Επιχειρηματικότητα, Οικονομικές Συναλλαγές, Εξωστρέφεια & Εργασία

Αδειες Κοινοχρήστων Χώρων
       Άδειες για Τραπεζοκαθίσματα
       Κανονισμός Προβολής Ιδεών & Διαφήμισης
       Άδειες Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου
       Άδειες για Απλή Χρήση (Κάδοι Αδρανών,Ικριώματα,
                Χημ. Τουαλέτες, Φωτογραφήσεις, κλπ)

       Άδειες για Ψυχαγωγικά Παιχνίδια
       Άδειες Περιπτέρων
       Ελλιμενισμός Σκάφους
  
Αδειοδοτήσεις Καταστημάτων

  
  Εργασία & Απασχόληση
       Ανακοινώσεις του Τμήματος Ανθρώπινου
          Δυναμικού του Δήμου

       Προώθηση της Απασχόλησης
       Γραφείο Απασχόλησης
     

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ: Λ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 18, ΒΟΥΛΑ 16673
Τηλ: 213 2020 000, 15888
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web site: www.vvv.gov.gr
Πύλη Τουρισμού: visitvarivoulavouliagmeni.gr