30.06.2022

Πρόσκληση της 2ης Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Rate this item
(0 votes)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/06 Δ.Κ.Κ. και του άρθρου 76, παρ.3 του Ν.3852/10 «Καλλικράτης», σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα), για την 2η/2022 Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Βάρης-Βούλας-Bουλιαγμένης την 12η Ioυλίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 17:00, για λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Υποβολή προτάσεων σχετικά με την σύνταξη του προσχεδίου του Τεχνικού Προγράμματος,

έτους 2023.

2. Υποβολή προτάσεων σχετικά με την σύνταξη του προσχεδίου του προϋπολογισμού, έτους 2023.

 

Σημείωση: Σε περίπτωση μη απαρτίας, η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την επομένη ημέρα, την ίδια ώρα (Τετάρτη 13.7.2022 και ώρα 17:00).

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής

 

Επιτροπής Διαβούλευσης

                                                                                                                                       Γεωργουλόπουλος Διονύσιος