Πελάτες - Γ.Κ. ΤΟΥΦΕΚΟΥΛΑΣ ΕΤΕ

ΚΔΗΦ «Η Παμμακάριστος»: 4η Τροποποίηση Ανοικτής Πρόσκλησης της Πράξης με MIS 5002641

Με την υπ' αρ. πρωτ. 3992/18-4-2017 απόφαση ένταξης της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής, εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ 2014-2020 και στο ΠΕΠ Αττικής η Πράξη με τίτλο «ΚΔΗΦ του Ιδρύματος για το Παιδί η «ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ»». Η πράξη αφορά στη δωρεάν παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας και παραμονής σε 75 ωφελούμενους για χρονικό διάστημα 6 ετών.

Το Ίδρυμα για το παιδί «Η Παμμακάριστος» δημοσιεύει την 4η τροποποίηση της Ανοικτής Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με σκοπό την κατάρτιση λίστας επιλαχόντων υποψήφιων που θα κληθούν, σε περίπτωση αποχώρησης ενός ή περισσότερων εκ των 75 συνολικά υφιστάμενων ωφελούμενων της Δομής, να καλύψουν την κενή θέση. Η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων είναι εφικτή έως και την (ημέρα) 24/09/2021.

 

Λοιπά σχετικά αρχεία:

Ο ΟΑΕΔ σε συνεργασία με τη Google, σας προσκαλεί να λάβετε μέρος στο πρόγραμμα κατάρτισης για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων στην ψηφιακή εποχή, για 4.000 ανέργους.

 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τη δωρεάν διαδικτυακή σύγχρονη κατάρτιση σε βασικές αρχές επιχειρηματικότητας, διάρκειας 35 ωρών και  αποτελείται από 10 εκπαιδευτικές ενότητες 3.5 ωρών η καθεμία.

Πιο συγκεκριμένα θα μάθετε μεταξύ άλλων:

 • ●       πώς να διαχειρίζεστε καθημερινά μια εταιρεία,
 • ●       πώς να παρουσιάζετε και να προωθείτε διαδικτυακά τη μελλοντική σας επιχείρηση αλλά και
 • ●       πώς να χτίσετε το δικό σας επιχειρηματικό πλάνο μέσα από εξειδικευμένα μαθήματα από επαγγελματίες της αγοράς.

Για την αποτελεσματικότερη κατάρτισή σας, θα δημιουργηθούν μικρότερες ομάδες.

Ανάλογα με την ομάδα στην οποία βρίσκεστε θα ενημερώνεστε για τις ακριβείς ημερομηνίες και ώρες των μαθημάτων.

Κάθε ομάδα θα έχει συνολική διάρκεια μαθημάτων 2 εβδομάδων.

Οι πρώτες ομάδες θα ξεκινήσουν τα μαθήματα στις 25 Οκτωβρίου και όλες οι ομάδες θα έχουν ολοκληρώσει τα μαθήματα στα μέσα Δεκεμβρίου.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης (παρουσία σε τουλάχιστον 8 από τις 10 διδακτικές ενότητες) θα λάβετε βεβαίωση παρακολούθησης από την Google.

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

 1. 1. Ενεργό δελτίο ανεργίας.
 2. 2. Ηλικία έως 45 ετών.
 3. 3. Απόφοιτοι τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 4. 4. Γνώσεις Αγγλικής επιπέδου Β2 γλωσσομάθειας (πιστοποιητικό ή βεβαίωση αποδεκτή από το ΑΣΕΠ).

 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων: 20/09/2021

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 3/10/2021

Η υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης θα γίνεται αποκλειστικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου www.gov.gr στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/psephiakes-dexiotetes/dorean-programma-katartises-gia-te-demiourgia-neon-epikheireseon-ste-psephiake-epokhe

 

Πληροφορίες σχετικά με τη διατήρηση της ιδιότητας του ανέργου κατά τη διάρκεια παρακολούθησης προγραμμάτων κατάρτισης, μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: https://www.oaed.gr/diaterese-idiotetas-anergou-kai-programmata-katartis-1. Σημειώνεται ότι για τους εγγεγραμμένους ανέργους που συμμετέχουν σε προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης διάρκειας έως έξι (6) μηνών, χωρίς να λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα, δεν απαιτείται να συντρέχει η προϋπόθεση της περ. α' και παραμένουν εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις των περ. β' και γ'.".

