Λόγω της μετάπτωσης του vvv.gov.gr σε νέο περιβάλλον, τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου με μη ενεργό σύνδεσμο μπορείτε να τις βρείτε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Σε περίπτωση που δεν βρείτε μία απόφαση μπορείτε να επικοινωνήσετε:

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

213 2020111 / 112 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Συμβαίνουν στην πόλη μας

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

(μέσω τηλεδιάσκεψης)

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.10.2019) καθώς και το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/ τ.Α’/3.4.2020), συγκαλείται η 11η/2021 Τακτική - Συνεδρίαση (μέσω τηλεδιάσκεψης) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης την 26η Ιουλίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:30, για λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Ειδική αιτιολόγηση για την ένταξη στην Π.Ε. 1 του Γ.Π.Σ. της περιοχής Φλέμινγκ [ως υπο-ενότητες 1.1 & 1.2] – σε συνέχεια της 2654/2020 απόφασης του ΣτΕ.

 2. Tροποποίηση της υπ΄ αρ. 40/29-3-2021 απόφασης του Δ.Σ. ως προς την μελέτη οργάνωσης κυκλοφορίας και σήμανσης της περιοχής «Πηγαδάκια» της Δημοτικής Ενότητας Βούλας (2η Αναθεώρηση).

 3. Έγκριση της μελέτης με τίτλο “Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις δημιουργίας, διεύρυνσης και αναβάθμισης ποδηλατοδρόμων, πεζοδρομίων, δρόμων ήπιας κυκλοφορίας, χώρων στάθμευσης και των επιμέρους υποδομών στη Λεωφόρο Β. Παύλου μεταξύ των οδών Δάφνης και Λεωφ. Βουλιαγμένης”.

 4. Λήψη απόφασης για την ονοματοδοσία ανωνύμων οδών στην περιοχή Ασύρματος στην Δ.Ε. Βάρης.

 5. Λήψη απόφασης για υπογειοποίηση δικτύου ΔΕΔΔΗΕ στο Καβούρι, στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

 6. Αίτημα παραχώρησης οικογενειακού τάφου στο κοιμητήριο της Δ.Ε. Βούλας.(28305/21.7.2021)

 7. Αίτημα παραχώρησης οικογενειακού τάφου στο κοιμητήριο της Δ.Ε. Βούλας.(28213/21.7.2021)

 8. Αίτημα παραχώρησης οικογενειακού τάφου στο κοιμητήριο της Δ.Ε. Βούλας.(28221/21.7.2021)

 9. Λήψη απόφασης αναφορικά με την αναγκαιότητα διενέργειας δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου, στέγασης του αρχείου του Δήμου, στην ευρύτερη περιοχή του Νομού Αττικής.

 10. Αίτημα αναγνώρισης δικαιώματος ταφής (φιλοξενία) στον με αριθμ. Π΄104 οικογενειακό τάφο Δημοτικού Κοιμητηρίου Βουλιαγμένης.

 11. Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) ξερού δένδρου (κουκουναριά) σε πεζοδρόμιο επί της οδού Άρεως 64, στην Δ.Ε. Βούλας.

 12. Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) ξερού δένδρου (κουκουναριά) σε πεζοδρόμιο επί της οδού Λ. Βουλιαγμένης 65, στην Δ.Ε. Βούλας.

 13. Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) δένδρου (πεύκο) σε πεζοδρόμιο επί της οδού Δημητρακοπούλου 10, στην Δ.Ε. Βούλας.

 14. Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) δένδρου (πεύκο) σε πεζοδρόμιο επί της οδού Ηγουμενίτσας 3, στην Δ.Ε. Βούλας.

 15. Έγκριση ή μη κοπής ξερού δένδρου εντός οικοπέδου στην συμβολή των οδών Λ. Κ.Καραμανλή και Αιγέως, στην Δ.Ε. Βούλας.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

NIKOΛΑΟΣ ΨΑΛΛΙΔΑΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

(μέσω τηλεδιάσκεψης)

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.10.2019) καθώς και το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/ τ.Α’/3.4.2020), συγκαλείται η 10η/2021 Τακτική - Συνεδρίαση (μέσω τηλεδιάσκεψης) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης την 21η Ιουλίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:30, για λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021.

 2. Έγκριση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού, οικ. έτους 2021.

 3. Επιβολή ρυμοτόμησης απαλλοτρίωσης σε ακίνητα με φερόμενο ιδιοκτήτη την Εκκλησία της Ελλάδος σε οικοδομικά τετράγωνα στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

 4. Λήψη απόφασης για την εξαίρεση ή μη στη γενική απαγόρευση εργασιών εντός της οργανωμένης Τουριστικής Κατασκήνωσης (Camping) 5* στην Ακτή Α΄ Βούλας.

