ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ο κατάλογος με τα ονόματα των τεχνικών υπαλλήλων που εγγράφονται στο Μητρώο Μελών Επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών & παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Μ.Ε.Δ), σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν ΔΝΣ/61034/ΦΝ466 (Αρ. Φύλλου 4841/29-12-2017 Τεύχος Β) απόφαση είναι τα κάτωθι.

 1. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ                                 ΤΕ3 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 2. ΓΡΑΨΑ ΜΑΡΙΑ                                                  ΠΕ4 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 3. ΔΑΓΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ                                           ΠΕ3 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 4. ΔΡΑΜΗ ΖΩΗ                                                     ΠΕ3 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ   
 5. ΚΑΡΣΑΜΠΑ ΜΑΡΙΑ                                           ΠΕ3 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 6. ΚΕΧΑΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ                                         ΠΕ6 ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 7. ΚΟΥΚΟΥΜΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ                          ΤΕ4 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 8. ΚΟΥΣΙΑΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ                                        ΤΕ4 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
 9. ΛΑΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                             ΠΕ3 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 10. ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                ΤΕ4 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
 11. ΜΑΥΡΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                                  ΠΕ3 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 12. ΜΕΜΟΣ ΑΡΗΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ            ΠΕ4 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 13. ΜΙΧΑΛΟΥΔΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ                                 ΤΕ4 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
 14. ΜΩΡΑΙΤΗ ΕΛΕΝΗ                                             ΠΕ3 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 15. ΝΙΚΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                        ΤΕ3 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 16. ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΕΤΤΑ                                 ΠΕ9 ΓΕΩΠΟΝΩΝ
 17. ΣΑΜΠΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ                                   ΤΕ3 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 18. ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ                                   ΠΕ4 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

                           Από την Δ/νση Τ.Υ.