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα κατάρτισης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τον ιστότοπο του Οργανισμού www.oaed.gr, ή να επικοινωνούν στο email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου και ώρα 23:59, λήγει η προθεσμία για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων ανέργων για τον Β΄ κύκλο του προγράμματος του ΟΑΕΔ που θα δώσει τη δυνατότητα σε νέους ανέργους να αποκτήσουν πολύτιμη επαγγελματική εμπειρία στο ψηφιακό μάρκετινγκ.

Η επαγγελματική εμπειρία θα διαρκεί 6 ώρες την ημέρα, 5 ημέρες την εβδομάδα για 6 μήνες και ο ΟΑΕΔ θα καταβάλλει στους ασκούμενους 550 ευρώ μηνιαία καθαρή αποζημίωση (25 ευρώ ημερησίως για 22 ημέρες εργασιακής εμπειρίας).

Η δράση απευθύνεται σε εγγεγραμμένους ανέργους ηλικίας έως 29 ετών, που έχουν ολοκληρώσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ψηφιακό μάρκετινγκ (digital marketing) τουλάχιστον 50 ωρών και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε κλάδους (κύριους ή δευτερεύοντες) οικονομικής δραστηριότητας με συνάφεια στο ψηφιακό μάρκετινγκ ή διαθέτουν τμήματα μάρκετινγκ.

Στο επόμενο διάστημα θα ανακοινωθεί η ημερομηνία έναρξης υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων των επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, εντάσσονται στο πρόγραμμα ανάλογα με το προσωπικό τους, ως εξής:

Επιχειρήσεις με Προσωπικό έως

Ανώτατος Αριθμός Ωφελουμένων

άτομα

1

1-3 άτομα

2

4-9 άτομα

3

10-19 άτομα

4

20-30 άτομα

6

31-50 άτομα

10

άνω των 50 ατόμων

25% του απασχολούμενου προσωπικού

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη εργοδότη στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού του κατά τη διάρκεια ενός μήνα πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Το πρόγραμμα, του οποίου ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 16.500.000 €, συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» με χρηματοδότηση από την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ).

Για τη Δημόσια Πρόσκληση και για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα https://www.oaed.gr/proghramma-apoktisis-erghasiakis-empeirias-ghia-5000-anerghoys-neoys-ilikias-eos-29-etwn-bkyklos

Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου (pdf)

Από 1η Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις για την κάλυψη 2.090 θέσεων ειδικών κατηγοριών στον ευρύτερο δημόσιο τομέα

 

Από 1η Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις για την κάλυψη 2.090 θέσεων ειδικών κατηγοριών στον ευρύτερο δημόσιο τομέα

Δημοσιεύθηκαν οι 14 προκηρύξεις του ΟΑΕΔ που αφορούν σε προστατευόμενα πρόσωπα του Ν. 2643/1998

Από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Ξεκινά την Τετάρτη 1η Σεπτεμβρίου 2021 η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στις 14 αρμόδιες Πρωτοβάθμιες Επιτροπές του ΟΑΕΔ που προβλέπονται από τον ν. 2643/98 για την κάλυψη περίπου 2.090 θέσεων από ανέργους/ες ειδικών κατηγοριών που υπάγονται στις προστατευτικές διατάξεις του νόμου (άτομα με αναπηρία και συγγενείς τους, πολύτεκνοι, τρίτεκνοι κλπ.). Η διαδικασία θα διαρκέσει μέχρι και τις 5 Οκτωβρίου 2021.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι καθώς και οι διαδικασίες για την υποβολή της αίτησης  διορισμού στις προσφερόμενες θέσεις εργασίας στον ευρύτερο δημόσιο τομέα περιγράφονται αναλυτικά στις 14 προκηρύξεις που δημοσιεύθηκαν σήμερα από τις κατά τόπο αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΑΕΔ.

Οι 2.090 θέσεις έχουν παρακρατηθεί – όπως προβλέπεται από το νόμο- από το σύνολο των θέσεων που έχουν εγκριθεί για τη στελέχωση των δημόσιων υπηρεσιών, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου που προσλαμβάνουν προσωπικό μέσω ΑΣΕΠ.

