31.05.2023

Έναρξη εγγραφών για τα καλοκαιρινά παιδικά προγράμματα του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Featured

Ξεκινούν την Τρίτη 6 Ιουνίου 2023, οι αιτήσεις για τα καλοκαιρινά παιδικά αθλητικά προγράμματα του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης για το καλοκαίρι του 2023. Ο Δήμος μας, στη προσπάθειά του να στηρίξει τους εργαζόμενους γονείς και τις οικογένειες του Δήμου, διοργανώνει προγράμματα απασχόλησης και ψυχαγωγίας για τα παιδιά κατα την περίοδο των καλοκαιρινών διακοπών, στις παρακάτω περιόδους:

 • 1η περίοδος: 19 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου 2023
 • 2η περίοδος: 3 Ιουλίου έως 14 Ιουλίου 2023
 • 3η περίοδος: 17 Ιουλίου έως 28 Ιουλίου 2023

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή, ηλεκτρονικά σε ειδική πλατφόρμα υποδοχής αιτήσεων. Η πλατφόρμα εγγραφών θα ενεργοποιηθεί την Τρίτη 6/6 στις 10 π.μ. Για να υποβάλετε αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα και να υποβάλετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πραγματοποιήστε είσοδο στη διεύθυνση: https://campvvv.tcloudapp.net. Ο σύνδεσμος θα δέχεται αιτήσεις έως 12 Ιουνίου 2023 για την 1η περίοδο, έως 26 Ιουνίου 2023 για την 2η περίοδο και έως 10 Ιουλίου 2023 για την 3η περίοδο.

Το πρόγραμμα των καλοκαιρινών αθλητικών και καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης θα πραγματοποιηθεί από τις 19 Ιουνίου 2023 έως τις 28 Ιουλίου 2023 στις εγκαταστάσεις του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Βουλιαγμένης (Αγ. Γεωργίου 1 Βουλιαγμένη) και του Λυκείου Βουλιαγμένης (Λ. Καβουρίου και Έκτορος), σε τρεις περιόδους, Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 07:30 έως 16:00. Κατά την διάρκεια λειτουργίας του προγράμματος το Αθλητικό Κέντρο δεν θα λειτουργεί για το κοινό από 07:30-12:30.

Οι περίοδοι συμμετοχής είναι οι παρακάτω:

 • 1η περίοδος: 19 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου 2023
 • 2η περίοδος: 3 Ιουλίου έως 14 Ιουλίου 2023
 • 3η περίοδος: 17 Ιουλίου έως 28 Ιουλίου 2023

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα παιδιά των εργαζομένων στις υπηρεσίες του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, των δημοτών, των κατοίκων του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, των μη δημοτών και μη κατοίκων, που είναι γεννημένα από το 2011 έως το 2016. Το κάθε παιδί μπορεί να συμμετέχει μία περίοδο σύμφωνα με τη σειρά προτίμησης του. Στην περίπτωση που αιτηθεί και άλλη περίοδο θα μπει στη διαδικασία επιλογής για την συγκεκριμένη περίοδο εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή είναι η κατάθεση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών κατά την υποβολή της αίτησης.

Για την συμμετοχή του κάθε παιδιού θα τηρηθεί η σειρά προτεραιότητας με βάση την κατηγορία προβαδίσματος και το χρόνο υποβολής της αίτησης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Τα αδέρφια έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στην ίδια περίοδο εφόσον είναι γεννημένα από το 2011-2016. Στην περίπτωση τροποποίησης της αίτησης θα ισχύει η χρονική σειρά προτεραιότητας της νέας αίτησης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά σε αυτήν.

Τα δικαιολογητικά για την εγγραφή είναι τα παρακάτω:

 • Αίτηση συμμετοχής από τον κηδεμόνα/γονέα
 • Υπεύθυνη δήλωση
 • Ιατρική βεβαίωση από παιδίατρο ή καρδιολόγο, η οποία θα βεβαιώνει ότι το παιδί είναι υγιές και μπορεί να αθλείται (δεν θα γίνεται δεκτό το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή “ΑΔΗΜ”)
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για Δημότες
 • Αποδεικτικό διαμονής για Κατοίκους (φωτοτυπία λογαριασμού Δ.Ε.Κ.Ο ή μισθωτηρίου)
 • Βεβαιώσεις εργασίας και των δύο γονέων μόνο για το προβάδισμα της κατηγορίας 1. «Τέκνα Δημοτών Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης με εργαζόμενους και τους δύο γονείς»

Κατηγορίες Προβαδίσματος

Πρώτη κατηγορία προβαδίσματος: Τέκνα Δημοτών του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, με εργαζόμενους και τους δύο γονείς και τέκνα εργαζομένων στις υπηρεσίες του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Δεύτερη κατηγορία προβαδίσματος: Τέκνα Δημοτών του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Τρίτη κατηγορία προβαδίσματος: Τέκνα Κατοίκων του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Τέταρτη κατηγορία προβαδίσματος: Τέκνα μη δημοτών και μη κατοίκων του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Το κόστος συμμετοχής είναι το παρακάτω:

 • Το ένα (1) παιδί, 60 ευρώ ανά περίοδο
 • Τα δύο (2) αδέλφια, 100 ευρώ ανά περίοδο
 • Τα τρία (3) αδέλφια 150 ευρώ ανά περίοδο
 • Για άνω των τριών τέκνων, το κόστος διαμορφώνεται σε 30 ευρώ επιπλέον ανά τέκνο (π.χ. για 4 αδέρφια σύνολο 180 ευρώ)

Το κόστος συμμετοχής θα καταβληθεί μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών επιλογής των παιδιών που θα συμμετέχουν και συμπεριλαμβάνει ένα γεύμα και κολύμβηση στη θάλασσα.

Η δυνατότητα οικονομικής απαλλαγής ισχύει για τα παιδιά του Παιδικού Χωριού SOS ΒΑΡΗΣ καθώς και για τα τέκνα οικογενειών ενταγμένων στο Μητρώο Δικαιούχων Παροχών Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου, με την προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης της Κοινωνικής Υπηρεσίας ή με ισχύουσα απόφαση έγκρισης ΚΕΑ (ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα). Οι απαλλαγές ισχύουν μόνο για την Γ΄ περίοδο και για 15 παιδιά με σειρά προτεραιότητας.

Για περισσότερες διευκρινήσεις σχετικά με τα αθλητικά καλοκαιρινά προγράμματα, μπορείτε να επικοινωνέιτε στα τηλέφωνα: 2132020737, 2132020714 και 2132020771. Για βοήθεια σε τεχνικά θέματα του συστήματος των ηλεκτρονικών εγγραφών, θα επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 2109885396 τις εργάσιμες ημέρες από 09:00 έως 15:00.