Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

(μικτή συνεδρίαση)

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010 “Καλλικράτης” και του άρθρου 67, του ν. 4830/2021 - ΦΕΚ 169/Α/18-9-2021 συγκαλείται η 2η/2022 Τακτική - Μικτή - Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης - Βούλας – Βουλιαγμένης. Παρακαλείσθε έως την Τρίτη 18/1/2022 να ενημερώσετε το προεδρείο αναφορικά με τον τρόπο συμμετοχής σας σε αυτή. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την 19η Ιανουαρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, για λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2022.

 2. Έγκριση 1ης αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού, έτους 2022.

 3. Παράταση θητείας Διοικητικού Συμβουλίου Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής (Ο.Α.Π.Π.Α.).

 4. Αντικατάσταση μέλους του Ιδρύματος Κοινωνικού Ξενώνα Ενηλίκων Βουλιαγμένης.

 5. Συγκρότηση επιτροπών αρμοδιότητας Δημοτικού Συμβουλίου, για το έτος 2022.

 6. Συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής Ανέλκυσης Ναυαγίων.

 7. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για την συγκρότησης επιτροπής αδειών εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής.

 8. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για την συγκρότηση επιτροπής καθορισμού των παραλιών ως πολυσύχναστων ή μη.

 9. Ορισμός δημοτικών συμβούλων ως μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής.

 10. Ορισμός ενός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του για την συγκρότηση της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων, για το έτος 2022.

 11. Ορισμός μελών Επιτροπής Παραλαβής Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Προγράμματος ΤΕΒΑ έτους 2022.

 12. Καθορισμός του ανώτατου ορίου της δαπάνης για έξοδα κηδείας Δημάρχου και εν ενεργεία Δημοτικών Συμβούλων, για το έτος 2022.

 13. Έγκριση των κυκλοφοριακών παρεμβάσεων οδού Σωκράτους, από Ιπποκράτους έως Λεωφ. Βουλιαγμένης σύμφωνα με την τελευταία αναθεώρηση των σχεδίων.

 14. Αίτημα αναγνώρισης δικαιώματος φύλαξης οστών (φιλοξενία) στην με αριθμ. 1709 διαζώματος μεσαίου οικογενειακή οστεοθυρίδα Δημ. Κοιμητηρίου Βούλας.

 15. Απολογισμός επιχορήγησης από το Δήμο στον Αθλητικό Όμιλο Φοίβος Βάρης, έτους 2020.

 16. Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) δένδρου στο πεζοδρόμιο στη συμβολή των οδών Κρήνης και Σπετσών στην Δ.Ε Βούλας.

 17. Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) δένδρου (πεύκο) σε πεζοδρόμιο επί της οδού Θέτιδος 9Α στην Δ.Ε. Βάρης.

 18. Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) δένδρου (πεύκο) στο πεζοδρόμιο επί της οδού Λάμπρου Κατσώνη 2 στην Δ.Ε Βούλας.

 19. Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) δένδρου (πεύκο) στο πεζοδρόμιο επί της οδού Ιακ. Διαμαντοπούλου 3 στην Δ.Ε. Βούλας.

 20. Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) ξερού δένδρου (πεύκο) σε κοινόχρηστο χώρο επί της οδού Αρκαδίου 59 στην Δ.Ε. Βούλας.

 21. Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) ξερού δένδρου (πεύκο) σε κοινόχρηστο χώρο στη συμβολή των οδών Αθηναϊδος & Καλύμνου στην Δ.Ε. Βούλας.

 22. Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) ξερού δένδρου (πεύκο) σε κοινόχρηστο χώρο επί της οδού Λαγκαδιών 13 στην Δ.Ε. Βάρης.

 23. Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) ξερού δένδρου (κουκουναριά) σε πεζοδρόμιο έναντι της οδού Μαυρολέοντος 6 στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

 24. Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) ξερού δένδρου (πεύκο) σε κοινόχρηστο χώρο επί της οδού Πανός και Αγ. Παντελεήμονος στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

 25. Έγκριση ή μη κοπής πέντε (5) ξερών δένδρων (πεύκων) στο ακίνητο επί της οδού Δαβάκη 5 της Δ.Ε. Βάρης.

