ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Πλατφόρμα ψηφιακών υπηρεσιών του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ, ΔΗΛΩΣΕΙΣ  & ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΕΝΑΡΞΗ

21 για το Δημοτολόγιο
  4 για το Ληξιαρχείο
  3 για την Πολεοδομία
18 για την Οικονομική Υπηρεσία

ΚατΑθεση δΗλωσης ιδιοκτησΙας

σε περιοχές υπό Κτηματογράφηση της ΔΕ Βάρης

ΕΝΑΡΞΗ

 ΔΗΜΟΤΙΚΟ TAXIS

ΕΝΑΡΞΗ