θωμά για (3) παράνομα διαφημιστικά πλαίσια μονής όψης/υπαίθριες διαφημίσεις (αφίσες) - “ρύπους” σε δημόσιο χώρο, σε στύλους φωτισμού επί του πεζοδρομίου της Λ. Κων/νου Καραμανλή 18 στη Βούλα και της διαχωριστικής νησίδας της οδού Λ. Καραμανλή 24 στη Βούλα.

Αριθ. Απόφασης: 258/2019
Θέμα 29o Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής πεύκου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Ελασσόνως 33, στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 259/2019
Θέμα 30o Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής πεύκων στο πεζοδρόμιο στη συμβολή των οδών Λ. Κατσώνη και Παπαρηγοπούλου 21, στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 260/2019
Θέμα 31o Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής ενός ευκαλύπτου στη συμβολή των οδών Διγενή & Γράμμου, στην Δ.Ε. Βούλας.

Αριθ. Απόφασης: 261/2019
Θέμα 32o Ημερήσιας Διάταξης
Έγκριση ή μη κοπής πεύκου στο πεζοδρόμιο επί της οδού ΄Εβρου 2, στην Δ.Ε. Βάρης.

 

 

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

 1. Λήψη απόφασης - έγκρισης του πρακτικού Συνεδρίασης των εκπροσώπων των Πολιτικών Κομμάτων που θα συμμετάσχουν στις Ευρωεκλογές της 26ης Μαΐου 2019.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

Αριθ. Απόφασης: 228/2019
Θέμα 1o Ημερήσιας Διάταξης
Λήψη απόφασης - έγκρισης του πρακτικού Συνεδρίασης των εκπροσώπων των Δημοτικών, Περιφερειακών Παρατάξεων που θα συμμετάσχουν στις Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019