 26. Έγκριση ή μη μεταφύτευσης δύο (2) δέντρων (ελιές) επί του πεζοδρομίου και τεσσάρων (4) ελιών εντός οικοπέδου στο ακίνητο επί της οδού Λαμπράκη 41 στην Δ.Ε. Βάρης.

 27. Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) δένδρου (πεύκο) εντός ιδιοκτησίας στο ακίνητο επί της οδού Θέμιδος 12, στην Δ.Ε Βάρης.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

 

1η Δημόσια Ειδική Συνεδρίαση

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για την εκλογή των μελών του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα Κ. Καραμανλή 18 Βούλα την Κυριακή, 9 Ιανουαρίου 2022, και ώρα 11:00 π.μ., σε ειδική, δια ζώσης συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, με θέμα ημερήσιας διάταξης “Εκλογή μελών προεδρείου, οικονομικής επιτροπής και ποιότητας ζωής”, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64,67 και 74 του ν.3852/2010 (Α’87).

Η ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

                                                                                                                               

                                                                                                                                   ΜΑΡΙΑ ΜΠΡΑΪΜΝΙΩΤΗ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

(μικτή συνεδρίαση)

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010 “Καλλικράτης” και του άρθρου 67, του ν. 4830/2021 - ΦΕΚ 169/Α/18-9-2021 συγκαλείται η 17η/2021 Τακτική - Μικτή - Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης - Βούλας – Βουλιαγμένης. Παρακαλείσθε έως την Παρασκευή 17/12/2021 να ενημερώσετε το προεδρείο αναφορικά με τον τρόπο συμμετοχής σας σε αυτή. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την 20η Δεκεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, για λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Συμπλήρωση της Β΄ φάσης κυκλοφοριακής μελέτης του Δήμου (44/6.2.2021 απόφαση του Δ.Σ).

 2. Έγκριση μελέτης με τίτλο “Λήψη μέτρων-κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Πλατεία Ζησιμοπούλου στη Βάρκιζα για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και ομαλοποίηση της ροής της κυκλοφορίας”.

 3. Λήψη απόφασης για δημιουργία και λειτουργία θέσεων εναλλασσόμενης στάθμευσης εμπορικής εξυπηρέτησης στη ΔΕ Βούλας.

 4. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ (σχετ. η υπ’ αριθ. 41750/22-10-21 αίτηση του κ. Κατσάνη Ιωάννη).

 5. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών αρμοδιότητας Δημοτικού Συμβουλίου για το έτος 2022.

 6. Λήψη απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπου και του αναπληρωτή του του Δήμου στην Επιτροπή Εκτίμησης αγοραίας αξίας ζώων και προϊόντων προσβεβλημένων από ασθένειες.

 7. Συμπληρωματική επιχορήγηση δράσεων έτους 2021 “Αθλητικός & Εκπολιτιστικός Όμιλος Πανοράματος Βούλας “Ο ΠΡΩΤΕΥΣ”.

 8. Οικονομική ενίσχυση σε άπορους δημότες.

 9. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως της με αριθμ. 1901 διαζώματος Άνω οικογενειακής οστεοθυρίδας στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

 10. Έγκριση ή μη κοπής δύο (2) ξερών δένδρων (λεύκες) σε πεζοδρόμιο επί της οδού Ξενοφώντος στην Δ.Ε. Βούλας.

 11. Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) ξερού δένδρου (γκόλντεν κρέστ) στο πεζοδρόμιο επί της οδού Αθηνών 19-21, στην Δ.Ε. Βούλας.

