Δημοτικά φυτώρια

Ανασυγκροτήθηκε και επεκτάθηκε το Δημοτικό Υδροπονικό Φυτώριο με αποτέλεσμα να παράγονται  σε ετήσια βάση περισσότερα από 80.000 ανθοφόρα και καλλωπιστικά φυτά τα οποία προορίζονται για χρήση από την υπηρεσία πρασίνου του Δήμου.
Είμαστε πλέον σε θέση να φυτεύουμε τους κοινόχρηστους χώρους της πόλης, τα παρτέρια, τις σχολικές αυλές και τις πλατείες μας με φυτά αποκλειστικά δικής μας παραγωγής με κόστος 0,14 € – 0,22 € το κάθε ένα  όταν η αγορά τους στο παρελθόν κυμαινόταν από 2,50 € έως 5,00 €.