Η διαδικασία:

Όσον αφορά στα απαιτούμενα τυπικά προσόντα, οι υποψήφιοι παραπέμπονται μέσω των προκηρύξεων του ν. 2643/1998 στην αντίστοιχη προς κάθε θέση προκήρυξη του ΑΣΕΠ που ήδη έχει εκδοθεί. Για την εξυπηρέτηση των προστατευομένων, στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) βρίσκονται αναρτημένα το έντυπο της αίτησης, το σχετικό ΦΕΚ καθώς και οι προκηρύξεις των 14 αρμόδιων Επιτροπών και οι διευθύνσεις τους.

Η υποβολή των αιτήσεων από τους/τις υποψηφίους/ιες θα γίνει αποκλειστικά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 2643.services.gov.gr (στην οποία οδηγείται ο χρήστης και μέσω της διεύθυνσης 2643.yeka.gr )

Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν (κατόπιν ραντεβού) ή να αποσταλούν ταχυδρομικά στις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, όπως περιγράφεται αναλυτικά στις σχετικές προκηρύξεις.

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης για τις θέσεις που έχουν προκηρυχθεί για μία μόνο κατηγορία προστασίας, για μια κατηγορία προσωπικού (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ) και μόνο σε μία προκήρυξη. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των δικαιολογητικών είναι η 11η Οκτωβρίου 2021.

Σημειώνεται τέλος ότι η τελευταία φορά που προκηρύχθηκαν θέσεις εργασίας με τη διαδικασία που ορίζει ο Ν. 2643/1998 ήταν το Δεκέμβριο του 2014. Με το Ν. 4765/2021 η συγκεκριμένη αρμοδιότητα μεταφέρεται στο ΑΣΕΠ που θα είναι στο εξής ο φορέας υλοποίησης των διαδικασιών πλήρωσης των θέσεων που μπορούν να καλυφθούν από ανέργους ειδικών κατηγοριών.

Δείτε εδώ την Ανακοίνωση

Πατήστε εδώ για περισσότερα links και πληροφορίες Ειδικές Κοινωνικές Ομάδες - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (oaed.gr)

Τέλος των διακοπών Φωτογραφίες Αρχείου, Royalty Free Τέλος των διακοπών Εικόνες | Depositphotos®

 

Σε αναδιανομή των αδιάθετων δελτίων για τα προγράμματα κοινωνικού, ιαματικού τουρισμού και εκδρομών και θεάτρου, που πραγματοποιούνται μέσω της Αγροτικής Εστίας, προβαίνει η διοίκηση του ΟΠΕΚΑ.

 

Η διαδικασία ξεκίνησε σήμερα Δευτέρα, 6 Σεπτεμβρίου και δικαιούχοι στην αναδιανομή είναι:

 • Όλοι όσοι κληρώθηκαν και δεν παρέλαβαν τα δελτία τους μέχρι  31/8/2021.
 • Όλοι όσοι υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στα παραπάνω προγράμματα και δεν κληρώθηκαν.

 Η αναδιανομή θα γίνει με σειρά προτεραιότητας προσέλευσης στα ΚΕΠ.

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσέχουν τα εξής:

Στα προγράμματα Κοινωνικού - Ιαματικού τουρισμού και  Εκδρομικού τουρισμού σημαντικό ρόλο παίζει η σειρά προτίμησης και η πρώτη επιλογή στην αίτηση συμμετοχής.

Αν για παράδειγμα δικαιούχος είχε επιλέξει ως πρώτη επιλογή το πρόγραμμα του Κοινωνικού τουρισμού,  αλλά κληρώθηκε στο πρόγραμμα του Εκδρομικού τουρισμού και δεν έχει εκτυπώσει το δελτίο του μέχρι τις 31/8/2021, επιτρέπεται να συμμετάσχει με σειρά προτεραιότητας στο πρόγραμμα του Κοινωνικού τουρισμού.

 

Αν κάποιος δικαιούχος είχε επιλέξει ως πρώτη επιλογή το πρόγραμμα του Ιαματικού τουρισμού και δεν κληρώθηκε σε κανένα τουριστικό πρόγραμμα ή κληρώθηκε στο πρόγραμμα του Ιαματικού ή Κοινωνικού ή Εκδρομικού τουρισμού και δεν έχει εκτυπώσει μέχρι 31/8/2021 το δελτίο του, συμμετέχει με σειρά μόνον στο πρόγραμμα του Ιαματικού τουρισμού. Σε περίπτωση εξαντλήσεως των δελτίων του Ιαματικού Τουρισμού, θα μπορεί και αυτός να συμμετέχει στον Κοινωνικό Τουρισμό (αν και εφόσον το είχε επιλέξει στην αίτηση συμμετοχής του).

