14.10.2021

Τριπλό Πιλοτικό Πρόγραμμα στα Πηγαδάκια Δ.Ε. Βούλας Featured

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης εφαρμόζει από τον Οκτώβριο του 2019, το πλέον καινοτόμο πρόγραμμα ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων, που έχει εφαρμοστεί ποτέ στη χώρα, το πρόγραμμα, «Διαλογή στη Πηγή - Κερδίζω όσο Διαχωρίζω», που ξεκίνησε να λειτουργεί πιλοτικά στα Πηγαδάκια της Δ.Ε. Βούλας και γρήγορα απέκτησε μεγάλη δυναμική και θερμή αποδοχή από τους κατοίκους. Μία από τις βασικές καινοτομίες του προγράμματος, είναι ότι ενσωματώνει τη φιλοσοφία τόσο του Κερδίζω όσο Διαχωρίζω, μέσω της πλατφόρμας ανταπόδοσης, αλλά και τη φιλοσοφία ‘’Pay as you Throw – Πληρώνω όσο Πετάω’’. Μία φιλοσοφία που αποκτά ιδιαίτερο νόημα, σε συνέχεια της πρόσφατης νομοθεσίας που δίνει τη δυνατότητα στους Δήμους να ρυθμίζουν τη χρέωση των δημοτικών τελών προς τους δημοτές και κατοίκους της πόλης ανάλογα με το ποσοστό ανακύκλωσης που πραγματοποιούν, δίνοντας κίνητρα και αντικίνητρα.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης είναι στη διαδικασία αναζήτησης της καλύτερης λύσης για τη λειτουργία του προγράμματος Πληρώνω όσο Πετάω-ΠΟΠ και την εφαρμογή μιας όσο πιο δίκαιης διαδικασίας για τους χρήστες.

Προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή και πλέον αποτελεσματική διαδικασία, είναι αναγκαίο να δοκιμαστούν στο πεδίο τρεις μεθοδολογίες, από τις οποίες θα επιλεγεί η πλέον κατάλληλη λύση, ειδικά προσαρμοσμένη για κάθε τύπο κατοικίας και πάντα σε συνεννόηση και συνεργασία με τους κατοίκους της περιοχής, ώστε να φτάσουμε πιο κοντά στον στόχο του ZERO WASTE.

Συγκεκριμένα, από τη Δευτέρα 18 Οκτωβρίου στις οδούς Ελευθερίας, Αγίου Δημητρίου, Πατρών, Θεσσαλονίκης και από το Νοέμβριο στην οδό Αθηνών, θα εφαρμοστούν τρεις νέες διαδικασίες ως εξής:

Οδός Ελευθερίας: Πρόγραμμα προπληρωμένης σακούλας

Οδοί Αγίου Δημητρίου, Πατρών και Θεσσαλονίκης: Πρόγραμμα προπληρωμένου κάδου

Οδός Αθηνών: Έξυπνος κάδος

Στους προαναφερθέντες δρόμους, οι πράσινοι κάδοι θα αφαιρεθούν (εκτός της οδού Αθηνών που θα γίνει το Νοέμβριο) και το Σάββατο 16 και Κυριακή 17 Οκτωβρίου θα γίνει πόρτα – πόρτα ενημέρωση και διανομή του νέου εξοπλισμού σε κάθε νοικοκυριό.

Από τη Δευτέρα 18 Οκτωβρίου, οι κάτοικοι των Πηγαδακίων θα μπορούν να πετάνε τα σύμμεικτα απορρίμματά τους με τους εξής τρόπους:

