Ψηφιακά Πιστοποιητικά Τεχνικής Υπηρεσίας

Γενική Αίτηση προς Τεχνική Υπηρεσία
Αίτηση Δήλωσης Βλάβης Δημοτικού Φωτισμού
Αίτηση Επέκτασης Δημοτικού Φωτισμού
     (Συμπλήρωση Δικτύου / Τοποθέτηση
       Νέου Φωτιστικού)

Αίτηση Εγκατάστασης Φωτιστικού Σώματος
     Δημοτικού Φωτισμού

Αίτηση Σύνδεσης Ακινήτου με Αποχέτευση
Αίτηση Χορήγησης Βεβαίωσης Υψομέτρου
Αίτηση Χορήγησης Άδειας Απλής Χρήσης/Κατάληψης
     Κοινόχρηστου Χώρου για Προσωρινή Στάθμευση
     Τουριστικού Λεωφορείου βάσει του
      αρ. 68 του ν. 4582/2018

Αίτηση Χορήγησης Βεβαίωσης Αρίθμησης Οδού
Αίτηση Χορήγησης Βεβαίωσης Μετονομασίας Οδού
Αίτηση Χορήγησης Φωτοαντιγράφων από
      Φακέλους Ανελκυστήρων

Σύνδεσμος της εφαρμογής (Link) Digital Certificates

Βοηθητικό Υλικό
pdf icon 2  Εγχειρίδιο (Manual)
pdf icon 2  Σχετικό Video

Διεύθυνση: Βασιλέως Κωνσταντίνου 25,166 72 Βάρη
Τηλ: 213 2030 431
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web site: www.vvv.gov.gr
Πύλη Τουρισμού: visitvarivoulavouliagmeni.gr

Τις όποιες παρατηρήσεις σας για τεχνικά προβλήματα που σχετίζονται με τις ψηφιακές αιτήσεις μην διστάζετε να τις στέλνετε στο email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.