Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Πρόεδρος: Δώρα Τριάντη
Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Ψαλλίδας


Τακτικά Μέλη

Βασιλική Σφήκα
Φώτης Κούτρας
Κωνσταντίνος Σφέτσας
Βασίλειος Λανάρης
Στυλιανός Κλήμης
Ανθή Βέλλη
Ελένη Ψιλού
Αλεξάνδρα Μαρκοπούλου
Ελένη Ρηγοπούλου
Γεώργιος Ντούτσουλης
Γεώργιος Πιερράκος
Αθανάσιος Πάστρας
Μαρία Σταματέλλου

Σκοπός

Σκοπός της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι η διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών κλπ), η αμοιβή καθαριστριών, η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους, η εισήγηση προς τις αντίστοιχες διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από την Οργανισμό Σχολικών κτιρίων των αντίστοιχων σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες, η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων, καθώς και η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων ή αρμοδιοτήτων που δίνονται κάθε φορά από διάταξη νόμου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ζεφύρου 2, Βούλα 166 73
Τηλ: 213 2019 918, 15888
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web site: www.vvv.gov.gr
Πύλη Τουρισμού: visitvarivoulavouliagmeni.gr