Ψηφιακές Αιτήσεις Οικ. Υπηρεσίας

Για τις Ψηφιακές Αιτήσεις για το ΤΑΠ κάνετε κλικ στο https://certificates.vvv.gov.gr/home και η είσοδος στην εφαρμογή γίνεται μέσω κωδικών TAXIS.

Ψηφιακές Αιτήσεις

Απαλλαγή ή Μείωση Δημοτικών Τελών (Τριτέκνων - Πολυτέκνων - ΑΜΕΑ - Άποροι – Άνεργοι – Μονογονεϊκές Οικογένειες)
Γενική Αίτηση προς Έσοδα (Νομικά Πρόσωπα)
Γενική Αίτηση προς Έσοδα (Φυσικά Πρόσωπα)
Ελλιμενισμός στον Μόλο Αλιέων Βάρκιζας
  Αίτηση Ελλιμενισμού Επαγγελματικού Αλιευτικού
       Σκάφους

  Αίτηση Ελλιμενισμού Ερασιτεχνικού Σκάφους
  Αίτηση-Δήλωση Ελλιμενισμού για επαγγελματίες
  Αίτηση - Δήλωση Ελλιμενισμού στον Μόλο
      Αλιέων Βάρκιζας

Τέλη Ακαθαρίστων Εσόδων
 Τέλος Ακαθαρίστων Εσόδων Εκδιδόμενων
      Λογαριασμών & Τέλη Διαμονής
      Παρεπιδημούντων

 Τέλος Ακαθαρίστων Εσόδων Εκδιδόμενων
      Λογαριασμών Καταστημάτων

 Τέλος Ακαθαρίστων Εσόδων επί των Εισιτηρίων
        Λουόμενων στα Ιαματικά Λουτρά

Περίπτερα
 Αίτηση για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου
      (Εταιρεία)

 Αίτηση για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου
      (Συνέχιση άδειας)

 Αίτηση για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου
      (Φυσικό πρόσωπο)

Μισθώματα - Παραχωρήσεις -Διαφήμιση - Κοινόχρηστοι Χώροι, κ.α.
  Χορήγηση Άδειας Απλής Χρήσης Κατάληψης
     Κοινόχρηστου Χώρου για Τοποθέτηση Κάδου
      Αδρανών Υλικών

 Αίτηση για χορήγηση άδειας απλής χρήσης/κατάληψης
     κοινόχρηστου χώρου (κάδος, χημική τουαλέτα,
     οικοδομικά ή λοιπές οικοδομικές εργασίες)

 Αίτηση για χορήγηση άδειας απλής χρήσης/ κατάληψης
      κοινόχρηστου χώρου για αστική φύτευση

 Αίτηση για χορήγηση άδειας απλής χρήσης/ κατάληψης
     κοινόχρηστου χώρου  για πραγματοποίηση
     κινηματογραφικού γυρίσματος/φωτογράφισης

 Αίτηση για χορήγηση άδειας απλής χρήσης/κατάληψης 
     κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση εμπορευμάτων

 Ανανέωση Άδειας Χρήσης-Κατάληψης Κοινόχρηστου
      χώρου για Τοποθέτηση Διαχωριστικών Εξωτερικού
      Χώρου

 Ανανέωση Άδειας Χρήσης-Κατάληψης Κοινόχρηστου
       χώρου με Ανάπτυξη Τραπεζοκαθισμάτων

 Χορήγηση Άδειας Απλής Χρήσης Κατάληψης
        Κοινόχρηστου χώρου για Τοποθέτηση Ικριώματος

 Χορήγηση Άδειας Απλής Χρήσης Κατάληψης
       Κοινόχρηστου χώρου για Τοποθέτηση
       Προστατευτικής Περίφραξης

 Χορήγηση Άδειας Χρήσης-Κατάληψης Κοινόχρηστου
       χώρου για Τοποθέτηση Διαχωριστικών
       Εξωτερικού Χώρου

 Χορήγηση Άδειας Χρήσης-Κατάληψης Κοινόχρηστου
     χώρου  με Ανάπτυξη Τραπεζοκαθισμάτων

 
Βεβαίωση Οφειλής ή Μη Εισφοράς σε Χρήμα και Εισφοράς
     Γης Μετατρεπόμενης σε Χρήμα

Βοηθητικό Υλικό
pdf icon 2  Εγχερίδιο (Manual)     pdf icon 2  Σχετικό Video

Τηλ. Επικοινωνίας: 213 2020 078, 213 2020 045, 213 2020 046, 213 2020 050, 213 2020 061, 213 2020 077, 213 2020 048
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ: Λ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 18, ΒΟΥΛΑ 16673
Τηλ: 213 2020 000, 15888
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
web site: www.vvv.gov.gr
Πύλη Τουρισμού: visitvarivoulavouliagmeni.grΤις όποιες παρατηρήσεις σας για τεχνικά προβλήματα που σχετίζονται με τις ψηφιακές αιτήσεις μην διστάζετε να τις στέλνετε στο email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Last modified on 11.03.2023