Σχετικό Αρχείο

 1. Επικύρωση πρακτικών Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για τα έτη 2017 και 2018.
 2. Έγκριση για αγορά ρυμοτομούμενου τμήματος στην Δ.Ε. Βάρης μέσα στον χαρακτηρισμένο χώρο σχολείου απέναντι από τα ΟΤ Γ111, Γ156 στην οδό Νίκης και συγκεκριμένα δύο όμορων οικοπέδων που εφάπτονται με το χώρο του σχολείου (Γυμνάσιο – Λύκειο 1ου ΤΕΕ Βάρης).
 3. Υποβολή παραίτησης από την θέση του Συμπαραστάτη του Δημότη.
 4. Λήψη απόφασης για την επίσπευση έναρξης της αντιπυρικής περιόδου, έτους 2019.
 5. Εξειδίκευση πίστωσης του κωδικού αριθμού με τίτλο “Διοργάνωση συνεδρίων και εκδηλώσεων” για την εκδήλωση με τίτλο “Διοργάνωση της 30ης Ανθοκομικής Έκθεσης του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης”.
 6. Έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης με τίτλο “Εναλλακτική Διαχείριση Οργανικών και Στερεών Αποβλήτων του Δήμου για την καινοτομική παραγωγή Vita Green – Vita Green Plus, εφαρμογή, αξιολόγηση και αξιοποίηση”.
 7. Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Ιδρύματος Κοινωνικού Ξενώνα Ενηλίκων Βουλιαγμένης.
 8. Έγκριση αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικ. έτους 2019 του Ιδρύματος Κοινωνικού Ξενώνα Ενηλίκων Βουλιαγμένης.
 9. Συμπληρωματική κατανομή ποσού 12.621,04€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.
 10. Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης για την δημιουργία σχολικού εργαστηρίου φυσικών επιστημών (ΣΕΦΕ) στο 1ο Γυμνάσιο Βούλας.
 11. Έγκριση (Β’ 2019) κατανομής ποσού 70.663,84€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.
 12. Oρισμός εκπροσώπου του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, ως Πρόεδρου του Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων και του αναπληρωτή του καθώς και τον ορισμό υπαλλήλου του Δήμου ως Γραμματέα του ως άνω Συμβουλίου και του αναπληρωτή του, για το έτος 2019.
 13. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων έτους 2019 του Φιλανθρωπικού σωματείου “Οι φίλοι του ΠΙΚΠΑ Βούλας”
 14. Mερική ανάκληση της υπ΄αριθμ. 521/17.12.2018 απόφασης Δ.Σ. με θέμα “Οικονομική ενίσχυση”.
 15. Οικονομική ενίχσυση σε άπορους δημότες.
 16. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού έτους 2018 της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης (ΝΠΔΔ).
 17. Λήψη απόφασης περί αναγκαστικών ή μη εκταφών.
 18. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0208 τομέα ΤΤ2 (πολυτελείας) οικογενειακού τάφου στο Δημ. Κοιμητήριο Βούλας.
 19. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση μίας (1) θέσης στάθμευσης (parking) σε ΑΜΕΑ.
 20. Έγκριση παραχώρησης θέσης στάσης τουριστικού λεωφορείου έμπροσθεν του ξενοδοχείου ¨Athenian Riviera¨ στη Δ.Ε. Βουλιαγμένης.
 21. Έγκριση παραχώρησης θέσης στάσης τουριστικού λεωφορείου έμπροσθεν του ξενοδοχείου ¨Vouliagmeni Suites¨ στη Δ.Ε. Βουλιαγμένης.
 22. Έγκριση 4ου τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο “Επισκευές Σχολείων”.
 23. Έγκριση για τον 3ο ΑΠΕ και την 1η συμπληρωματική σύμβαση του έργου: ‘Ανακατασκευές Δημοτικών Κτιρίων”μετά και την σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίου Έργων - ΣΔΕΠΑ.
 24. Έγκριση τροποποίησης 154/2018 μελέτης και υπ’ αριθμ. 11741/28-3-2019 σύμβασης σχετικά με την “Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων και εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης”.
 25. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Δημοτική οδοποιία 2017».
 26. Έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης με τίτλο “Μίσθωση βαρέως τύπου οχημάτων για μεταφορά οχημάτων της Δ/νσης Καθαριότητας”.
 27. Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας της σύμβασης ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο “Γεωλογικές & υδροτεχνικές μελέτες καταλληλότητας για τα κοιμητήρια Δ.Ε. Βούλας & Βουλιαγμένης”
 28. Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση με την επωνυμία Τσίλης Ιωάννης του Θωμά για (3) παράνομα διαφημιστικά πλαίσια μονής όψης/υπαίθριες διαφημίσεις (αφίσες) - “ρύπους” σε δημόσιο χώρο, σε στύλους φωτισμού επί του πεζοδρομίου της Λ. Κων/νου Καραμανλή 18 στη Βούλα και της διαχωριστικής νησίδας της οδού Λ. Καραμανλή 24 στη Βούλα.
 29. Έγκριση ή μη κοπής πεύκου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Ελασσόνως 33, στην Δ.Ε. Βούλας.
 30. Έγκριση ή μη κοπής πεύκων στο πεζοδρόμιο στη συμβολή των οδών Λ. Κατσώνη και Παπαρηγοπούλου 21, στην Δ.Ε. Βούλας.
 31. Έγκριση ή μη κοπής ενός ευκαλύπτου στη συμβολή των οδών Διγενή & Γράμμου, στην Δ.Ε. Βούλας.
 32. Έγκριση ή μη κοπής πεύκου στο πεζοδρόμιο επί της οδού ΄Εβρου 2, στην Δ.Ε. Βάρης.

Σχετικό Αρχείο

 1. Λήψη απόφασης - έγκρισης του πρακτικού Συνεδρίασης των εκπροσώπων των Δημοτικών και Περιφερειακών Παρατάξεων που θα συμμετάσχουν στις Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019.