 5. Λήψη μέτρων προστασίας από οχλούσες δραστηριότητες κατά την τρέχουσα θερινή – τουριστική περίοδο.

 6. Μετατόπιση ή μη περιπτέρου σε νέα θέση επί της οδού Δωδεκανήσου 2 στη Δ.Ε. Βούλας.

 7. Συμπλήρωση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της υπ΄αριθμ. 160/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου στην επέκταση της οδού Καβουρίου στην Δ.Ε Βουλιαγμένης για λόγους πυρασφάλειας.

 8. Λήψη απόφασης για διάθεση νέου οικοπέδου από την Τράπεζα γης του Δήμου για αποκατάσταση ιδιοκτήτη.

 9. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0623 τομέα ΤΤ6(Α΄) οικογενειακού τάφου στο Δημ. Κοιμητήριο Βούλας.

 10. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. Ν6 τομέα Πολυτελείας οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας

 11. Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) ξερού δένδρου (golden crest) σε κοινόχρηστο χώρο στην παραλία της Βάρκιζας (έναντι Λεωφ. Ποσειδώνος 20- Σαββάλας), στην Δ.Ε Βάρης.

 12. Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) ξερού δένδρου (κουκουναριά) σε πεζοδρόμιο επί της οδού Κεφάλα 1-3 στην Δ.Ε Βούλας

 13. Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) ξερού δένδρου (μουριά) στο πεζοδρόμιο στην συμβολή των οδών Αρκαδίου και Αχιλλέως, στη Δ.Ε Βούλας.

 14. Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) ξερού δένδρου (πεύκου) στον ακάλυπτο χώρο οικοπέδου επί της οδού Ήρας 34, στη Δ.Ε. Βάρης.

 15. Έγκρισή ή μη κοπής ενός (1) ξερού δένδρου (πεύκου) εντός οικοπέδου επί της οδού Σπετσών 118-118Α στην Δ.Ε Βούλας

 16. Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) ξερού δένδρου (πεύκου) σε πεζοδρόμιο επί της οδού Πόρου 6-8 στην Δ.Ε Βούλας.

 17. Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) ξερού δένδρου (πεύκου) εντός οικοπέδου επί της οδού Ήρας 5 στην Δ.Ε Βάρης.

 18. Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) ξερού δένδρου (πεύκου)εντός οικοπέδου επί της οδού Τυθίας 10 στην Δ.Ε Βάρης

 19. Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) ξερού δένδρου (πεύκου) εντός οικοπέδου επί της οδού Υακίνθου 11 στην Δ.Ε Βουλιαγμένης.

 20. Έγκριση ή μη κοπής δύο (2) ξερών δένδρων (λέυλαντ) σε πεζοδρόμιο έναντι της οδού Λητούς 20 στην Δ.Ε Βουλιαγμένης.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

NIKOΛΑΟΣ ΨΑΛΛΙΔΑΣ

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

(μέσω τηλεδιάσκεψης)

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.10.2019) καθώς και το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/ τ.Α’/3.4.2020), συγκαλείται η 9η/2021 Τακτική - Συνεδρίαση (μέσω τηλεδιάσκεψης) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης την 28η Ιουνίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, για λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Κατάργηση του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου με την επωνυμία “Οργανισμός Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης” και μεταφορά των αρμοδιοτήτων και του προσωπικού του στο Δήμο.

 2. Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

 3. Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού χώρου στάθμευσης επί των οδών Βας. Κωνσταντίνου και Σπύρου Λούη στη Βάρη.

 4. Απευθείας μίσθωση ακινήτου για υπηρεσιακές ανάγκες.

 5. Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στο Kοιμητήριο Βούλας.

 6. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως της με αριθμ. 0903 διαζώματος άνω οικογενειακής οστεοθυρίδας στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βούλας.

 7. Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) δένδρου (πεύκου) στον ακάλυπτο χώρο οικοπέδου επί των οδών Σαπφούς 2 και Αργοναυτών στην Δ.Ε Βουλιαγμένης.

 8. Έγκριση ή μη κοπής δύο (2) δένδρων (πεύκων) στον ακάλυπτο χώρο οικοπέδου επί της οδού Προμηθέως 17 στην Δ.Ε Βούλας.

 9. Έγκριση ή μη κοπής ενός δέντρου(πεύκου) στον ακάλυπτο χώρο οικοπέδου επί των οδών Δανάης 7 και Αρμονίας στην Δ.Ε Βουλιαγμένης.

 10. Έγκριση ή μη κοπής ενός δέντρου (κουκουναριάς) επί του πεζοδρομίου και σε επαφή με την μάνδρα ακινήτου επί των οδών Ναυσικάς 13 και Μεταναστών στην Δ.Ε Βάρης

 11. Έγκριση ή μη κοπής δένδρου στο Κοιμητήριο της Δ.Ε Βούλας.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

NIKOΛΑΟΣ ΨΑΛΛΙΔΑΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

(μέσω τηλεδιάσκεψης)

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.10.2019) καθώς και το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/ τ.Α’/3.4.2020), συγκαλείται η 8η/2021 Τακτική - Συνεδρίαση (μέσω τηλεδιάσκεψης) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης την 16η Ιουνίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:30, για λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021.

