29.09.2021

Διαδικασία παραχώρησης οικογενειακών τάφων στο κοιμητήριο της Δ.Ε. Βάρης στους Σ.Α.Α.Κ. Γηγενών Βάρης, Κτηνοτρόφων και Συνοικισμού Βάρκιζας Featured

Σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας των κοιμητηρίων (αριθμός Απόφασης Δ.Σ. 202/2017) καθώς και την υπ’ αριθμ. 331/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση διαδικασίας παραχώρησης οικογενειακών τάφων στο κοιμητήριο της Δ.Ε. Βάρης, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως προσέλθουν έως 29 Οκτωβρίου 2021 στο Δημαρχείο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης (Λεωφόρος Κ. Καραμανλή 18, Βούλα) για την ολοκλήρωσή της.

Στο πλαίσιο της ανάταξης και επέκτασης του κοιμητηρίου της Δ.Ε. Βάρης με σκοπό τη βελτίωση του χώρου, οι αλλαγές στο προσεχές διάστημα θα λάβουν την τελική τους μορφή. Επειδή είναι η τρίτη ανακοίνωση, η μη ανταπόκριση των ενδιαφερομένων στη καταληκτική ημερομηνία, θα σημάνει και την παραίτησή τους από το δικαίωμα χρήσης του οικογενειακού τάφου.