Κανονισμοί Λειτουργίας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ.Κων. Καραμανλή 18 Βούλα (πρώην Δημαρχείο Βούλας)
Τμήμα Υποστήριξης των Πολιτικών Οργάνων του Δήμου
Τηλ.: 213 2020 110 & 213 2020 111
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.