Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Πρόεδρος: Δήμητρα Νικηφοράκη
Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Βάσης


Τακτικά Μέλη

Βασίλειος Παπαμιχαήλ
Αικατερίνη Σταμπέλου
Δημήτριος Γεωργιάκος
Φίλιππος Ζερβός
Κωνσταντίνος Πασακυριάκος
Μαρία Σίνα – Χόβρη
Ευγενία Παναγιωτοπούλου
Αποστολία Παπαγιάννη
Αναστασία Χρυσοβελλίδου – Μακρή
Αθανάσιος Πασακυριάκος
Άννα – Αρίστη (Έννυ) Φαρμακίδη
Ανδρέας Τσαβλίρης
Νικόλαος Κρέζος

Σκοπός

Σκοπός της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι η διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών κλπ), η αμοιβή καθαριστριών, η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους, η εισήγηση προς τις αντίστοιχες διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από την Οργανισμό Σχολικών κτιρίων των αντίστοιχων σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες, η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων, καθώς και η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων ή αρμοδιοτήτων που δίνονται κάθε φορά από διάταξη νόμου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ζεφύρου 2, Βούλα 166 73
Τηλ: 213 2019 924, 15888
Fax: 210 8950 421
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web site: www.vvv.gov.gr
Πύλη Τουρισμού: visitvarivoulavouliagmeni.gr