Αν κάποιος δήλωσε στην αίτηση συμμετοχής ως πρώτη προτίμηση του το Εκδρομικό πρόγραμμα και κληρώθηκε σε αυτό (ανεξαρτήτως αν έχει εκτυπώσει ή όχι το δελτίο του), δεν μπορεί να συμμετάσχει με σειρά προτεραιότητας σε κανένα άλλο πρόγραμμα εκτός εκείνου του Εκδρομικού προγράμματος.

                                    Σε ποιες ενέργειες πρέπει να προβούν οι δικαιούχοι

Για να παραλάβουν οι δικαιούχοι τα αδιάθετα δελτία του Κοινωνικού-Ιαματικού τουρισμού θα πρέπει να προβούν στις παρακάτω ενέργειες:

Α. Κράτηση δωματίου σε τουριστικό κατάλυμα από τον αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ www.opeka.gr/ agrotiki-estia/ilektronikes_ypiresies/ κατάλογο των συμβεβλημένων τουριστικών καταλυμάτων, από το οποίο ζητείται να τους αποσταλεί επιβεβαίωση της κράτησης (π.χ. voucher).

Β. Από 6/9/2021 και από ώρας  12:00 και μετά, καταχώρηση στοιχείων, σχετικών με την κράτηση του δωματίου (επωνυμία καταλύματος, διάστημα διαμονής) στη σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή, http://apps.ogaservices.gr/apps/index.php/proanaggelia , η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ www.opeka.gr από τους ίδιους τους δικαιούχους ή μέσω ΚΕΠ.

Γ. Μετά από την καταχώρηση της κράτησης του δωματίου στην ηλεκτρονική εφαρμογή του ΟΠΕΚΑ οι δικαιούχοι θα πρέπει να προσέρχονται στο ΚΕΠ αυθημερόν (μετά από 30  λεπτά τουλάχιστον από την καταχώρηση) για να παραλάβουν τα δελτία τους. Σε διαφορετική περίπτωση θα χάνουν τα δελτία τους, τα οποία θα είναι διαθέσιμα ξανά. 

Οι δικαιούχοι παραλαμβάνουν δελτία στα οποία αναγράφονται τα στοιχεία του τουριστικού καταλύματος, στο οποίο έγινε η κράτηση. Τα δελτία ισχύουν μόνο για τα καταλύματα τα στοιχεία των οποίων είναι προεκτυπωμένα επί αυτών. Δελτία που δεν φέρουν προεκτυπωμένα τα στοιχεία της επιχείρησης κατά την εκτύπωση από το ΚΕΠ θεωρούνται άκυρα.

Τα δελτία είναι αυστηρώς προσωπικά και δεν επιτρέπεται να γίνεται χρήση από άλλα πρόσωπα, ακόμη και  αν αυτά είναι μέλη της οικογένειας του/της δικαιούχου.

Για το πρόγραμμα δωρεάν παροχής εισιτηρίων θεάτρου, η σειρά προτίμησης στην αίτηση συμμετοχής δεν επηρεάζει τη συμμετοχή στην αναδιανομή με σειρά προτεραιότητας. Έτσι, μπορούν να συμμετέχουν όλοι όσοι υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένων και των κληρωθέντων που δεν παρέλαβαν τα δελτία τους μέχρι 31/8/2021.

Οι κατάλογοι με τις συμβεβλημένες επιχειρήσεις με τον ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ για όλα τα προγράμματα της Αγροτικής Εστίας, καθώς και χρήσιμες πληροφορίες για τους δικαιούχους, είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ www.opeka.gr (συμβεβλημένες επιχειρήσεις αγροτικής εστίας) και αντίστοιχα (προγράμματα αγροτικής εστίας-πληροφορίες για δικαιούχους).

Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις και καλές πρακτικές για παιδιά με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Κέντρα Ημέρας

 

Κέντρο Ημέρας «Λιθαράκι»

Αναστασίου και Ευτέρπης 40, 14351 Παπάγου

Τηλέφωνο: 2106514813  Fax: 2106514814

Ειδική Θεραπευτική Μονάδα Αυτιστικών-Παιδιών με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές (ΕΘΜΑ)

Μαραθωνοδρόμου 91, Ψυχικό, 154 52 Αθήνα

Τηλέφωνο/Fax 210 6728181-2

Ιστοσελίδα: http://www.autismhellas.gr

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  -   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Παρεχόμενες υπηρεσίες :

 • Διάγνωση, αξιολόγηση, θεραπευτικός σχεδιασμός, παρακολούθηση, εκπαίδευση- συμβουλευτική γονέων για παιδιά και εφήβους 0-17 ετών
 • Θεραπευτική αντιμετώπιση παιδιών προσχολικής ηλικίας 2-6 χρονών στο Κέντρο Ημέρας, συμβουλευτική υποστήριξη οικογενειών, ένταξη σε εκπαιδευτικό πλαίσιο, εκπαίδευση και εποπτεία εκπαιδευτών
 • Μελέτη και έρευνα σε θέματα Αυτισμού, εκπαίδευση και εξειδίκευση στελεχών Υγείας, Ψυχικής Υγείας και Παιδείας σε θέματα Αυτισμού

ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ-Ελληνικό Κέντρο για την Ψυχική Υγεία και Θεραπεία του παιδιού και της οικογένειας

Ιστοσελίδα: www.toperivolaki.gr

 • ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ Ι (Κέντρο ημέρας) Ύδρας 25, Χαλάνδρι - Τηλέφωνο: 210 6831705 fax 210 6814334  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ ΙΙ (Κέντρο ημέρας και ξενώνας) Λοκρίδος 10, 15231 Κ. Χαλάνδρι - Τηλέφωνο: 210 6753405-6
 • ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ ΙΙΙ (Κέντρο ολοήμερης λειτουργίας) Αναπαύσεως 37, Παιανία - Τηλέφωνο: 210 6641956–7–8

Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής - Θεραπευτική Μονάδα Αυτιστικών

Σπετσών 4, Αγ. Παρασκευή,

Τηλέφωνο: 210 6396444

Ίδρυμα για το παιδί «Η Παμμακάριστος»

Κέντρο Ημέρας – Παιδικός Σταθμός – Ειδικό Σχολείο

Λ. Μαραθώνος 1, 190 05 Ν. Μάκρη Αττικής

Τηλέφωνο: 22940 91206

ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ

Κέντρα Αποκατάστασης - Αποθεραπείας

Έκτορος 20 Γέρακας, Τ.Κ. 15344

Δήμος Παλλήνης, Νομός Αττικής

Τηλέφωνο: 2106086285

ΔΙ.ΚΕ.ΨΥ.

(Διεπιστημονική & Ερευνητική Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη Παιδιών και Ενηλίκων)

Σοφ. Βενιζέλου 16 & Ρόδων, Ηράκλειο Αττικής,

Τηλέφωνο: 210 2830100, Κινητό: 6945 558644

Σωματείο Γονέων Ναυτικών «Η Αργώ»

Κέντρο Ημέρας

Δημ.Φαληρέως 44, Νέο Φάληρο, 185 47 Πειραιάς,

Τηλέφωνο: 210 4810075, 4819462

Σύλλογος Γονέων-Κηδεμόνων και Φίλων S.O.S

Κέντρο Ημέρας

Λ. Μαραθώνος 227, 190 05 Νέα Μάκρη Αττικής

Τηλέφωνο: 2294096262

Σύλλογος Γονέων και Φίλων του αυτιστικού παιδιού «Ελπίδα»

Κέντρο Ημέρας

Ωραιόκαστρο, 570 13 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 2310 697614, fax 696460

Ένωση Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Απροσάρμοστων Ατόμων

«Ζωοδόχος Πηγή» Κέντρο Ημέρας

Σταθμός Α.Τ.Ο.Τ.Ε Νέα Αλικαρνασσός, 71 500 Ηράκλειο Κρήτης,

Τηλέφωνο: 2810 344094, 224699  Fax: 2810 344094 ,

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Σύλλογος Γονέων-Κηδεμόνων και Φίλων Αυτιστικών Ατόμων

