01.02.2021

Aπόφαση 1/2021 της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (22.1.2021)

Rate this item
(0 votes)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Απόφασης: 1/2021

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερ.: 22 Ιανουαρίου 2021

ΔΗΜΟΣ

ΒΑΡΗΣ- ΒΟΥΛΑΣ- ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Πρακτικού από την 1η Δια Περιφοράς – Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, στις 22ης Ιανουαρίου 2021.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΘΕΜΑ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Υποβολή απόψεων επί του επικαιροποιημένου “Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Στέρεων Αποβλήτων του Δήμου Βάρης-Βούλας Βουλιαγμένης”.

Σήμερα την 22η Ιανουαρίου 2021 ημέρα Παρασκευή, συνεδρίασε η Δημοτική Επιτροπής Διαβούλευσης σε δια περιφοράς - τακτική σύγκληση, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 45993/30.12.2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της κ. Νικολάου Ψαλλίδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 παρ. 1 του Ν.3852/2010, του άρθρου 184 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ.Α’/30.10.2019) και του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. ΦΕΚ 55 Α’ /11.3.2020 και σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (απόφαση 57/2011 του Δημοτικού Συμβουλίου).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει εκ του νόμου απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο (28) μελών βρέθηκαν παρόντες (28).

Συγκεκριμένα:

 

ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

Α/Α

1

Νικόλαος Ψαλλίδας

ΠΡΌΕΔΡΟΣ

Παρών

 

2

Εξωραϊστικός, Πολιτιστικός & Αθλητικός Σύλλογος Βάρκιζας

Τακτ.: Μαρκόπουλο Γεώργιο

Αναπλ.:Φιορέντζης Φαίδωνας

ΜΕΛΟΣ

Παρών

 

3

Αθλητικός Όμιλος «ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ»

Tακτ.:Γκορίτσας Νικόλαος-Ιωάννης

Aναπλ.:Πάπιος Δημήτρης

ΜΕΛΟΣ

Παρών

 

4

Αθλητικός Κολυμβητικός Όμιλος Βάρης - Βάρκιζας –

(Α.Κ.Ο.Β.Β.)

Τακτ.: Αργυροπούλου Λυδία

Αναπλ:Κολοκούτσα Μαρία

ΜΕΛΟΣ

Παρούσα

 

5

Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Βάρης - Βάρκιζας - Ναυταθλητικός Σύλλογος

N.A.O.B.B.

Τακτ.: Μαρκουλάκος Ιωάννης

Αναπλ.: Πέτρος Πρίφτης

ΜΕΛΟΣ

Παρών

 

6

Α.Ο. «ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ» Βάρης

Τακτ.: Παύλος-Μιχάλης

Σάββας

ΜΕΛΟΣ

Παρών

 

7

Εκπολιτιστικός & Φυσιολατρικός Σύλλογος Χερώματος Βάρης

«Ο ΝΥΜΦΟΛΗΠΤΟΣ»

Τακτ.: Τρακάκης Μιχάλης

Αναπλ.: Τριβυζάς Σπύρος

ΜΕΛΟΣ

Παρών

 

8

Επιμορφωτικός Σύλλογος Βάρης

Τακτ.: Ριφιώτης Χρήστος

Αναπλ.: -Παπανικολάου

Κων/νος

-Τριβυζά-Τζήλιου Χαρά

ΜΕΛΟΣ

Παρών

 

9

Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας – Δασοπυρόσβεσης Βάρης

Τακτ.: Tσίλος Θεόδωρος

Αναπλ.: Σαμαράς Στυλιανός

ΜΕΛΟΣ

Παρών

 

10

Εξωραιστικός Εκπ/κος Σύλλογος ΚΟΡΜΠΙ Βάρης

Τακτ.: Γρεβενίτης Βασίλειος

Αναπλ.: Γραμματικός Γιώργος

ΜΕΛΟΣ

Παρών

 

11

Σύλλογος Σαρακατσαναίων Περιφέρεια Αττικής “Τα Χειμαδιά”

Τακτ. Πετρογιάννου Ευαγγελία

Αναπλ.: Μακρή Όλγα

ΜΕΛΟΣ

Παρούσα

 

12

Σύλλογος Διατήρησης και Αναβάθμισης του Φυσικού Περιβάλλοντος και Οικιστικού Χαρακτήρα των 3Β “ΑΡΧΕΔΗΜΟΣ”

Τακτ.: Ιωάννης Δαμανάκης

Αναπλ.: Αρετή Ντουρλιού

ΜΕΛΟΣ

Παρούσα

 

13

Εξωραϊστικός Σύλλογος Δικηγορικών Βούλας

«Η ΘΕΜΙΣ»

Τακτ.: Ηλιού Π. Δημήτριος

Αναπλ.: Ελένη Γ. Κατσακιώρη

ΜΕΛΟΣ

Παρών

 

14

Παναθηναϊκή Οργάνωση

Γυναικών Ελλάδος - Παράρτημα Γλυφάδας – Βούλας

Τακτ.: Αδάση Ζηνοβία

Αναπλ.: Τριανταφύλλου Έφη

ΜΕΛΟΣ

Παρούσα

 

