Ψηφιακές Βιβλιοθήκες

Νέα εργαλεία και εφαρμογές με χρήση λογισμικών opensource για την αρχειοθέτηση και καταλογογράφηση του συνόλου των εγγράφων, με δυνατότητα λειτουργίας μηχανής αναζήτησης για τα έγγραφα: του Δημοτικού Συμβουλίου, της Νομικής Υπηρεσίας, του Γραφείου Δημάρχου

Χαρακτηριστικά

Το πρόγραμμα αρχειοθέτησης είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα και χρησιμοποιείται από μεγάλες βιβλιοθήκες όπως η New York Public Library, αλλά και από πολλά μουσεία και ιστορικούς συλλόγους. Το Missouri School of Journalism χρησιμοποιεί το ίδιο πρόγραμμα για τη διαχείριση 38.000 φωτογραφιών.