Κέντρο Ημέρας για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας

Κέντρο Ημέρας για ενήλικες

Τηλ. 2410613112

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Σύλλογος Προστασίας Αυτιστικών Παιδιών

Κέντρο Ημέρας «Η Μεγαλόχαρη»

Βύρωνος & Μαρκορά 7, Χανιά

Τηλέφωνο/FAX: 28210 54717

Εταιρεία Ψυχικής Υγείας Παιδιού και Έφηβου Αιτωλοακαρνανίας

Κέντρο Ημέρας για Παιδιά με Αναπτυξιακές Διαταραχές

Κ. Ττζαβέλα 12 και Δεληγιώργη, 30200 Μεσολόγγι

Τηλέφωνο: 2631055661 FAX: 2631055615

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ Ν.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Διεύθυνση: ΨΑΡΩΝ & ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 1, ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Τηλέφωνο/FAX: 2721089978

ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ& ΕΦΗΒΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΣΥΛΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΝΙΚΑ

Τηλέφωνο: 2721301191 FAX: 2721301192

E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Χρυσολωρά 10-12 Περιστέρι 121 32 Ελλάδα

Τηλέφωνο: 2105789190, 210 5789191

Ιστοσελίδα: http://www.kpechios.gr/index.php/ti-kanoume/domes/kentro-hmeras

Ε.ΨΥ.ΜΕ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Μ. Μπότσαρη 33, 18648 Δραπετσώνα

Τηλέφωνο: 2104635391, 2104419181 Fax: 2104419181,

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ιστοσελίδα: http://www.epsyme.gr/

ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ

Ιστοσελίδα: www.toperivolaki.gr

 • ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ Ι (Κέντρο ημέρας) Ύδρας 25, Χαλάνδρι  - τηλ: 210 6831705
 • ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ ΙΙ (Κέντρο ημέρας και ξενώνας) Λοκρίδος 10, 15231 Κ. Χαλάνδρι - τηλ: 210 6753405-6
 • ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ ΙΙΙ (Κέντρο ολοήμερης λειτουργίας) Αναπαύσεως 37, Παιανία  - τηλ: 210 6641956–7–8

Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»

Ηρώς Κωνσταντοπούλου 180, τκ 163 41, Ηλιούπολη

Πληροφορίες:

Πρόεδρος Δ.Σ. Ανυφαντής Νικόλαος 6942290244

Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Κατσουλάκος Αναστάσιος 6974921069

Επιστημονική Δ/ντρια – Ψυχολόγος Ιωαννίδου Σοφία 6946521661

Κοινωνική Λειτουργός Μουλού Ισμήνη 6947316646

Τηλέφωνο:/Fax: 210 - 9766144

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο Παιδιού και Εφήβου - ΕΞΕΛΙΞΗ

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Φρανσίς Κων/νος, Ιατρός

Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο Παιδιού και Εφήβου

Αποστολοπούλου Ι. 64, Χαλάνδρι, 15231, ΑΤΤΙΚΗΣ

Τηλέφωνο: 2106770741

Ιστοσελίδα: http://www.autism.gr

Προσέγγιση

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αλεξάνδρου Ευστράτιος

 • Φωτομάρα 32, Νέος Κόσμος 11743  •Τηλέφωνο: 2109238217 • 2109220993
 • Δεληγιάννη 2, Άλιμος 17456  • Τηλέφωνο: 2109965203
 • Καπετάν Ρεμπέλου 1 και Φραντζή, Νέος Κόσμος 11744  • Τηλέφωνο: 2109013463

Ιστοσελίδα: http://www.proseggisi.gr

ΑΛΜΑ Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας παιδιών και εφήβων με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές- Αυτισμός
Πανελλήνιος Σύλλογος Προσαρμοσμένων Δραστηριοτήτων ΑΛΜΑ
Μίλωνος 2 & Πλατεία Φιλικής Εταιρείας Π.Φάληρο
Τηλέφωνο: 2109828150
Ιστοσελίδα: //autismnet.gr/structure-service/kentra-imeras/This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." target="_blank" rel="noopener" style="border: 0px; font-family: inherit; font-size: 1.1em; font-style: inherit; font-weight: inherit; outline: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(36, 140, 200); transition: all 0.2s ease 0s;">info@alma-a

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ https://autismnet.gr 

 

Κάρτα Διαβήτη

Τι είναι η κάρτα διαβήτη;

Η Κάρτα Διαβήτη είναι μια Εκπτωτική Κάρτα (όχι πιστωτική, ούτε χρεωστική).