1. Σύστημα προπληρωμένου κάδου στις οδούς Αγίου Δημητρίου, Πατρών και Θεσσαλονίκης: Εντός του σαββατοκύριακου κάθε κτίριο θα αποκτήσει τον δικό του κίτρινο κάδο στον οποίο θα απορρίπτει τα απορρίμματά του που δεν ανακυκλώνονται, χρησιμοποιώντας όποια σακούλα επιθυμεί. Το σκεπτικό του προπληρωμένου κάδου είναι ότι ο δημότης πληρώνει για τον κάδο του, ανάλογα με τη διάσταση που επιλέγει, όσο μεγαλύτερος ο κάδος, τόσο περισσότερο πληρώνει. Ωστόσο, από τη στιγμή που το πρόγραμμα είναι πιλοτικό, δεν θα υπάρξει κάποια χρέωση. Ο Δήμος θα καταγράφει πόσο γεμάτοι είναι οι κάδοι, με στόχο στο τέλος του πιλοτικού να υπάρχουν σαφή ποσοτικά στοιχεία για τα απορρίμματα και να συγκριθεί με τη ποσότητα των απορριμμάτων του πράσινο κάδου που προυπήρχε, ελέγχοντας αν και κατά πόσο αυτό το σύστημα συμβάλλει στη μείωση των σύμμεικτων απορριμμάτων.

2. Σύστημα προπληρωμένης σακούλας στην οδό Ελευθερίας:

Εντός του σαββατοκύριακου, θα δοθούν κίτρινες σακούλες 10, 20, 35 και 60 λίτρων (κάθε νοικοκυριό θα έχει και απο τις 4) στις οποίες θα απορρίπτονται τα σύμμεικτα απορρίμματα και θα τις τοποθετούν σε σημείο κοντά στην είσοδο της οικίας. Οι πολυκατοικίες με περισσότερα από 3-4 νοικοκυριά θα έχουν κίτρινο κάδο κοντά στην είσοδό τους για να τοποθετούνται οι σακούλες εκεί γεμίζει σακούλες το πεζοδρόμιο. Το σκεπτικό του συστήματος της προπληρωμένης σακούλας είναι αντίστοιχο με αυτό του προπληρωμένου κάδου (μεγαλύτερες σακούλες, μεγαλύτερο κόστος) αλλά και πάλι στη φάση του πιλοτικού δεν θα υπάρξει κάποια χρέωση. Κατά τη διάρκεια της αποκομιδής, το προσωπικό καθαριότητας θα καταγράφει το μέγεθος της κάθε σακούλας αλλά και το κατά πόσο οι σακούλες είναι αυτές που ορίζει το πρόγραμμα και στο σωστό μέρος, προκειμένου στο τέλος του τριμήνου να καταγραφούν τα αντίστοιχα συμπεράσματα με αυτά από το πρόγραμμα του προπληρωμένου κάδου.

3. Σύστημα Έξυπνου κάδου στην οδό Αθηνών:

Ο έξυπνος κάδος οπτικά είναι ένας συνηθισμένος πράσινος κάδος, όμως στο εσωτερικό του καπακιού του, έχει κάποιος αισθητήρες οι οποίοι αναγνωρίζουν τον χρήστη, ογκομετρούν τα απορρίμματα και στέλνουν τα εν λόγω δεδομένα σε μία πλατφόρμα στην οποία έχουν πρόσβαση οι υπάλληλοι του Δήμου. Ο κάθε χρήστης του κάδου θα έχει τη προσωπική του κάρτα για να χρησιμοποιεί τον κάδο, ενώ μετά τη χρήση, ο κάδος θα κλειδώνει πάλι αυτόματα. Το εν λόγω πρόγραμμα θα ξεκινήσει το Νοέμβριο.

Να σημειωθεί ότι η συχνότητα της αποκομιδής διατηρείται όπως και πριν με ημέρες αποκομιδής τη Δευτέρα, την Τετάρτη και την Παρασκευή. Η διάρκεια του πιλοτικού είναι 3 μήνες, μέχρι τέλος Ιανουαρίου 2022 και η πιλοτική λειτουργία αφορά αποκλειστικά και μόνο το Πληρώνω όσο Πετάω-ΠΟΠ.

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης θα είναι στο πλευρό των δημοτών καθ’ όλη τη διάρκεια της μετάβασης, προκειμένου να λύσει τυχόν απορίες και να δώσει περαιτέρω πληροφορίες.

Οι κάτοικοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 213-2020148 και 2132020002 είτε μέσω email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. και This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.