24.11.2023

Πρόσκληση της 22ης Έκτακτης-Διά Περιφοράς Συνεδρίασης της Δημοτικής Κοινότητας Βούλας

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

  1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 2 και 5 του Ν.3852/2010 λόγω του έκτακτου και εξαιρετικά επείγοντος του θέματος και της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ. οικ. 23983/2022 - ΦΕΚ 2137τ.Β’/30.4.2022,συγκαλείται η 22η/2022 Έκτακτη-Διά Περιφοράς Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βούλας (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, sms ή κινητής τηλεφωνίας), στις 27η Nοεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα από 10.00π.μ έως 10:30π.μ, για λήψη απόφασης στo κάτωθι θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:

Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο τμήμα της οδού Προόδου από την οδό Βουτυρά έως την οδό Απόλλωνος στην Δ.Ε Βούλας στο πλαίσιο του έργου "ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ”.

*Η παρούσα συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 2 και 5 του Ν.3852/2010 λόγω του έκτακτου και εξαιρετικά επείγοντος του θέματος, προκειμένου να συζητηθεί στο προσεχές Δημοτικό Συμβούλιο στις 28.11.2023.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου

Δημοτικής Κοινότητας Βούλας

Βασίλειος Παπαδόπουλος