Ανήκει στην ΑΜΚΕ «Με Οδηγό το Διαβήτη-Κάρτα Διαβήτη» και παρέχει εκπτώσεις σε προϊόντα και υπηρεσίες, στα άτομα που πάσχουν από διαβήτη. Η κάρτα προνομίων αφορά όλα τα άτομα με διαβήτη τύπου 1 και τύπου 2 πανελλαδικά, ενήλικες και παιδιά.

 

Τι προσφέρει η κάρτα διαβήτη;
Προσφέρει προνόμια με εκπτώσεις σε προϊόντα και υπηρεσίες συμβεβλημένων εταιρειών σε όλη την Ελλάδα.
Πώς λειτουργεί;
Η κάρτα προνομίων έχει τυπωμένο barcode, μοναδικό για τον κάθε κάτοχο, το οποίο είναι συμβατό με τα περισσότερα σημεία πώλησης της χώρας.

Θα πρέπει να ενημερώσουμε ότι απαιτείται εγγραφή στην ΑΜΚΕ "Με Οδηγό το Διαβήτη" και Κόστος ετήσιας συνδρομής 10.00€ + 3.78€ (με ΦΠΑ, αντικαταβολή Courier)

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τη σχετική ιστοσελίδα Διαβήτης, Σακχαρώδης Διαβήτης – Με οδηγό το διαβήτη (meodigotodiaviti.gr)

Την Παρασκευή, 30 Ιουλίου, τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα, ως είθισται άλλωστε, ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλλει τα εξής επιδόματα: Επίδομα Παιδιού, Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, Επίδομα Αναπηρίας, Επίδομα Στέγασης, Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής, Επίδομα Γέννησης, Επίδομα Αναδοχής, Επίδομα ΟμογενώνΕπίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, Έξοδα κηδείαςΣυνεισφορά Δημοσίου - Πρόγραμμα Γέφυρα, Συνεισφορά Δημοσίου - Κόκκινα Δάνεια,Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές κ.ά Στις 29 Ιουλίου τίθεται σε λειτουργία το νέο τηλεφωνικό κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών 1555, με σκοπό να προσφέρει άμεση, έγκυρη και φιλική εξυπηρέτηση στους πολίτες, οι οποίοι θα μπορούν να καλούν χωρίς χρέωση, 24 ώρες το 24ώρο.

Το νέο τηλεφωνικό κέντρο ενοποιεί τα διάσπαρτα τηλεφωνικά κέντρα που λειτουργούν σήμερα στο Υπουργείο, και είναι έτσι σχεδιασμένο, ώστε να προσφέρει προσωποποιημένη και εξατομικευμένη πληροφόρηση στους πολίτες, συμβάλλοντας στην ταχύτερη διευθέτηση των εκκρεμών υποθέσεων.

Ο ενιαίος αριθμός Εξυπηρέτησης Πολιτών για τον ΕΦΚΑ, τον ΟΑΕΔ και τον ΟΠΕΚΑ τίθεται σε λειτουργία την Πέμπτη 29 Ιουλίου, ενώ τον Σεπτέμβριο θα ενταχθούν σταδιακά όλες οι υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με στόχο την συνολική αναβάθμιση της εξυπηρέτησης των πολιτών.

Ο ΟΠΕΚΑ ανακοινώνει ότι στις 30 Ιουνίου, τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα, ως είθισται άλλωστε, θα καταβάλλει τα εξής επιδόματα:

-Αναπηρικά επιδόματα

-Επίδομα σύνταξης ανασφάλιστων υπερηλίκων

-Επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων

-Επίδομα Στέγασης

-Επίδομα ομογενών-προσφύγων: δικαιούχοι 

-Έξοδα κηδείας ανασφάλιστων

-Επίδομα στεγαστικής συνδρομής

-Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

-Συνεισφορά Δημοσίου σε δάνεια (Προστασία πρώτης κατοικίας)

-Συνεισφορά Δημοσίου σε δάνεια (Πρόγραμμα Γέφυρα)

-Επίδομα Γέννησης

-Επίδομα πυρόπληκτων τέκνων

-Επίδομα πλημμυροπαθών τέκνων