 2. Έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.

 3. Έγκριση του σχεδίου με τίτλο «Μακροπρόθεσμος Σχεδιασμός για την Ενέργεια και το Κλίμα προς την Ανθρακική Ουδετερότητα 2050» του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

 4. Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην επέκταση της οδού Καβουρίου στη Δ.Ε Βουλιαγμένης για λόγους πυρασφάλειας.

 5. Λήψη απόφασης για την εξαίρεση ή μη στη γενική απαγόρευση εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών εντός της περιοχής του ξενοδοχειακού συγκροτήματος ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΛΑΣ Βουλιαγμένης.

 6. Λήψη απόφασης για την εξαίρεση ή μη στη γενική απαγόρευση εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών για τη Μαρίνα του ξενοδοχειακού συγκροτήματος ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΛΑΣ Βουλιαγμένης.

 7. Λήψη απόφασης για την εξαίρεση ή μη στη γενική απαγόρευση εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών της εταιρείας ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ.

 8. Λήψη απόφασης για την εξαίρεση ή μη στη γενική απαγόρευση εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών της εταιρείας ΕΥΡΥΘΜΟΣ – Δ. ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

 9. Έγκριση πρακτικών της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων έτους 2020.

 10. Ίδρυση Τμήματος Ένταξης στο Γενικό Λύκειο Βουλιαγμένης.

 11. Καθορισμός αμοιβής εξωτερικού δικηγόρου (Κιτσαράς και Συνεταίροι) κατ’ άρθρο 281 παρ.3 του ν.3463/2006.

 12. Τροποποίηση αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 81/2020 και 178/2020 περί εγγραφής του Δήμου ως συνδρομητή σε διαδικτυακές εφαρμογές (ιστοσελίδα).

 13. Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2020 στον “Αθλητικό Σύλλογο Πετοσφαίρισης Θέτις”.

 14. Κάλυψη δαπανών ταφής άπορου θανόντα.

 15. Οικονομική ενίσχυση σε άπορους δημότες.

 16. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού, που βρίσκεται στο 27ο χλμ. Λεωφ. Αθηνών-Σουνίου για τα έτη 2021 και 2022.

 17. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις της παραχώρησης δικαιώματος χρήσεως οικογενειακής οστεοθυρίδας με αριθμ. 0210 στο Δημ. Κοιμητήριο Βουλιαγμένης.

 18. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή με δόσεις της παραχώρησης δικαιώματος χρήσεως, της με αριθμ. 1704 διαζώματος μεσαίου, οικογενειακής οστεοθυρίδας στο Δημ Κοιμητήριο Βούλας.

 19. Λήψη απόφασης περί καταβολής ή μη με δόσεις του δικαιώματος χρήσεως του με αριθμ. 0608 τομέα ΤΤ6 (Α΄) οικογενειακού τάφου στο Δημ. Κοιμητήριο Βούλας.

 20. Έγκριση ή μη κοπής τριών (3) ξερών δένδρων (λεύκες) στην πλατεία Αυτοκινητιστών, στην Δ.Ε. Βούλας.

 21. Έγκριση ή μη κοπής ενός δένδρου (λεύκα)σε πεζοδρόμιο στη συμβολή των οδών Βορεάδων 14 & Φινέως στην Δ.Ε. Βάρης.

 22. Έγκριση ή μη κοπής δύο (2) ξερών δένδρων (λεύκες) στην πλατεία Σιδηροβιομηχάνων, στην Δ.Ε. Βούλας.

 23. Έγκριση ή μη κοπής δύο (2) ξερών δένδρων (πεύκα) εντός της παιδικής χαράς στην παραλία Καβουρίου, στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

 24. Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) δένδρου (πεύκο) σε πεζοδρόμιο επί της οδού Ηλίου 19, στη Δ.Ε Βουλιαγμένης.

 25. Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) δένδρου (πεύκου) στον ακάλυπτο χώρο οικοπέδου επί της οδού Διγενή 23, στην Δ.Ε. Βούλας

 26. Έγκριση ή μη κοπής ενός δέντρου (πεύκου) στο ακίνητο επί της οδού Ανδρ. Παπανδρέου 12, στην περιοχή Χέρωμα της Δ.Ε. Βάρης.

 27. Έγκριση ή μη κοπής δύο (2) δένδρων (πεύκων) στον ακάλυπτο χώρο του 1ου Γενικού Λυκείου Βούλας.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

NIKOΛΑΟΣ ΨΑΛΛΙΔΑΣ