15

Ένωσης Πολιτών Βούλας

Τακτ.: Δημητριάδης Ιωάννης

Aναπλ: Μακρυνικόλας Δημήτρης

ΜΕΛΟΣ

Παρών

 

16

Εξωραϊστικός Πολιτιστικός & Αθλητικός Σύλλογος «ΕΞΟΧΗ» - Βούλας

Τακτ:Τσαντάνη Κάλια

Αναπλ. Ιωαννίδης Ιωάννης

ΜΕΛΟΣ

Παρούσα

 

17

Όμιλος Φίλων Βουνού και Θάλασσας Βούλας

Tακτ.: Bιτάλη – Τσελαλίδου Βαρβάρα

ΜΕΛΟΣ

Παρούσα

 

18

Αστικός Οικοδομικός Συνεταιρισμός Στεγάσεως Δημοτών Δήμου Βουλιαγμένης Συν Π.Ε”

Τακτ. Κρομύδα-Μανιάτη Έλενα

ΜΕΛΟΣ

Παρούσα

 

19

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιώς (Σ.Β.Α.Π)

Τακτ: Μουζάκη Ελευθερία

Αναπλ:Μάθιο Δημήτριο

ΜΕΛΟΣ

Παρούσα

 

20

Ένωση Κρητών Β.Β.Β.

Τακτ.: Καλλιόπη Ηλιάδη

ΜΕΛΟΣ

Παρούσα

 

21

Γεώργιος Μαρκόπουλος

ΜΕΛΟΣ

Παρών

 

22

Δημήτριος Ζουγανέλης

ΜΕΛΟΣ

Παρών

 

23

Ιωάννης Πλουμίδης

ΜΕΛΟΣ

Παρών

 

24

Αναστάσιος Ζησάκης

ΜΕΛΟΣ

Παρών

 

25

Γεώργιος Χατζής

ΜΕΛΟΣ

Παρών

 

26

Ιωάννης Ασλανίδης

ΜΕΛΟΣ

Παρών

 

27

Πολύμνια Μίστελη-Μελέτη

ΜΕΛΟΣ

Παρούσα

 

28

Ανθή Σταματούδη

ΜΕΛΟΣ

Παρούσα

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 28 ΑΠΟΝΤΕΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΑΡΤΙΑΣ 28/28

Οι απόντες δεν προσήλθαν αν και νόμιμα κλήθηκαν.

Τα χειρόγραφα πρακτικά τήρησε η γραμματέας της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης κ. Πατρούλα Κούνα.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης προχώρησε στη συζήτηση του μοναδικού θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.

Η Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Το υπ. αρ. πρωτ. 45391/23.12.2020 έγγραφο της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης,

2. Το συνημμένο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Στέρεων Αποβλήτων του Δήμου Βάρης-Βούλας Βουλιαγμένης,

3. Τις απόψεις και τις παρατηρήσεις των μελών όπως αυτές κατατέθηκαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e mail). Απόψεις κατέθεσαν ο κ. Γεώργιος Γραμματικός (Εξωραϊστικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Κόρμπι Βάρης), η κα Έλενα Μανιάτη (Αστικός Οικοδομικός Συνεταιρισμός Στεγάσεως Δημοτών Δήμου Βουλιαγμένης), η κα Λυδία Αργυροπούλου (Εξωραϊστικός Σύλλογος Βάρκιζας Ε.Π.Α.Ο.Β.Α.), η κα Βαρβάρα Τσελαλίδου – Βιτάλη (Όμιλος Φίλων Βουνού και Θάλασσας Βούλας), Ο κ. Γεώργιος Χατζής (πολίτης), ο κ. Αναστάσιος Ζησάκης (πολίτης) και ο κ. Ιωάννης Πλουμίδης (πολίτης),

Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Ε Ι

Θετικά επί του επικαιροποιημένου “Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Στέρεων Αποβλήτων του Δήμου Βάρης - Βούλας Βουλιαγμένης” λαμβάνοντας υπόψη και τις προτάσεις - τοποθετήσεις όπως αυτές κατατέθηκαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e mail) και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης.

Ο κ. Ιωάννης Πλουμίδης ψήφισε λευκό.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 1/2021.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΨΑΛΛΙΔΑΣ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΚΟΡΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΥΔΙΑ

ΠΡΙΦΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΜΙΧΆΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

ΤΡΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΡΙΦΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΑΜΑΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΝΤΟΥΡΛΙΟΥ ΑΡΕΤΗ

ΗΛΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΔΑΣΗ ΖΗΝΟΒΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΣΑΝΤΑΝΗ ΚΑΛΙΑ

ΒΙΤΑΛΗ-ΤΣΕΛΑΛΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ

ΚΡΟΜΥΔΑ-ΜΑΝΙΑΤΗ ΕΛΕΝΑ

ΜΟΥΖΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΗΛΙΑΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΛΟΥΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΖΗΣΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΧΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΙΣΤΕΛΗ - ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΥΜΝΙΑ

ΣΤΑΜΑΤΟΥΔΗ ΑΝΝΑ