20.11.2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 24-11-2023

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

  1. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 “Καλλικράτης”και της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.23983/2022-ΦΕΚ 2137τ.Β΄/30.4.2022 , συγκαλείται η 12η/2023 Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Βουλιαγμένης του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης την 24η Νοεμβρίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30 μ.μ., για λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ

1Ο

«Έγκριση της διάνοιξης υπόγειας διάβασης επί της οδού Απόλλωνος στη Δ.Ε.Βουλιαγμένης για τη σύνδεση της Μαρίνας Βουλιαγμένης με τις παρακείμενες Τουριστικές Εγκαταστάσεις του Αστέρα Βουλιαγμένης σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΕΣΧΑΔΑ».

ΘΕΜΑ 2Ο

«Έγκριση της Μελέτης ανάπλασης και ανάδειξης Ζώνης ΙΑ (περιοχή αποκατάστασης φυσικού τοπίου) του Λαιμού Βουλιαγμένης στη Δ.Ε.Βουλιαγμένης εκτός των περιφράξεων του ξενοδοχειακού συγκροτήματος και της Μαρίνας».

ΘΕΜΑ 3Ο

«Λήψη απόφασης επί των αιτήσεων των πολιτών σχετικά με παρατάσεις ταφής , εκταφές , μεταφορές και ταφές των συγγενών τους».