24.07.2023

Καινοτόμος δράση Νομικής Πληροφόρησης σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ Featured

   Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και το Κέντρο Κοινότητας, υλοποίησαν καινοτόμο δράση Νομικής Πληροφόρησης στις 10/07/2023, σε συνεργασία με το «Δίκτυο Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Εργαζομένων και Ανέργων» του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ, με ομάδα στόχο όχι μόνο τους ωφελούμενους του Κέντρου Κοινότητας αλλά και όλους τους πολίτες του Δήμου μας.

   Στο πλαίσιο της δράσης, που φιλοξενήθηκε στο κτίριο της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου, πέντε νομικοί, συνεργάτες του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ πραγματοποίησαν προγραμματισμένες ατομικές συνεδρίες σε ενενήντα (90) πολίτες, παρέχοντας εξειδικευμένες συμβουλές και οδηγίες, λαμβάνοντας υπόψη τις ατομικές τους ανάγκες και τα ερωτήματα που τους απασχολούν. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για ζητήματα εργατολογικά και εργασιακά αλλά και για θέματα συνταξιοδότησης και ασφάλισης. Επιπλέον, πέραν της πληροφόρησης κατά τις συνεδρίες, θα λάβουν και γραπτώς τις απαντήσεις επί των ερωτημάτων τους στα προσωπικά τους email.

   Η δράση αυτή αποτέλεσε συνέχεια της ημερίδας που πραγματοποίησε το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης στις 14 Ιουνίου 2023 σε συνεργασία με το «Δίκτυο Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Εργαζομένων και Ανέργων» του Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ με θέμα "Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, υπολογισμός σύνταξης".