07.04.2022

1η Τακτική-Διά Περιφοράς Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Rate this item
(0 votes)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/06 Δ.Κ.Κ και του άρθρου 76, παρ.3 του Ν.3852/10 «Καλλικράτης» καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 4830/2021 - ΦΕΚ 169/Α/18-9-2021, συγκαλείται η 1η/2022 Τακτική-Διά Περιφοράς Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Βάρης-Βούλας-Bουλιαγμένης την 18η Απριλίου 2022 ημέρα Μ. Δευτέρα και ώρα έναρξης 11:00 έως 12:00, για λήψη απόφασης στο κάτωθι θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:

- Τροποποίηση Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου.

 

* Λαμβάνοντας υπόψη τις περιοριστικές διατάξεις λόγω covid-19, παρακαλούμε όπως μας καταθέσετε τις απόψεις σας για το ανωτέρω θέμα ηλεκτρονικά (μέσω e-mail) έως και τις 18/04/2022 και ώρα 12:00.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής

Επιτροπής Διαβούλευσης

 

                                                                                                                                        Γεωργουλόπουλος Διονύσιος