 12. Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) ξερού δέντρου (λέυλαντ) και δύο (2) ξερών δέντρων (μουριών) στο πεζοδρόμιο επί της οδού Άρεως και Θησέως, στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

 13. Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) ξερού δένδρου (πεύκο) εντός οικοπέδου επί της οδού Δεκελείας 25, στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

 14. Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) ξερού δένδρου (λεύκα) σε πεζοδρόμιο επί της οδού Ηούς (έξω από την Παιδική Χαρά), στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

 15. Έγκριση ή μη κοπής δύο (2) ξερών δένδρων (κουκουναριές) στο πεζοδρόμιο επί της οδού Οδυσσέα Ανδρούτσου 40, στην Δ.Ε. Βούλας.

 16. Έγκριση ή μη κοπής δύο (2) δένδρων (πεύκα) σε κοινόχρηστο χώρο στην πλατεία Άρεως, Σύμης και Καστελορίζου στην Δ.Ε Βούλας.

 17. Έγκριση ή μη κοπής δύο (2) δένδρων (λεύκες) σε κοινόχρηστο χώρο έναντι της οδού Σαχτούρη 11Α, στην Δ.Ε. Βούλας.

 18. Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) δένδρου (βραχυχίτωνας) σε πεζοδρόμιο επί της οδού Θάλειας 21, στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

NIKOΛΑΟΣ ΨΑΛΛΙΔΑΣ

 

 

 

******ΔΟΚΙΜΗ ******* https://drive.google.com/drive/folders/1cwgtTLtuZ9ybyCWqic5DySgednbOG4Op?usp=sharing https://drive.google.com/drive/folders/1mxLK3zAkRPPZf6e_FwlZkEm76L3TIbVU?usp=sharing

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

(μικτή συνεδρίαση)

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010 “Καλλικράτης” και του άρθρου 67, του ν. 4830/2021 - ΦΕΚ 169/Α/18-9-2021 συγκαλείται η 16η/2021 Τακτική - Μικτή - Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης - Βούλας – Βουλιαγμένης. Παρακαλείσθε έως την Παρασκευή 26/11/2021 να ενημερώσετε το προεδρείο αναφορικά με τον τρόπο συμμετοχής σας σε αυτή. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την 29η Νοεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, για λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Έγκριση 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2021.

 2. Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) οικονομικού έτους 2022.

 3. Παράταση της σύμβασης παραχώρησης χρήσης του κτηριακού συγκροτήματος του ακινήτου Β΄Αλιπέδου Βούλας Δημαρχείο-Riviera (πρ.Vive Mar)

 4. Παράταση της σύμβασης υπεκμίσθωσης της εταιρείας “ Riviera Coast-Bλ. Σταθοκωστόπουλος & Σία Ο.Ε”.

 5. Λήψη απόφασης για τη μείωση του Δημοτικού Τέλους (Δ.Τ.) και Δημοτικού Φόρου (Δ.Φ.) για απόρους, άτομα με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.), πολύτεκνους, τρίτεκνους, μονογονεϊκές οικογένειες και μακροχρόνια ανέργους για το 2022.

 6. Έγκριση Δ΄ Κατανομής 2021, ποσού 75.766,18 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

 7. Συμπληρωματική κατανομή ποσού 18.941,54 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

 8. Ορισμός μελών Δ.Σ του ΝΠΔΔ “Ίδρυμα Κοινωνικού Ξενώνα Ενηλίκων” του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης”.

 9. Αμοιβαία αλλαγή αναπληρωματικών μελών Σχολικής Επιτροπής Β’/θμιας Εκπαίδευσης.

 10. Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και του ταμείου των ηνωμένων εθνών για τα παιδιά (unicef) για τη συνεργασία στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για πόλεις φιλικές προς τα παιδιά (CFCI).

 11. Συμπλήρωση της 293/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τον ορισμό εκπροσώπων του Δήμου α) στην γενική συνέλευση και β) στο διοικητικό συμβούλιο του αναπτυξιακού οργανισμού με την επωνυμία “ΜΕΝΕΔΗΜΟΣ Α.Ε.”.

