19.08.2021

Διαδικασία εγγραφής ωφελουμένων μέσω ΕΣΠΑ στους Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς.             Featured

Οι ωφελούμενοι των προγραμμάτων «εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής σχολικό έτος 2021 – 2022» και «οικονομικής στήριξης οικογενειών με παιδιά προσχολικής αγωγής» μέσω ΕΣΠΑ, οφείλουν για την εγγραφή να αναρτήσουν ηλεκτρονικά (upload) την αξία τοποθέτησης (VOUCΗER) αποκλειστικά μέσω ψηφιακής πλατφόρμας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://vvvaitiseisvn.tcloudapp.net/. Η πλατφόρμα έγγραφών θα ενεργοποιηθεί το Σάββατο 21 Αυγούστου 2021 στις 10:00 και οι εγγραφές πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι και τις 3 Σεπτεμβρίου 2021. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες: Παιδικοί & Βρεφονηπιακοί Σταθμοί (vvv.gov.gr)