Συμβαίνουν στην πόλη μας

No events found
21.02.2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2020

  • Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
  • Σύμφωνα με τον Ν. 3463 και τα άρθρα 240, 234 παράγραφος 1 & 3, σας προσκαλούμε στην Τακτική, Δημόσια και Ανοικτή/2020 Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, του Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Δήμου Βάρης-Βούλας Βουλιαγμένης.
  • Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί ημέρα Πέμπτη, 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 και ώρα 19:15 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18, Βούλα).
  • Σκοπός της συνεδρίασης είναι η συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1)   Έγκριση πραγματοποίησης της θεατρικής παράστασης “ΛΕΛΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, η Μάνα της Αντίστασης” και  εξειδίκευση πίστωσης. 

2) Έγκριση διοργάνωσης 2ου τριήμερου Νεανικού Φεστιβάλ Τέχνης στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και εξειδίκευση πίστωσης.

3) Έγκριση για συνεργασία με την περιβαλλοντική οργάνωση “Αρκτούρος” στα πλαίσια του Διασχολικού Πρωταθλήματος 2020 και εξειδίκευση πίστωσης.

4) Έγκριση πραγματοποίησης του τρίαθλου “8th XTERRA GREECE CHAMPIONSHIP 2020” στο Δήμο μας.

  • 5) Ακύρωση της αποκριάτικης συναυλίας με τίτλο “’Ολα συμβαίνουν τώρα” της εταιρίας Mellon music.  

6) Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους  στην Κοινή  Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 5 της Προγραμματικής Σύμβασης για την «Αναβάθμιση Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης» με Κωδικό ΟΠΣ 5029178 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ» 2014 – 2020 (ΕΣΠΑ 2014 – 2020).(Σχετ. Η υπ’αριθμ. 184/2018 Απόφαση του Δ.Σ.)

7) Έγκριση θέσεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) στο πλαίσιο των  Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (ΠαγΟ), περιόδου 2020-2021.

8)  Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού (Δ΄ Τρίμηνο έτους 2019) .

9) Αξιολόγηση των στόχων του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του νομικού προσώπου του Δ΄ τριμήνου 2019, σωρευτικά.

10) Συγκρότηση γνωμοδοτικών οργάνων διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων    συμβάσεων και γνωμοδοτικού οργάνου  αξιολόγησης ενστάσεων για το έτος 2020 (Ν. 4412/2016).

11) Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής προμηθειών/εργασιών έτους 2020 (Ν.4412/2016).

12)  Λήψη απόφασης για αντιμετώπιση δημοσίου σχολιασμού.

                                                                                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

                                                                                             ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ

                                                                                                               ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                             Βάρης- Βούλας-Βουλιαγμένης