 12. Εξέταση αιτήματος για συμβιβασμό της εταιρείας “ΠΑΝ. ΜΠΛΑΤΣΟΥΚΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ”.

 13. Εξέταση αιτήματος με αριθμ. πρωτ. 40026/12.10.2021 της εταιρείας “Ευάγγελος Χουλιάρας & Σία Ο.Ε”.

 14. Έγκριση εγκατάστασης στεγάστρων στα πλαίσια της υπ΄ αριθμ. 42567/29.10.2021 σύμβασης προμήθειας “Προμήθεια και εγκατάσταση ξύλινων στάσεων για κοινόχρηστους χώρους (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

 15. Τέλος κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για στάση τουριστικού λεωφορείου.

 16. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση άδειας παραστάσεων της εταιρείας “Riviera Coast – Βλ. Σταθοκωστόπουλος και Σια Ο.Ε” επί της Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18 στην Δ.Ε Βούλας.

 17. Οικονομική ενίσχυση σε άπορο δημότη.

 18. Δωρεάν ταφή θανούσας.

 19. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0525 τομέα ΤΤ5(κατηγορίας Α’) οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

 20. Έγκριση ή μη κοπής δύο (2) δένδρων (πεύκα) στο πεζοδρόμιο επί της οδού Βας. Γεωργίου 5, στην Δ.Ε. Βούλας.

 21. Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) δένδρου (πεύκου) στον ακάλυπτο χώρο οικοπέδου επί των οδών Αθ. Διάκου 83 και Κοτοπούλη 16, στην Δ.Ε. Βάρης.

 22. Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) ξερού δένδρου (πεύκου) σε πεζοδρόμιο επί της Λεωφόρου Ποσειδώνος στη συμβολή της με στην οδό Ωκεανίδων 1, στην Δ.Ε. Βάρης.

 23. Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) ξερού δένδρου (καζουαρίνα) σε πεζοδρόμιο επί της οδού Φαέθωντος, στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

 24. Έγκριση ή μη κοπής δύο (2) ξερών δένδρων (κυπαρίσσια) σε υπερυψωμένο παρτέρι επί της οδού Λ. Καβούριου στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

 25. Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) ξερού δένδρου (πεύκου) σε πεζοδρόμιο επί της οδού Πανός & Αγ. Παντελεήμονος στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

 26. Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) ξερού δένδρου (πεύκο) εντός οικοπέδου επί της οδού Ηρακλέους 25 στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

 27. Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) ξερού δένδρου (πεύκο) στην πλατεία Δήμα, στην Δ.Ε. Βάρης.

 28. Έγκριση ή μη κοπής έξι (6) ξερών δένδρων (πεύκων) σε κοινόχρηστο χώρο στην παραλία της Βάρκιζας (έναντι Λεωφ. Ποσειδώνος 34-38 πλησίον Λατίνι) στην Δ.Ε Βάρης.

 29. Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) ξερού δένδρου (πεύκου) εντός οικοπέδου επί της οδού Αθηναϊδος 58 στην Δ.Ε. Βούλας.

 30. Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) δένδρου (νεραντζιά) σε πεζοδρόμιο επί της οδού Θησέως 12, στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

NIKOΛΑΟΣ ΨΑΛΛΙΔΑΣ

 

 

Σημείωσή: Ο αριθμός των παρευρισκομένων πολιτών θα πρέπει να είναι ανάλογος με τη χωρητικότητα της αίθουσας συνεδρίασης, ενώ πρέπει να τηρούνται πάντα τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα (απόσταση ενάμιση μέτρου μεταξύ των παρευρισκομένων, αναλογία του ενός ατόμου ανά πέντε τετραγωνικά μέτρα, χρήση μάσκας και αντισηπτικού).

Δεδομένου ότι η αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου είναι 178 τ.μ. περίπου, δεν υπάρχει δυνατότητα να παρευρίσκονται πολίτες δια ζώσης στην συνεδρίαση.